วัดหัวเนิน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
วัดหัวเนิน
Map
ที่ตั้งตำบลลาดขวาง อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายมหานิกาย
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดหัวเนิน เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ริมแม่น้ำบางปะกงในตำบลลาดขวาง อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

วัดหัวเนินน่าจะสร้างในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ เดิมวัดไม่ได้อยู่ ณ ที่ตั้งปัจจุบัน เนื่องจากในสมัย พ.ศ. 2461 สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (เจริญ ญาณวโร) วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร ได้เดินทางมาทางเรือเพื่อจะไปธุระที่วัดแสนภูดาษ ได้ล่องเรือผ่านวัดหัวเนินและเห็นว่าที่ตั้งเดิมของวัดอยู่ในที่อับ ไม่เหมาะในการเดินทางมาทำบุญของชาวบ้าน จึงได้หารือกับนายแป๊ะ ศรนารายณ์ ซึ่งเป็นมัคทายกวัด ว่าควรหาที่ตั้งวัดใหม่ ประกอบกับนางเข็ม หมุดธรรม มีจิตศรัทธาถวายที่ดินให้ จำนวน 11 ไร่ 2 งาน และซื้อที่ดินเพิ่มเป็น 120 ไร่ ในที่ตั้งปัจจุบันของวัด จากข้อมูลของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ระบุว่าตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. 2459 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2557[1]

อาคารและเสนาสนะที่สำคัญ ได้แก่ อุโบสถสร้างเมื่อ พ.ศ. 2463 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาการเปรียญสร้างเมื่อ พ.ศ. 2472 เป็นอาคารไม้ กุฏิสงฆ์จํานวน 2 หลัง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาบําเพ็ญกุศลจํานวน 1 หลัง สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงครัว 2 หลัง ปูชนียวัตถุที่สำคัญ ได้แก่ พระประธานประจจำอุโบสถ ปางมารวิชัย สร้างเมื่อ พ.ศ. 2463 พระศรีอริยเมตไตรย 1 องค์ พระนาคปรก 1 องค์ ศิลปวัตถุ มีธรรมาสน์บุษบก สร้างด้วยไม้สัก เมื่อ พ.ศ. 2486 และตู้ไม้สักแกะลาย 1 ตู้ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2446[2]

อ้างอิง[แก้]

  1. "วัดหัวเนิน". สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ.
  2. "วัดหัวเนิน". ระบบภูมิสารสนเทศ แหล่งมรดกทางศิลปวัฒนธรรม.