วัดบางนาใน (กรุงเทพมหานคร)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
วัดบางนาใน
Map
ที่ตั้งเลขที่ 3322 ซอยสรรพาวุธ 1 ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
ประเภทพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ
นิกายมหานิกาย
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดบางนาใน เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ในแขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร เดิมชื่อว่า วัดกลางคลองบางนา เรียกสั้น ๆ ว่า วัดกลาง คู่กับวัดปากคลองบางนา ซึ่งปัจจุบันคือ วัดบางนานอก วัดบางนาในสร้างเมื่อประมาณ พ.ศ. 2433 ไม่ทราบนามผู้สร้าง โดยได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาในปีเดียวกัน ได้รับพระราชทานเป็นพระอารามหลวงเมื่อ พ.ศ. 2539

วัดมีเนื้อที่ 8 ไร่ 40 ตารางวา มีกุฏิสงฆ์ 20 หลัง ศาลาการเปรียญ 2 หลังติดกัน อุโบสถมุงหลังคากระเบื้องดินเผา เคลือบสีแบบเกล็ดหางมน ซุ้มประตูหน้าต่างทำเป็นปูนปั้นลงรักปิดทอง มีภาพจิตรกรรมฝาผนังเล่าเรื่องทศชาติชาดกอยู่ภายใน มีพระเจดีย์เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา รัชกาลที่ 9 ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุจาก 8 ประเทศ โดยจากประเทศไทย สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานมา และนอกนั้นเป็นพระบรมสารีริกธาตุจากประเทศศรีลังกา อินเดีย เนปาล พม่า จีน ลาว และภูฏาน[1] พระเจดีย์ทรงกลม องค์สีทอง บนยอดมีฉัตร มีพระปางประทานพรประดับอยู่ยอดองค์เจดีย์ทั้ง 4 ทิศ และมีเจดีย์มุมองค์เล็กสีทองทั้งองค์ทั้ง 4 ทิศ พระประธานประจำองค์เจดีย์ นาม พระพุทธสยามภูมินาถ ซึ่งมีความหมายว่า พระพุทธเจ้าผู้เป็นที่พึ่งของประชาชนในแผ่นดิน[2]

อ้างอิง[แก้]

  1. "วัดบางนาใน" (PDF).
  2. "วัดบางนาใน". สำนักงานเขตบางนา. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-07-27. สืบค้นเมื่อ 2020-08-06.