วัดเชิงท่า (จังหวัดลพบุรี)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
วัดเชิงท่า (จังหวัดลพบุรี)
MG-3348-3o.jpg
ที่ตั้งตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี รหัสไปรษณีย์ 15000
ประเภทวัดราษฏร์
นิกายมหานิกาย
ความพิเศษเป็นวัดสำคัญของจังหวัดลพบุรีที่มีประวัติการสร้างมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา
จุดสนใจพิพิธภัณฑ์หอโสภณศิลป์ วัดเชิงท่า
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดเชิงท่า เป็นวัดในจังหวัดลพบุรี ตั้งอยู่ในตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

ประวัติวัดเชิงท่า[แก้]

วัดเชิงท่า เป็นวัดตั้งอยู่ริมแม่น้ำลพบุรีฝั่งตะวันออก วัดเชิงท่าจึงมีอายุนานไม่น้อยกว่าสามร้อยปี กล่าวกันว่าเดิมชื่อวัดท่าเกวียนด้วยเป็นท่าของเกวียนลำเลียงสินค้าขนลงมาที่ท่าน้ำในบริเวณวัดแห่งนี้ ก่อนที่จะลำเลียงลงเรือส่งไปยังที่อื่นๆพื้นที่ของวัดเชิงท่าตั้งขวางหน้าพระราชวังคือ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ ด้านที่หันหน้าสู่แม่น้ำ ลพบุรีเกือบครึ่งด้าน จึงชวนให้สันนิษฐานว่า วัดเชิงท่าน่าจะสร้างก่อนพระราชวัง และนับได้ว่าวัดเชิงท่า จึงเป็นวัดที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และศิลปกรรมแห่งหนึ่งที่เชิดหน้าชูตา สร้างความงามสง่าทางศิลปวัฒนธรรมให้กับจังหวัดลพบุรีมาโดยตลอด

สิ่งก่อสร้างในแต่ละช่วง[แก้]

  1. สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ได้แก่ พระอุโบสถพระเจดีย์ประธานของวัดซึ่งอยู่บริเวณด้านหลังของพระอุโบสถ
  2. สมัยรัตนโกสินทร์ ได้แก่ กุฏิสงฆ์เป็นแบบตึกสองชั้นทรงเก๋งจีน ศาลาตรีมุข อาคารโวทานธรรมสภา หอระฆัง ศาลาการเปรียญและพิพิธภัณฑ์หอโสภณศิลป์
เจดีย์วัดเชิงท่า

ถาวรวัตถุภายในวัด[แก้]

  1. พระอุโบสถ มีลักษณะสถาปัตยกรรมคล้ายกับอุโบสถของวัดอื่น ๆ ทีสร้างในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ตัวพระอุโบสถตั้งอยู่บนฐานสูง มีลานกว้างโดยรอบตรงขอบลานมีกำแพงแก้วและมีซุ้มประตูกำแพง หน้าบันซุ้มทำเป็นรูปจั่ว ผังพระอุโบสถแบ่งพื้นที่ใช้สอยเป็นสองส่วนคือ ส่วนหน้าเป็นห้องโถงไม่มีผนัง เสาคู่หน้าสุดของพื้นที่ส่วนนี้เป็นเสาสี่เหลี่ยม มีปูนปั้นประดับหัวเสาเป็นรูปดอกบัวกลีบยาว ส่วนหลังมีพื้นที่ยาวกว่าคือ ห้องโถงมีผนังรอบ หลังคาของพระอุโบสถมุงด้วยกระเบื้องกาบ ช่อฟ้าและหางหงส์ทำเป็นรูปหัวนาค สำหรับพระอุโบสถก็คือเสมาคู่รอบพระอุโบสถ ซึ่งมักทำให้มีผู้สันนิษฐานว่า เสมาแบบนี้คือวัดหลวงไม่ใช่วัดราษฎร์ นอกจากนั้นในพระอุโบสถยังเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปประธานปางมารวิชัย ที่สร้างขึ้นด้วยหินทราย ลักษณะศิลปกรรมของพระพุทธรูปคล้ายกับพระประธานของวิหารวัดไลย์ อำเภอท่าวุ้ง เป็นพระพุทธรูปแบบที่นิยมสร้างขึ้นครั้งรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง จนถึงต้นรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช (พ.ศ. 2172 – ราว พ.ศ. 2220 ) พระอุโบสถได้รับการบูรณะหลายครั้ง แต่ก็ได้พยายามคงรูปแบบลวดลายของเดิมไว้
  2. พระเจดีย์ ตั้งอยู่บนลานเดียวกันกับพระอุโบสถแต่อยู่ด้านหลัง มีด้วยกันทั้งหมดสามองค์ด้วยกัน ดังนี้ เจดีย์ประธานตั้งอยู่กึ่งกลางลาน เป็นเจดีย์ทรงระฆังคว่ำเพรียวยาวลักษณะเจดีย์ทรงระฆังคว่ำแบบนี้คล้ายกับเจดีย์ของวัดอัมพวัน อำเภอเมืองลพบุรี ซึ่งเป็นวัดในชุมชนมอญบ้านบางขันหมาก ส่วนเจดีย์บริวารอีกสององค์เป็นเจดีย์ทำเป็นรูปดอกบัวบานรองรับองค์ระฆัง มีลักษณะคล้ายกับเจดีย์วัดตองปุ (ลพบุรี) อำเภอเมืองลพบุรี ซึ่งสร้างขึ้นครั้งปลายสมัยอยุธยานอกจากนั้นบริเวณนอกลานพระอุโบสถด้านทิศตะวันออกยังมีเจดีย์บริวารอีก 3 องค์ เป็นเจดีย์แบบย่อมุมไม้สิบสอง ซึ่งเป็นศิลปกรรมที่แพร่หลายตั้งแต่สมัยอยุธยาจนถึงสมัยต้นรัตนโกสินทร์
  3. หอระฆัง หอระฆังเป็นอาคารทรงปราฝค์แปดเหลี่ยม สร้างขึ้นเมื่อปี 2462 ลักษณะจองการสร้างคือมีการเจาะช่องประตูและหน้สต่างเป็นช่องโค้งแหลม นับเป็นหอระฆังที่มีลักษณะที่แปลกและหาชมได้ยาก

