สมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา


สมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย เป็นองค์กรที่ไม่ใช้องค์กรของรัฐ(None Government Organization-NGO) ปฏิบัติพุทธธรรมของพระนิชิเรนไดโชนิน อันเป็นพุทธศาสนา นิกายมหายาน เริ่มเข้ามาสู่ประเทศไทยเมื่อ พ.ศ. 2504 แต่สถานการณ์ในเวลานั้นทำให้การปฏิบัติเผยแผ่ธรรมไม่แผ่ขยายนัก ปัจจุบันมีสมาชิกเพิ่มขึ้นอย่างมากในทุกๆภาครวมถึงใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้

การดำเนินของแต่ละฝ่าย[แก้]

สมาคมได้มีการดำเนินกิจกรรมการเคลื่อนไหวต่าง ๆ โดยแบ่งออกเป็น 4 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายยุวชนชาย ฝ่ายยุวชนหญิง ฝ่ายผู้ใหญ่ชาย ฝ่ายผู้ใหญ่หญิง ภายใต้กรอบโครงสร้างภาระความรับผิดชอบดูแลสมาชิกจากน้อยไปมาก คือ ระดับหมู่ ระดับตำบล ระดับเขต ระดับภาค ระดับรวมภาค ระดับภูมิภาค ระดับฝ่าย​ จนกระทั่งถึงระดับคณะกรรมการ​บริหาร​

อาคารสำนักงาน[แก้]

ปัจจุบันสมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทยมีอาคารสำนักงานของสมาคมทั้งหมด 11 สาขา ทั่วประเทศไทย และกำลังก่อสร้าง 1 สาขา [1] ดังนี้

ลำดับ สาขา ปีที่ทำการเปิดอาคาร หมายเหตุ
1 สำนักงานใหญ่ (ติวานนท์)​ ค.ศ.1993
2 สาขาถนนวิทยุ ค.ศ.1985
3 สาขาตะวันออก 18​ มกราคม​ ค.ศ.1998
4 สาขาธนบุรี 18​ ตุลาคม​ ค.ศ.1998
5 สาขาสุไหงโก-ลก 1​ กันยายน​ ค.ศ.2001
6 สาขาลำปาง 22​ มีนาคม​ ค.ศ.2003
7 สาขาอุดรธานี 7​ กันยายน​ ค.ศ.2003
8 สาขาหาดใหญ่ 7​ เมษายน​ ค.ศ.2008
9 สาขาเชียงใหม่ 30​ เมษายน​ ค.ศ.2016
10 สาขาชุมพร 1​ ธันวาคม​ ค.ศ.2018
11 สาขานครราชสีมา 6 เมษายน ค.ศ.2019
11 สาขาระยอง *กำลังก่อสร้าง* (ศูนย์ฝึกอบรมแห่งแรกของประเทศไทย)​

กิจกรรม[แก้]

กิจกรรมหลักที่เน้นควบคู่ไปกับการศึกษาธรรม การสนทนาธรรม และการปฏิบัติธรรม คือกิจกรรมด้านสันติภาพ วัฒนธรรม และการศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของเครือข่ายสมาคมสร้างคุณค่าสากล ใน 192 ประเทศเขตแคว้น

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

  1. http://www.sgt.or.th/contact/