นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์
Namyut s.jpg
เกิด13 มีนาคม พ.ศ. 2490 (72 ปี)
สัญชาติไทย
อาชีพข้าราชการ
มีชื่อเสียงจากอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
หมายเหตุ
อธิการบดีคนแรกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

รองศาสตราจารย์ นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (2 สมัย) อดีตอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ที่ดำรงตำแหน่งเป็นคนสุดท้ายก่อนได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง ในปี พ.ศ. 2548

รองศาสตราจารย์ ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ เป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาและยกฐานะสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล[1] สู่การเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง ตลอดจนการนำ "ราชมงคล" สู่ความเป็นเลิศในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ

ประวัติ[แก้]

รองศาสตราจารย์ ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ เกิดเมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2490 (72 ปี) สำเร็จการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาเอก Ph.D.(Technology Management) จาก Technology University of the Philippines สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ (พ.ศ. 2543)

ตำแหน่งที่สำคัญ[แก้]

รองศาสตราจารย์ ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ เริ่มรับราชการเป็นอาจารย์ประจำแผนกอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคภาคพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ และได้รับการแต่งตั้งให้เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานเรื่อยมา จนดำรงตำแหน่งสำคัญๆ หลายตำแหน่งอาทิ รองคณบดี ผู้อำนวยการสถานีวิทยุราชมงคล รองอธิการบดี และอธิการบดี

รองศาสตราจารย์ ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทั้งในสถาบัน และภายนอกสถาบันหลายตำแหน่ง อาทิ

 • อธิการบดีมหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (2 สมัย)[2]
 • ประธานคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
 • นายกสมาคมการศึกษาแห่งประเทศไทย
 • คณะกรรมการการอุดมศึกษา
 • กรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
 • อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล (พ.ศ. 2543 - พ.ศ. 2548)[3]
 • รองอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

รางวัล[แก้]

 • รางวัลเหมราช บุคคลต้นแบบแห่งปี สาขาผู้นำทางวิชาการและการศึกษา ประจำปี 2559[4]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. กระทบไหล่...อธิการบดีที่ชาว มทร.รู้จักดีจาก คมชัดลึก สืบค้นเมื่อ 13 เมษายน 2561
 2. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (จำนวน ๙ ราย)
 3. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล (นายนำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ แทน นายวินิจ โชติสว่าง ซึ่งครบวาระ)
 4. รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ รับรางวัลเหมราช บุคคลต้นแบบแห่งปี
 5. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๕, เล่ม ๑๒๙, ตอน ๓๕ ข , ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
 6. ราชกิจจานุเบกษา ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี 2550 เล่ม 124 ตอนที่ 18ข วันที่ 5 ธันวาคม 2550
ก่อนหน้า นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ ถัดไป
รศ.ดร.วินิจ โชติสว่าง 2leftarrow.png Rmutlogo.jpg
อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
(12 มิถุนายน พ.ศ. 2543 - 11 มิถุนายน พ.ศ. 2547
12 มิถุนายน พ.ศ. 2547 - 18 มกราคม พ.ศ. 2548)
2rightarrow.png แยกออกเป็น 9 มหาวิทยาลัย
- 2leftarrow.png Rmutlogo.jpg
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
(15 สิงหาคม พ.ศ. 2548 - 14 สิงหาคม พ.ศ. 2552
15 สิงหาคม พ.ศ. 2552 - 14 สิงหาคม พ.ศ. 2556)
2rightarrow.png รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ
ชัยยง เอื้อวิริยานุกูล 2leftarrow.png ตราประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา.jpg
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
(25 ตุลาคม พ.ศ. 2556 - 24 ตุลาคม พ.ศ. 2560)
2rightarrow.png ผศ.ประพัฒน์ เชื้อไทย