สมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

สมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย เป็นองค์กรที่ไม่ใช้องค์กรของรัฐ(None Government Organization-NGO) ปฏิบัติพุทธธรรมของพระนิชิเรนไดโชนิน อันเป็นพุทธศาสนา นิกายมหายาน เริ่มเข้ามาสู่ประเทศไทยเมื่อ พ.ศ. 2504 แต่สถานการณ์ในเวลานั้นทำให้การปฏิบัติเผยแผ่ธรรมไม่แผ่ขยายนัก ปัจจุบันมีสมาชิกเพิ่มขึ้นอย่างมากในทุกๆภาครวมถึงใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้

  • สมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย เป็น เครือข่ายเดียวกับ สมาคมสร้างคุณค่า และ สมาคมโซคา งัคไก สากล ซึ่งไม่ขึ้นกับคณะสงฆ์นิกายนิชิเรนโชชู โดยสมาคมฯศรัทธาในคำสอนของพระนิชิเรนไดโชนินที่กล่าวว่า "ปุถุชนสามารถเข้าถึงการรู้แจ้งและเปิดสภาพชีวิตพุทธะในตนเอง"
  • สมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย ไม่เกี่ยวข้องกับ สมาคมธรรมประทีป แต่อย่างใด

และเมื่อไม่นานมานี้ มีการเปิดอาคารสมาคมสร้างคุณค่าสาขาเชียงใหม่ ที่ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

การดำเนินของแต่ละฝ่าย[แก้]

สมาคมได้มีการดำเนินกิจกรรมการเคลื่อนไหวต่าง ๆ โดยแบ่งออกเป็น 4 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายยุวชนชาย ฝ่ายยุวชนหญิง ฝ่ายผู้ใหญ่ชาย ฝ่ายผู้ใหญ่หญิง ภายใต้กรอบโครงสร้างภาระความรับผิดชอบดูแลสมาชิกจากน้อยไปมาก คือ ระดับหมู่ ระดับตำบล ระดับเขต ระดับภาค ระดับรวมภาค จนกระทั่งถึงระดับสมาคม

สาขา[แก้]

สมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทยมีที่ตั้ง 8 สาขา ดังนี้

  • สมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย สำนักงานใหญ่
  • สมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย สาขาถนนวิทยุ
  • สมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย สาขาตะวันออก
  • สมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย สาขาธนบุรี
  • สมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย สาขาสุไหงโก-ลก
  • สมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย สาขาลำปาง
  • สมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย สาขาอุดรธานี
  • สมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย สาขาหาดใหญ่
 สมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย สาขาเชียงใหม่
 กำลังก่อสร้างสมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย สาขาชุมพรและสาขานครราชสีมา

กิจกรรม[แก้]

กิจกรรมหลักที่เน้นควบคู่ไปกับการศึกษาธรรม การสนทนาธรรม และการปฏิบัติธรรม คือกิจกรรมด้านสันติภาพ วัฒนธรรม และการศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของเครือข่ายสมาคมสร้างคุณค่าสากล ใน 192 ประเทศเขตแคว้น

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]