วัดใหญ่สว่างอารมณ์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
วัดใหญ่สว่างอารมณ์
แผนที่
ชื่อสามัญวัดใหญ่สว่างอารมณ์, วัดน้อย, วัดใหญ่ยิ่ง, วัดใหญ่บางน้อย
ที่ตั้งเลขที่ 27 หมู่ที่ 6 ตำบลอ้อมเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายมหานิกาย
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดใหญ่สว่างอารมณ์ เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 6 บ้านคลองบางน้อย ตำบลอ้อมเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก ตรงข้ามเกาะเกร็ด บริเวณวัดยังมีตลาดริมน้ำวัดใหญ่สว่างอารมณ์ที่เปิดในวันเสาร์และอาทิตย์[1]

ประวัติ[แก้]

วัดใหญ่สว่างอารมณ์สร้างขึ้นในราว พ.ศ. 1963 และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาในปีเดียวกัน[2] เดิมชื่อว่า วัดน้อย เนื่องจากตั้งอยู่ริมคลองบางน้อย ต่อมาย้ายที่ตั้งวัดมาตั้งอยู่ ณ ที่ตั้งปัจจุบันและเปลี่ยนชื่อเป็น วัดใหญ่ยิ่ง จนกระทั่งในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เปลี่ยนชื่อมาเป็น วัดใหญ่บางน้อย เพราะมีเจ้าอาวาสชื่อหลวงพ่อน้อย ต่อมาในปี พ.ศ. 2463 สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรสเสด็จมาประทับ ณ ตำหนักชั่วคราว ระหว่างวันที่ 26 พฤษภาคม ถึงวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2463 พระองค์พอพระทัยกับพระตำหนักที่พัก มีพระอารมณ์ผ่องใสพร้อมทั้งสุขภาพและพลานามัยที่ดีขึ้น จึงทรงขนานนามวัดนี้ใหม่ว่า "วัดใหญ่สว่างอารมณ์"[3] ปัจจุบันตำหนักนี้ถูกรื้อถอนไปแล้ว

อาคารเสนาสนะ[แก้]

อาคารเสนาสนะประกอบด้วยอุโบสถเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในประดิษฐานพระประธาน เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ หน้าตักกว้าง 4 ศอก สมัยสุโขทัย ทำด้วยศิลาแลง สร้างเมื่อ พ.ศ. 1963 ศาลาการเปรียญสร้างเมื่อ พ.ศ. 2455 ที่หน้าบันทำเป็นรูปพานแว่นฟ้าสองชั้น มีสมุดไทยวางอยู่บนพาน พระประธานปางสมาธิประจำศาลาการเปรียญสร้างเมื่อ พ.ศ. 2505 หอสวดมนต์สร้างเมื่อ พ.ศ. 2475 เป็นอาคารไม้ กุฏิสงฆ์เป็นอาคารไม้และครึ่งตึกครึ่งไม้ วิหารสร้างเมื่อ พ.ศ. 2506 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาบำเพ็ญกุศลสร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก[4] หอระฆังสูงทรงไทย มณฑปหลวงพ่อกุหลาบ ธัมมวิริโย

อ้างอิง[แก้]

  1. "ตลาดน้ำวัดใหญ่สว่างอารมณ์". กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา.[ลิงก์เสีย]
  2. "รายงานทะเบียนวัด" (PDF). สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2016-10-20. สืบค้นเมื่อ 2020-10-01.
  3. "วัดใหญ่สว่างอารมณ์". กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา.[ลิงก์เสีย]
  4. "วัดใหญ่สว่างอารมณ์". ศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม.