รายการไฟล์

หน้าพิเศษนี้แสดงไฟล์ทั้งหมดที่อัปโหลด

รายการไฟล์
 
หน้าแรก
หน้าก่อนหน้า
หน้าสุดท้าย
วันที่ ชื่อ รูปย่อ ขนาด ผู้ใช้ คำอธิบาย
21:55, 26 มีนาคม 2560 Windows Defender ELCAR Detech Malware.png (ไฟล์) 4 กิโลไบต์ BoatThithat  
21:42, 26 มีนาคม 2560 Windows Defender icon.png (ไฟล์) 919 ไบต์ BoatThithat  
21:38, 26 มีนาคม 2560 Windows Defender.png (ไฟล์) 75 กิโลไบต์ BoatThithat  
17:33, 26 มีนาคม 2560 พระพุทธพิทยมงคล มนพ.jpg (ไฟล์) 35 กิโลไบต์ Phromkham {{กล่องข้อมูล ภาพชอบธรรม | คำอธิบายภาพ = พระพุทธพิทยมงคล พระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัยนครพนม |...
17:28, 26 มีนาคม 2560 Flower npu2016.jpg (ไฟล์) 31 กิโลไบต์ Phromkham {{กล่องข้อมูล ภาพชอบธรรม | คำอธิบายภาพ = ดอกกันเกรา | เจ้าของลิขสิทธิ์ = มหาวิทยาลัยนครพนม | เว็...
17:21, 26 มีนาคม 2560 Color npu2016.gif (ไฟล์) 1 กิโลไบต์ Phromkham {{กล่องข้อมูล ภาพชอบธรรม | คำอธิบายภาพ = สีประจำมหาวิทยาลัยนครพนม | เจ้าของลิขสิทธิ์ = มหาวิทย...
17:02, 26 มีนาคม 2560 OGO HEAD NPU.png (ไฟล์) 146 กิโลไบต์ Phromkham {{กล่องข้อมูล ภาพชอบธรรม | คำอธิบายภาพ = แถบป้ายมหาวิทยาลัยนครพนม | เจ้าของลิขสิทธิ์ = มหาวิทย...
13:31, 26 มีนาคม 2560 พระธรรมปัญญาบดี (พีร์ สุชาโต).jpg (ไฟล์) 17 กิโลไบต์ เอ็ดมัน {{กล่องข้อมูล ภาพชอบธรรม | คำอธิบายภาพ = พระธรรมปัญญาบดี (พีร์ สุชาโต) | เจ้าของลิขสิทธิ์ = ไม่ท...
13:31, 26 มีนาคม 2560 Onek4hadkgZo66Vir85-o.jpg (ไฟล์) 148 กิโลไบต์ Msioo147 {{กล่องข้อมูล ภาพชอบธรรม | คำอธิบายภาพ = โปสเตอร์ The face TH | เจ้าของลิขสิทธิ์ = THE FACE TH | เว็บไซต์ที่มา = T...
09:53, 26 มีนาคม 2560 Naughtycupid.jpg (ไฟล์) 59 กิโลไบต์ Chiangmai2499 {{กล่องข้อมูล ภาพชอบธรรม | คำอธิบายภาพ = ภาพจากละครโทรทัศน์ คิวปิด ตัวกวนป่วนรัก | เจ้าของลิข...
02:24, 26 มีนาคม 2560 KaoEayKhowNaiHongDang-Disc3-cut6.mpg 000168607.jpg (ไฟล์) 32 กิโลไบต์ Kmwolm {{กล่องข้อมูล ภาพชอบธรรม | คำอธิบายภาพ = ภาพ capture จากละครเก้าอี้ขาวในห้องแดง | เจ้าของลิขสิทธิ์...
22:35, 25 มีนาคม 2560 Ffbel.jpg (ไฟล์) 80 กิโลไบต์ Toongn เบลล่า
22:13, 25 มีนาคม 2560 Srikerd1.jpg (ไฟล์) 18 กิโลไบต์ Lyldd SK1
17:37, 25 มีนาคม 2560 สมเด็จพระธีรญาณมุนี (ธีร์ ปุณฺณโก).jpg (ไฟล์) 28 กิโลไบต์ เอ็ดมัน {{กล่องข้อมูล ภาพชอบธรรม | คำอธิบายภาพ = สมเด็จพระธีรญาณมุนี (ธีร์ ปุณฺณโก) | เจ้าของลิขสิทธิ์ =...
