รายชื่อเครื่องอิสริยาภรณ์บัลแกเรีย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

ข้อมูลต่อไปนี้แสดงรายการของเครื่องอิสริยาภรณ์บัลแกเรีย ในสมัยต่างๆ ดังนี้

สมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์ (ราชรัฐ/ราชอาณาจักร)[แก้]

เครื่องอิสริยาภรณ์[แก้]

อิสริยาภรณ์ และ แถบแพร
ชื่อ (ภาษาอังกฤษ / ภาษาบัลแกเรีย / การปริวรรตอักษร)
ประกาศใช้ - พ้นสมัย
รายละเอียด
จำนวน
เครื่องอิสริยาภรณ์ "สำหรับความกล้าหาญ" / Ордена „За Храброст“ / Ordena "Za Hrabrost"

BulgarianWarTimeMeritRibbon.jpg
เครื่องอิสริยาภรณ์ "สำหรับความกล้าหาญ"
มหาปรมาภรณ์ (ชั้นสังวาล)"'/
Велик Кръст На
Ордена
„За Храброст“/
Velik Krast Na
Ordena
"Za Hrabrost"
1 มกราคม 1880 -
15 กันยายน 1946
สำหรับสมเด็จพระราชาธิบดี. 3

BulgarianWarTimeMeritRibbon.jpg
เครื่องอิสริยาภรณ์ "สำหรับความกล้าหาญ"
ประถมาภรณ์ (ชั้นมหากางเขน) ประเภทที่ 1/
Орден „За Храброст“
I Степен 1 Клас
/
Orden "Za Hrabrost"
parva Stepen parvi Klas
1 มกราคม 1880 /
15 กันยายน 1946
The highest rank of the order "For Bravery" awarded for exceptional actions in the face of remarkable danger.
BulgarianWarTimeMeritRibbon.jpg
เครื่องอิสริยาภรณ์ "สำหรับความกล้าหาญ"
ประถมาภรณ์ (ชั้นมหากางเขน) ประเภทที่ 2.
Орден „За Храброст“
I Степен 2 Клас
.
1886 /
15 กันยายน 1946
The highest rank of the order "For Bravery" awarded to high rank military officers for leadership qualities in the face of remarkable danger.
BulgarianWarTimeMeritRibbon.jpg
เครื่องอิสริยาภรณ์ "สำหรับความกล้าหาญ"
ทุติยาภรณ์ (ชั้นนายทัพ).
Орден „За Храброст“
II Степен
.
1 มกราคม 1880 /
15 กันยายน 1946
The second rank of the order "For Bravery" awarded for exceptional actions in the face of remarkable danger.
BulgarianWarTimeMeritRibbon.jpg
เครื่องอิสริยาภรณ์ "สำหรับความกล้าหาญ"
ตริตาภรณ์ (ชั้นนายกอง) ประเภทที่ 1.
Орден „За Храброст“
III Степен 1 Клас
.
1 มกราคม 1880 /
15 กันยายน 1946
The third rank of the order "For Bravery" awarded for exceptional actions in the face of remarkable danger.
BulgarianWarTimeMeritRibbon.jpg
เครื่องอิสริยาภรณ์ "สำหรับความกล้าหาญ"
ตริตาภรณ์ (ชั้นนายกอง) ประเภทที่ 2.
Орден „За Храброст“
III Степен 2 Клас
.
1915 /
15 กันยายน 1946
The third rank of the order "For Bravery" awarded to low rank military officers for leadership qualities in the face of remarkable danger.
Орден „За Храброст“ IV ст. 1 клас, 1945 г.jpg

BulgarianWarTimeMeritRibbon.jpg
เครื่องอิสริยาภรณ์ "สำหรับความกล้าหาญ"
'"จตุรถาภรณ์ (ชั้นเจ้าพนักงาน) ประเภทที่ 1.
1 มกราคม 1880 /
15 กันยายน 1946
The fourth rank of the order "For Bravery" awarded for exceptional actions in the face of remarkable danger.
There are 6 variations of this Order:

Four from the first world war, firstly dated 1915, then 1915-1916, then 1915-1917 and finally 1915-1918.
During the second world war two additional variations were issued: one dated 1941 (whilst Bulgaria was part of the Axis), and one undated which was issued in 1945 (after Bulgaria had joined the Comintern).

