ธรรมนูญ ฤทธิมณี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ธรรมนูญ ฤทธิมณี
อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
(2 วาระ)
ดำรงตำแหน่ง
12 มิถุนายน พ.ศ. 2531 – 11 มิถุนายน พ.ศ. 2539
ก่อนหน้าอนันต์ กรุแก้ว
ถัดไปวินิจ โชติสว่าง
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด27 เมษายน พ.ศ. 2478
อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
เสียชีวิต13 เมษายน พ.ศ. 2549 (70 ปี)
ศาสนาพุทธ
พรรคการเมืองประชาธิปัตย์

รองศาสตราจารย์ ธรรมนูญ ฤทธิมณี เป็นอดีตอธิการบดีคนแรกของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ดำรงตำแหน่งในช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงฐานะจากวิทยาลัย เป็นสถาบัน

ประวัติ[แก้]

ธรรมนูญ ฤทธิมณี เกิดเมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2478 ที่อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง เป็นบุตรของนายประนอม กับนางจันทร์ตุ้ย ฤทธิมณี จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ. 2497 ระดับปริญญาตรีด้านเกษตรศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และระดับปริญญาโท จากมหาวิทยาลัยโอคลาโฮมาสเตต[1]

ธรรมนูญ ฤทธิมณี ได้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในปีการศึกษา 2537

รศ.ธรรมนูญ เสียชีวิตเมื่อเมษายน พ.ศ. 2549

การทำงาน[แก้]

งานราชการ[แก้]

ธรรมนูญ ฤทธิมณี รับราชการเป็นอาจารย์สังกัดกรมอาชีวศึกษา ต่อมาในปี พ.ศ. 2513 ได้รับแต่งตั้งเป็นอาจารย์ใหญ่ โรงเรียนเกษตรกรรมพิษณุโลก จนได้รับการยกฐานะเป็นวิทยาลัยเกษตรกรรม ในปี พ.ศ. 2517 เขาจึงได้ย้ายกลับมาปฏิบัติราชการที่กรมอาชีวศึกษา กระทั่งในปี พ.ศ. 2518 ได้มีการจัดตั้งวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาขึ้น รศ.ธรรมนูญ จึงได้โอนมาสังกัดวิทยาลัย และได้รับแต่งตั้งเป็นอธิการบดี เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2531 สืบต่อจากศาสตราจารย์ อนันต์ กรุแก้ว[2] และในปีเดียวกันนี้ ได้มีการยกฐานะวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา เป็น "สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล" และในปี พ.ศ. 2535 ได้รับโปรดเกล้าฯ เป็นอธิการบดีอีกวาระหนึ่ง[3] นับเป็นอธิการบดีคนแรกในนามสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

ธรรมนูญ ฤทธิมณี เกษียณอายุราชการในปี พ.ศ. 2538 ในตำแหน่งสุดท้ายคือ รองศาสตราจารย์ ระดับ 10[4] และหมดวาระการดำรงตำแหน่งอธิการบดี ในปี พ.ศ. 2539

งานการเมือง[แก้]

หลังเกษียณอายุราชการแล้ว รศ.ธรรมนูญ ได้เข้าร่วมงานการเมืองกับพรรคประชาธิปัตย์ และลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบบบัญชีรายชื่อ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2544 ลำดับที่ 86 แต่ไม่ได้รับเลือกตั้ง

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. ประวัติผู้สมัคร ส.ส.[ลิงก์เสีย]
  2. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
  3. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล (รองศาสตราจารย์ ธรรมนูญ ฤทธิมณี)
  4. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้ข้าราชการครูพ้นจากตำแหน่ง (นายธรรมนูญ ฤทธิมณี)
  5. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เก็บถาวร 2007-01-08 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๑๑ ตอนที่ ๒๑ ข หน้า ๑๑, ๓ ธันวาคม ๒๕๓๗
  6. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๐๘ ตอนที่ ๒๐๘ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๒๓, ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๓๔
  7. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา, เล่ม ๑๐๔ ตอนที่ ๑๑ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๒๖๙, ๒๑ มกราคม ๒๕๓๐