17:18, 25 มีนาคม 2560 ธาริต เพ็งดิษฐ์.jpg (ไฟล์) 17 กิโลไบต์ เอ็ดมัน {{กล่องข้อมูล ภาพชอบธรรม | คำอธิบายภาพ = ธาริต เพ็งดิษฐ์ | เจ้าของลิขสิทธิ์ = ไทยโพสต์ | เว็บไซต...
13:08, 25 มีนาคม 2560 Codefile-th65-ตราเทศบาลตำบลเนินมะปราง.png (ไฟล์) 101 กิโลไบต์ นายวิกอิ ช่วยกรมการปกครอง =={{int:filedesc}}== {{Information |description= Seal, Logo of Noenmaprang local government |date=2017-03-25 13:08:11 |source= http://www.noenmaprang.go.th |author= Municipal district Noenmaprang Office |permission= {{PD-TH-exempt}} {{Do not move to Co...
13:07, 25 มีนาคม 2560 Codefile-th65-ตราองค์การบริหารส่วนตำบลเนินมะปราง.png (ไฟล์) 97 กิโลไบต์ นายวิกอิ ช่วยกรมการปกครอง =={{int:filedesc}}== {{Information |description= Seal, Logo of Noenmaprang Subdistrict Administrative Organization |date=2017-03-25 13:07:20 |source= http://www.noenmapranglocal.go.th/ |author= Subdistrict Administrative Organization Of Noenmaprang Off...
13:03, 25 มีนาคม 2560 Codefile-th66-ตราองค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายพูน.png (ไฟล์) 90 กิโลไบต์ นายวิกอิ ช่วยกรมการปกครอง =={{int:filedesc}}== {{Information |description= Seal, Logo of Wangsaiphun Subdistrict Administrative Organization |date=2017-03-25 13:04:20 |source= http://www.wangsaiphun.go.th |author= Subdistrict Administrative Organization Of Wangsaiphun Office |p...
13:00, 25 มีนาคม 2560 Codefile-th41-ตราเทศบาลตำบลบ้านตาด.png (ไฟล์) 70 กิโลไบต์ นายวิกอิ ช่วยกรมการปกครอง =={{int:filedesc}}== {{Information |description= Seal, Logo of Bantad local government |date=2017-03-25 12:57:20 |source= http://bantadlocal.com/ |author= Municipal district Bantad Office |permission= {{PD-TH-exempt}} {{Do not move to Commons}} |other_...
10:13, 25 มีนาคม 2560 หอประวัติ.JPG (ไฟล์) 120 กิโลไบต์ Dekcom {{กล่องข้อมูล ภาพเสรี | คำอธิบายภาพ = หอประวัติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | แหล่งที่มา = ภาพ...
10:12, 25 มีนาคม 2560 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย.JPG (ไฟล์) 179 กิโลไบต์ Dekcom {{กล่องข้อมูล ภาพเสรี | คำอธิบายภาพ = โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยมุมมองจากป้ายโรงพยาบาล | แหล่งที่ม...
10:11, 25 มีนาคม 2560 สถานที่วิ่งออกกำลังกาย.JPG (ไฟล์) 161 กิโลไบต์ Dekcom {{กล่องข้อมูล ภาพเสรี | คำอธิบายภาพ = สถานที่วิ่งออกกำลังกายรอบอ่างสุระ | แหล่งที่มา = ภาพถ่าย...
10:10, 25 มีนาคม 2560 หอสุรนภารวมโครงสร้างเหล็ก.jpg (ไฟล์) 195 กิโลไบต์ Dekcom {{กล่องข้อมูล ภาพเสรี | คำอธิบายภาพ = หอสุรนภารวมโครงสร้างเหล็กด้านหน้าบรรยากาศตอนเย็น | แหล...
10:09, 25 มีนาคม 2560 อาคารวิชาการ 2.jpg (ไฟล์) 170 กิโลไบต์ Dekcom {{กล่องข้อมูล ภาพเสรี | คำอธิบายภาพ = อาคารวิชาการ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | แหล่งที่มา =...
10:07, 25 มีนาคม 2560 Buddha statue CKK.jpg (ไฟล์) 2.78 เมกะไบต์ Phromkham {{กล่องข้อมูล ภาพเสรี | คำอธิบายภาพ = ศาลาพระพุทธโคดมบรมครูสัมมาสัมพุทธเจ้า โรงเรียนจักรคำ...