BulgarianWarTimeMeritRibbon.jpg
เครื่องอิสริยาภรณ์ "สำหรับความกล้าหาญ"
จตุรถาภรณ์ (ชั้นเจ้าพนักงาน) ประเภทที่ 2.
1915 /
15 กันยายน 1946
The fourth rank of the order "For Bravery" awarded to high rank soldiers for leadership qualities in the face of remarkable danger.
กางเขนทหาร "สำหรับความกล้าหาญ"/Войнишки кръст „За Храброст“/ Voynishki Krast "Za Hrabrost"
Войнишки знак на ордена „За Храброст“ I степен, емисия 1915 г. (аверс).jpg

BulgarianWarTimeMeritRibbon.jpg
กางเขนทหาร "สำหรับความกล้าหาญ"
ประถมาภรณ์ (ชั้นมหากางเขน)
1 มกราคม1880 /
15 กันยายน 1946
Awarded to low rank soldiers for exceptional actions in the face of remarkable danger. There are 5 variations of this award:

The first was issued until 1915 and is dated 1879 on the reverse (as are all variations) and undated on the front with 7 symbols;
The second variation, which was issued from 1915 to 1918 is dated 1915 on the obverse and has Bulgaria written in Cyrillic;
The third variation is also dated 1915 on the obverse and has Bulgaria written in Cyrillic, with the exception of the letter I which is in Latin;
The fourth variation is dated 1941;
The fifth variation which was created in 1945 is undated, but has a star and two lines on the obverse.

The award is issues in 4 classes:
The first class of this award differs only from the second class by the way of the first class having an additional ribbon sewn across the ribbon suspension.

