วิกิพีเดีย:การย้ายหน้า

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ในวิกิพีเดีย สามารถเปลี่ยนชื่อหน้าได้หากชื่อปัจจุบันไม่ถูกต้องหรือมีความจำเป็นต้องเปลี่ยน ปฏิบัติการนี้เรียก การย้ายหน้า สามารถย้ายหน้าข้ามเนมสเปซได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนชื่อเรื่องฐาน (base title) ตัวอย่างเช่น ร่างในเนมสเปซผู้ใช้สามารถย้ายไปเนมสเปซบทความได้ ผู้ที่สามารถย้ายหน้าได้ต้องมีสิทธิยืนยันอัตโนมัติก่อน คุณสามารถขอความช่วยเหลือในหน้าแผนกช่วยเหลือหรือแจ้งผู้ดูแลระบบได้หากคุณยังไม่มีสิทธิยืนยันอัตโนมัติ มีข้อจำกัดทางเทคนิคของการย้าย หรือคาดว่าการเปลี่ยนชื่อจะทำให้เกิดข้อโต้เถียง หรือคุณต้องการฉันทามติก่อนเปลี่ยนชื่อ

ไฟล์ (ภาพและสื่อ) นั้นสามารถย้ายได้เฉพาะผู้ดูแลระบบ แต่สามารถขอให้ย้ายไฟล์ได้

อย่าย้ายหรือเปลี่ยนชื่อหน้าโดยคัดลอก/วางเนื้อหา เพราะจะทำให้ประวัติการแก้ไขสูญหาย ให้ปฏิบัติตามคำสั่งด้านล่างแทน

เหตุผลของการย้ายหน้า[แก้]

มีหลายเหตุผลที่คุณอาจต้องการเปลี่ยนชื่อหน้า ดังนี้

 • ชื่อเรื่องไม่เป็นไปตามธรรมเนียมการตั้งชื่อบทความของวิกิพีเดีย เช่น ไม่ใช่ชื่อสามัญของเรื่อง หรือเยิ่นเย้อเกินไป
 • เรื่องของบทความเปลี่ยนชื่อและชื่อใหม่กลายมาเป็นกระแสหลัก
 • สะกดชื่อเรื่องผิด ชื่อชวนให้เข้าใจผิดหรือไม่แม่นยำ
 • จำเป็นต้องแก้ความกำกวมด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งเพื่อเลี่ยงความสับสนกับหัวข้อชื่อคล้ายกันที่มีอยู่แล้ว หรือเป็นหน้าแก้ความกำกวมเดิมทั้งที่ไม่ควรเป็นเพราะเป็นหัวข้อหลัก
 • เป็นบทความที่มีชื่อพรรณนา และมีการลด ขยายหรือเปลี่ยนขอบเขตของบทความ
 • บทความที่สร้างเป็นหน้าย่อยของเนมสเปซผู้ใช้หรือคุยกับผู้ใช้ของชาววิกิพีเดียเพื่อวัตถุประสงค์พัฒนา และพร้อมโพสต์เข้าเนมสเปซหลัก

ข้อจำกัดทางเทคนิค[แก้]

ข้อจำกัดทางเทคนิคทำให้ไม่สามารถเก็บชื่อเรื่องต่อไปนี้ได้

 • ขึ้นต้นด้วยตัวเล็ก
 • มีเครื่องหมาย < > [ ] { } # / : _

แม่แบบที่สามารถใช้แก้ไขการแสดงผลได้ ได้แก่

แม่แบบ เกี่ยวข้องกับ ชื่อที่ถูกต้อง ชื่อบทความที่ใช้จริง
{{ชื่อเอียง|{{{2}}}}} ชื่อเรื่องตัวเอน To Kill a Mockingbird To Kill a Mockingbird
{{DISPLAYTITLE}} ใช้ได้ทุกแบบ _NSAKEY NSAKEY

ก่อนย้ายหน้า[แก้]

พิจารณาแสดงรายการหน้าที่คุณต้องการเปลี่ยนชื่อ/ย้ายที่ วิกิพีเดีย:แผนกช่วยเหลือ ในกรณีต่อไปนี้

สำหรับกรณีต่อไปนี้ให้แจ้งผู้ดูแลระบบ ให้ดำเนินการแทน

 • คุณไม่สามารถย้ายหน้าได้เพราะมีหน้าเป้าหมายแล้ว
 • หน้าถูกล็อกย้ายสมบูรณ์
 • หน้าถูกห้ามสร้าง

อย่าย้ายหรือเปลี่ยนชื่อหน้าโดยคัดลอก/วางเนื้อหาทุกกรณี เพราะจะทำให้ประวัติการแก้ไขขาดหาย (สัญญาอนุญาตลิขสิทธิ์ของวิกิพีเดียกำหนดการรับรู้ผู้ร่วมเขียนทุกคน และผู้เขียนยังเป็นผู้ทรงลิขสิทธิ์ในการแก้ไขของตนยกเว้นเจาะจงสละสิทธินี้ ฉะนั้นจึงกำหนดให้ต้องรักษาประวัติการแก้ไขสำหรับการร่วมเขียนสำคัญทั้งหมดจนลิขสิทธิ์ปกติหมดอายุ)

วิธีการ[แก้]

การเก็บกวาดหลังย้ายหน้า[แก้]

 • ซ่อมการเปลี่ยนทางซ้ำซ้อนที่เกิดจากการย้าย (ลิงก์มีประโยชน์)
 • สำหรับสื่อไม่เสรีใด ๆ ในหน้านั้น ให้ตรวจสอบเหตุผลการใช้ลิขสิทธิ์ของผู้อื่นโดยชอบแล้วปรับลิงก์ไปชื่อเรื่องใหม่
 • สำหรับกล่องนำทางใด ๆ ที่ชี้ไปหน้าเก่า ให้แก้ไขลิงก์ให้ชี้มาชื่อเรื่องใหม่
 • แก้ไข DISPLAYTITLE, DEFAULTSORT ส่วนนำและหมายเหตุในหน้าที่ถูกย้ายหรือหน้าที่ได้รับผลกระทบตามความจำเป็น
 • หากชื่อเรื่องเก่ากลายเป็นหน้าแก้ความกำกวม หรือชี้ไปหน้าแก้ความกำกวม ให้แก้ความกำกวมลิงก์ที่เข้ามา

ข้อจำกัด[แก้]

 • หน้าที่ถูกล็อกย้าย สามารถย้ายได้เฉพาะผู้ใช้ยืนยันอัตโนมัติ (กึ่งล็อกย้าย) และผู้ดูแลระบบ (ล็อกย้ายสมบูรณ์) เท่านั้น
 • ผู้ดูแลระบบสามารถย้ายไฟล์ได้