วัดนครเนื่องเขต

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
วัดนครเนื่องเขต
โบสถ์วัดนครเนื่องเขต (วัดต้นตาล).jpg
Map
ชื่อสามัญวัดนครเนื่องเขต, วัดต้นตาล
ที่ตั้งตำบลวังตะเคียน อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายมหานิกาย
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดนครเนื่องเขต เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ในตำบลวังตะเคียน อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

วัดนครเนื่องเขต เดิมชื่อว่า วัดต้นตาล สร้างเมื่อ พ.ศ. 2430 โดยนายจันทร นางทรัพย์ และนายแจ่ม พรหมสุวรรณ ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีการขุดคลองแสนแสบจากกรุงเทพมหานครมาถึงจังหวัดฉะเชิงเทรา คลองมาสิ้นสุดบริเวณวัดต้นตาล พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานนามว่า คลองนครเนื่องเขต อันหมายความว่า สุดเขตพระนคร ทั้งยังเปลี่ยนชื่อวัดมาเป็น "วัดนครเนื่องเขต" วัดได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2547[1]

อาคารเสนาสนะที่สำคัญ ได้แก่ อุโบสถหลังเก่าสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2441 ได้รับการบูรณะเมื่อ พ.ศ. 2472 ลักษณะเป็นอุโบสถก่ออิฐถือปูนแบบมีเสาพาไลรอบ ผังรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า หลังคาเครื่องไม้ทรงจั่วลดชั้น มุงกระเบื้องดินเผา หน้าบันประดับทั้งด้านหน้าและหลัง แถวบนเป็นรูปเทพนมและลายพันธุ์พฤกษา แถวล่างเป็นปูนปั้นประดับกระเบื้องสีรูปครุฑยุคนาคและกินรี ผนังอุโบสถก่ออิฐถือปูนมีฐานบัวรองรับ มีประตูทางเข้าด้านหน้าและหลัง ซุ้มประตูปูนปั้นแบบซุ้มหน้านาง บานประตูไม้สลักลายแจกันดอกไม้ระบายสี ผนังกึ่งกลางระหว่างประตูอุโบสถด้านหน้ามีหินอ่อนจารึกประวัติการก่อสร้าง โดยรอบอุโบสถมี ซุ้มใบเสมาก่ออิฐถือปูนทรงมณฑป ใบเสมาสลักจากหินแกรนิต เจดีย์ราย ลักษณะเป็นเจดีย์ก่ออิฐปูนย่อมุมไม้สิบสอง องค์ระฆังมีสังวาลประดับ ศาลาท่าน้ำ ลักษณะเป็นศาลาไม้ขนาดเล็ก ผังรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส หลังคาเครื่องไม้ทรงจั่วมุงกระเบื้องดินเผาจำนวน 4 หลัง บางหลังมีหน้าจั่วไม้ฉลุลายหรือแกะสลักลงรักปิดทองประดับกระจก[2]

อ้างอิง[แก้]

  1. "วัดนครเนื่องเขต (วัดต้นตาล)". กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา.
  2. กลุ่มวิชาการโบราณคดี สำนักงานศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี, ฐานข้อมูลโบราณสถานและ แหล่งโบราณคดีในเขตสำนักงานศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี , 2548.