10:06, 25 มีนาคม 2560 อุโมงค์ต้นไม้.jpg (ไฟล์) 74 กิโลไบต์ Dekcom {{กล่องข้อมูล ภาพเสรี | คำอธิบายภาพ = อุโมงค์ต้นไม้ | แหล่งที่มา = ภาพถ่ายด้วยตนเองของผู้อัปโห...
10:06, 25 มีนาคม 2560 เสาธงหน้ามหาวิทยาลัย.jpg (ไฟล์) 76 กิโลไบต์ Dekcom {{กล่องข้อมูล ภาพเสรี | คำอธิบายภาพ = เสาธงหน้ามหาวิทยาลัยบรรยากาศตอนเย็น | แหล่งที่มา = ภาพถ่...
10:05, 25 มีนาคม 2560 หอสุรนภามุมมองลอดซุ้มโครงสร้าง.jpg (ไฟล์) 332 กิโลไบต์ Dekcom {{กล่องข้อมูล ภาพเสรี | คำอธิบายภาพ = หอสุรนภามุมมองลอดซุ้มโครงสร้างบรรยากาศตอนเย็น | แหล่งท...
10:01, 25 มีนาคม 2560 บรรยากาศมหาวิทยาลัยจากมุมมองอาคารเครื่องมือ 11.jpg (ไฟล์) 246 กิโลไบต์ Dekcom {{กล่องข้อมูล ภาพเสรี | คำอธิบายภาพ = บรรยากาศมหาวิทยาลัยจากมุมมองอาคารเครื่องมือ 11 | แหล่งที...
09:40, 25 มีนาคม 2560 อุโมงค์ต้นไม้ มทส.jpg (ไฟล์) 108 กิโลไบต์ Dekcom {{กล่องข้อมูล ภาพเสรี | คำอธิบายภาพ = อุโมงค์ต้นไม้ มทส. วันที่หมอกลงหนามากในตอนเช้า | แหล่งที...
09:25, 25 มีนาคม 2560 หอสุรนภา มุมมองจากหน้าสุรนิทัศน์.JPG (ไฟล์) 337 กิโลไบต์ Dekcom {{กล่องข้อมูล ภาพเสรี | คำอธิบายภาพ = หอสุรนภามุมมองจากหน้าสุรนิทัศน์ ในภาพมองเห็นอาคารสุร...
09:23, 25 มีนาคม 2560 สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน).JPG (ไฟล์) 650 กิโลไบต์ Dekcom {{กล่องข้อมูล ภาพเสรี | คำอธิบายภาพ = สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) หน่วยงานที่ตั้...
09:21, 25 มีนาคม 2560 สุรนิทัศน์มุมมองจากล่างขึ้นบน.JPG (ไฟล์) 447 กิโลไบต์ Dekcom {{กล่องข้อมูล ภาพเสรี | คำอธิบายภาพ = สุรนิทัศน์หรือแอฟฟิเทียร์เตอร์ในมุมมองล่างพื้นที่การ...
09:19, 25 มีนาคม 2560 สุรนิทัศน์มุมมองจากบนลงล่าง.JPG (ไฟล์) 567 กิโลไบต์ Dekcom {{กล่องข้อมูล ภาพเสรี | คำอธิบายภาพ = สุรนิทัศน์หรือแอฟฟิเทียร์เตอร์ในมุมมองจากบนลงล่าง | แห...
09:17, 25 มีนาคม 2560 ภาพมุมมองจากฝั่งตะวันออก ลอดซุ้มโครงสร้าง หอสุรนภา.JPG (ไฟล์) 758 กิโลไบต์ Dekcom {{กล่องข้อมูล ภาพเสรี | คำอธิบายภาพ = ภาพมุมมองจากฝั่งตะวันออกลอดซุ้มโครงสร้างเหล็กไปยังหอ...
21:25, 24 มีนาคม 2560 News12017.png (ไฟล์) 26 กิโลไบต์ TPCheenmanee {{กล่องข้อมูล ภาพชอบธรรม | คำอธิบายภาพ = สัญลักษณ์ของสถานีโทรทัศน์นิวส์วัน (2560-ปัจจุบัน) | เจ้า...