ทำเนียบนามเจ้าอาวาสวัดเชิงท่า[แก้]

  1. พระอุปัชฌาย์คล้าย
  2. พระครูโวทานสมณคุต (รุ่ง)
  3. พระอธิการกราน
  4. พระภิกษุพิณ สุภัทโท ได้เป็นเจ้าอาวาสวัดเชิงท่าตั้งแต่ พ.ศ. 2475 ครั้นถึง พ.ศ. 2482 ได้ลาสิกขา
  5. พระภิกษุถม ธมฺมทีโป (พระครูโสภณธรรมรัต) ได้รับแต่งตั้งได้ทำหน้าที่รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดเชิงท่าตั้งแต่ พ.ศ. 2482 ครั้นถึง พ.ศ. 2540 จึงได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดเชิงท่า ถึง พ.ศ. 2552

ซึ่งปัจจุบันมีพระครูสุธรรมโฆษิต (ปิยชัย ปภาโส) เป็นเจ้าอาวาส

โครงการตลาดน้ำลพบุรี[แก้]

วัดเชิงท่าเป็นวัดที่อยู่ริมแม่น้ำลพบุรี ที่มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนาน ซึ่งแสดงถึงอารยะธรรมที่เรียบง่ายของยุคในสมัยก่อน มีบ้านเรือนและสิ่งปลูกสร้างมากมายที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำจังหวัดลพบุรีจึงได้ดำเนินการสร้างสถานที่แห่งใหม่ล่าสุดของจังหวัดลพบุรีในขณะนี้ นั่นคือ ตลาดน้ำลพบุรี ที่ตั้งอยู่หน้าวัดเชิงท่า จะมีชาวบ้านนำสินค้าทั้งอุปโภคและบริโภคต่างๆของตนมาวางจำหน่ายอยู่บนเรือพายของตนมากมาย ซึ่งจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำหรับต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวจังหวัดลพบุรีทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ นอกจากที่เที่ยวชมโบราณสถาน และเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวที่ต่างๆของลพบุรีซึ่งตั้งอยู่ไม่ไกลจากวัดเชิงท่ามากนัก ได้มีโอกาสเที่ยวชมวัดเชิงท่า ชมพิพิธภัณฑ์หอโสภณศิลป์ วัดเชิงท่า และได้ชมวิถีชีวิตของชาวบ้านในระแวกนี้ และยังสามารถจับจ่ายซึ้อของฝากจากจังหวัดลพบุรี ของที่ระลึกและสินค้าคุณภาพต่างๆมากมาย ซึ่งจะมีกิจกรรมทุกวันเสาร์-อาทิตย์ โดยมีพิธีเปิดโครงการนี้เมื่อ 13 มีนาคม 2553 เป็นต้นมา

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]