วินิจ โชติสว่าง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Jump to navigation Jump to search
รศ.ดร.วินิจ โชติสว่าง
วินิจ โชติสว่าง.jpg
เกิด 15 มีนาคม พ.ศ. 2482 (79 ปี)
สัญชาติ ไทย
อาชีพ ข้าราชการ
เป็นที่รู้จักจาก อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
หมายเหตุ
อธิการบดีคนแรกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

รองศาสตราจารย์ ดร.วินิจ โชติสว่าง อดีตอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล[1] และอธิการบดีคนแรกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ประวัติ[แก้]

วินิจ โชติสว่าง เกิดเมื่อวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2482[2] จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขากสิกรรมและสัตวบาล จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อปี พ.ศ. 2507 ระดับปริญญาโท สาขาสัตวศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยคอร์เนลล์ และปริญญาเอก สาขาเกษตรศึกษา จากมหาวิทยาลัยคอร์เนลล์เช่นเดียวกัน

การทำงาน[แก้]

วินิจ โชติสว่าง เป็นอาจารย์ประจำวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา เคยได้รับแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะเกษตรศาสตร์บางพระ และได้รับแต่งตั้งเป็นอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ในระหว่างปี พ.ศ. 2538-2542 ต่อมาหลังจากมีพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 จัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลขึ้น 9 แห่งทั่วประเทศไทย ดร.วินิจ จึงได้รับแต่งตั้งเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548[3] แต่ถึงแม้ว่าจะครบวาระลงในปี พ.ศ. 2552 แต่เนื่องจากปัญหาในการสรรหาอธิการบดี จึงทำให้ ดร.วินิจ โชติสว่าง ยังต้องรักษาราชการแทนในตำแหน่งต่อมาจนถึง พ.ศ. 2555

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]