17:34, 24 มีนาคม 2560 พีระศักดิ์ พอจิต.jpg (ไฟล์) 152 กิโลไบต์ Pitpisit คุณภาพภาพดี
16:43, 24 มีนาคม 2560 นาย อภิชาติ แก้วทอง.png (ไฟล์) 60 กิโลไบต์ นายกล้า นาย อภิชาติ แก้วทอง
14:45, 24 มีนาคม 2560 อยู่นี่ไง.png (ไฟล์) 1.07 เมกะไบต์ Kurino {{กล่องข้อมูล ภาพชอบธรรม | คำอธิบายภาพ = ปกซิงเกิ้ลอยู่นี่ไง | เจ้าของลิขสิทธิ์ = ไวทมิวสิค | เว...
12:18, 24 มีนาคม 2560 BBC FC.png (ไฟล์) 181 กิโลไบต์ หัวใจไร้ข้อแม้ {{กล่องข้อมูล ภาพเสรี | คำอธิบายภาพ = ตราสโมสร ธ.กรุงเทพฯพาณิชยการ ที่อยู่บนหน้าอกเสื้อ (ประด...
00:40, 24 มีนาคม 2560 โครงการสานสัมพันธ์โรงเรียนสู่ชมชนและสังคม.jpg (ไฟล์) 269 กิโลไบต์ PANARIN เป็นโครงการสานสัมพันธ์โรงเรียนสู่ชมชนและสังคม ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนกาาร รัชด...
00:17, 24 มีนาคม 2560 การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-TUPR.jpg (ไฟล์) 386 กิโลไบต์ PANARIN เป็นภาพบรรยากาศการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ โรงเรียนเตรี...
20:39, 23 มีนาคม 2560 The Cupids กามเทพออกศึก.jpg (ไฟล์) 241 กิโลไบต์ WCY {{กล่องข้อมูล ภาพชอบธรรม | คำอธิบายภาพ = The Cupids กามเทพออกศึก | เจ้าของลิขสิทธิ์ = http://www.thaitv3.com/second/422/The-Cupids-...
13:39, 23 มีนาคม 2560 โปเกมอน เดอะมูฟวี่ รังไหมผู้ทำลายล้างและดีแอนซี.jpg (ไฟล์) 131 กิโลไบต์ Book9416 {{กล่องข้อมูล ภาพชอบธรรม | คำอธิบายภาพ = โปสเตอร์ โปเกมอน เดอะมูฟวี่ รังไหมผู้ทำลายล้างและดี...
04:53, 23 มีนาคม 2560 เสริมไทยคอมเพล็กซ์ Shopping in the garden.jpg (ไฟล์) 250 กิโลไบต์ Mertik2 {{กล่องข้อมูล ภาพชอบธรรม | คำอธิบายภาพ = ปรับปรุงครั้งใหญ่ เสริมไทยคอมเพล็กซ์ Shopping in the garden | เจ้า...
21:08, 22 มีนาคม 2560 วัฒนา พลายนุ่ม.jpg (ไฟล์) 46 กิโลไบต์ Newswaterman {{กล่องข้อมูล ภาพชอบธรรม | คำอธิบายภาพ = | เจ้าของลิขสิทธิ์ = FA Thailand | เว็บไซต์ที่มา = https://www.youtube.com/watch?v=8-__X...
18:21, 22 มีนาคม 2560 เดอะมอลล์นครราชสีมา2560.jpg (ไฟล์) 448 กิโลไบต์ Tanawatzaa {{กล่องข้อมูล ภาพเสรี | คำอธิบายภาพ = | แหล่งที่มา = ภาพถ่ายเอง | วันที่สร้างสรรค์ = | ผู้ถ่ายภาพ = (...
16:15, 22 มีนาคม 2560 ประยุทธ์ จันทร์โอชา.jpg (ไฟล์) 25 กิโลไบต์ Tanawatzaa {{กล่องข้อมูล ภาพชอบธรรม | คำอธิบายภาพ = | เจ้าของลิขสิทธิ์ = วิชาการดอทคอม | เว็บไซต์ที่มา = http://ww...
16:12, 22 มีนาคม 2560 Logo Swatcat Official 2015.png (ไฟล์) 8 กิโลไบต์ Tanawatzaa  
15:09, 22 มีนาคม 2560 วัฒนา รัตนวิจิตร.jpg (ไฟล์) 7 กิโลไบต์ อิกคิวซัง {{กล่องข้อมูล ภาพชอบธรรม | คำอธิบายภาพ = นายวัฒนา รัตนวิจิตร | เจ้าของลิขสิทธิ์ = ผู้ใช้:อิกคิว...
หน้าแรก
หน้าก่อนหน้า
หน้าสุดท้าย