BulgarianWarTimeMeritRibbon.jpg
กางเขนทหาร "สำหรับความกล้าหาญ"
ทุติยาภรณ์ (ชั้นนายทัพ)
1 มกราคม 1880 /
15 กันยายน 1946
Awarded to low rank soldiers for exceptional actions in the face of remarkable danger. The second class of this award differs only from the first class by the way of the first class having an additional ribbon sewn across the ribbon suspension.
BulgarianWarTimeMeritRibbon.jpg
กางเขนทหาร "สำหรับความกล้าหาญ"
ตริตาภรณ์ (ชั้นนายกอง)
1 มกราคม 1880 /
15 กันยายน 1946
Awarded to low rank soldiers for exceptional actions in the face of remarkable danger. The third class of this award differs only from the fourth class by the way of the third class having an additional ribbon sewn across the ribbon suspension, and differs only from the first and second class by the metal the award is made of, (the first and second class being golden, and third and fourth class being silver).
BulgarianWarTimeMeritRibbon.jpg
กางเขนทหาร "สำหรับความกล้าหาญ"
จตุรถาภรณ์ (ชั้นเจ้าพนักงาน)
1 มกราคม 1880 /
15 กันยายน 1946
Awarded to low rank soldiers for exceptional actions in the face of remarkable danger. The fourth class of this award differs only from the second class by the metal the award is made of, (the second class is golden and the fourth class is silver).
เครื่องราชอิสริยาภรณ์นักบุญอเล็กซานเดอร์.
Орден Св. Александръ с голямо огърлие.jpg
เครื่องราชอิสริยาภรณ์นักบุญอเล็กซานเดอร์
มหาปรมาภรณ์ (ชั้นสังวาล).
25 December 1881 /
15 September 1946
Пластина на орден „Св. Александръ“.jpg
เครื่องราชอิสริยาภรณ์นักบุญอเล็กซานเดอร์
ประถมาภรณ์
ชั้นมหากางเขน
.
เครื่องราชอิสริยาภรณ์นักบุญอเล็กซานเดอร์
ทุติยาภรณ์ /
ชั้นนายทัพ
.
เครื่องราชอิสริยาภรณ์นักบุญอเล็กซานเดอร์
ตริตาภรณ์ /
ชั้นนายกอง
.
เครื่องราชอิสริยาภรณ์นักบุญอเล็กซานเดอร์
จตุรถาภรณ์ / ชั้นเจ้าพนักงาน
.
เครื่องราชอิสริยาภรณ์นักบุญอเล็กซานเดอร์
เบญจมาภรณ์ / ชั้นอัศวิน
.
เครื่องราชอิสริยาภรณ์นักบุญอเล็กซานเดอร์
ชั้นที่ 6 / กางเขนเงิน
.
เครื่องอิสริยาภรณ์ "สำหรับกิตติคุณ".
BulgarianWarTimeMeritRibbon.jpg
เครื่องอิสริยาภรณ์ "สำหรับกิตติคุณ".
24 มีนาคม 1883 /
15 กันยายน 1946
Орден „За Гражданска Заслуга“ I степен, регентска емисия.jpg
เครื่องอิสริยาภรณ์ "สำหรับกิตติคุณพลเรือน"
ประถมาภรณ์ (ชั้นมหากางเขน).
สิงหาคม 1891 /
15 กันยายน 1946
Bg1ocm.png
เครื่องอิสริยาภรณ์ "สำหรับกิตติคุณพลเรือน"
ทุติยาภรณ์ (ชั้นนายทัพ).
เครื่องอิสริยาภรณ์ "สำหรับกิตติคุณพลเรือน"
ตริตาภรณ์ (ชั้นนายกอง).
เครื่องอิสริยาภรณ์ "สำหรับกิตติคุณพลเรือน"
จตุรถาภรณ์ (ชั้นเจ้าพนักงาน).
เครื่องอิสริยาภรณ์ "สำหรับกิตติคุณพลเรือน"
เบญจมาภรณ์ (ชั้นอัศวิน).
เครื่องอิสริยาภรณ์ "สำหรับกิตติคุณพลเรือน"
ชั้นที่ 6 กางเขนเงิน.
Пластина на „Орден за Военна Заслуга“.jpg
เครื่องอิสริยาภรณ์ "สำหรับกิตติคุณทหาร"
มหาปรมาภรณ์ (ชั้นสังวาล).
1933 /
15 กันยายน 1946
Орден «За военна заслуга» I степен .jpg

Пластина на „Орден за Военна Заслуга“.jpg
เครื่องอิสริยาภรณ์ "สำหรับกิตติคุณทหาร"
ประถมาภรณ์ (ชั้นมหากางเขน).
18 พฤษภาคม 1900 /
15 กันยายน 1946
Пластина на „Орден за Военна Заслуга“.jpg
เครื่องอิสริยาภรณ์ "สำหรับกิตติคุณทหาร"
ทุติยาภรณ์ (ชั้นนายทัพ)
Орден «За военна заслуга» III степен .jpg

Пластина на „Орден за Военна Заслуга“.jpg

BulgarianWarTimeMeritRibbon.jpg
เครื่องอิสริยาภรณ์ "สำหรับกิตติคุณทหาร"
ตริตาภรณ์ (ชั้นนายกอง).

Пластина на „Орден за Военна Заслуга“.jpg

BulgarianWarTimeMeritRibbon.jpg
เครื่องอิสริยาภรณ์ "สำหรับกิตติคุณทหาร"
จตุรถาภรณ์ (ชั้นเจ้าพนักงาน).

Пластина на „Орден за Военна Заслуга“.jpg

BulgarianWarTimeMeritRibbon.jpg
เครื่องอิสริยาภรณ์ "สำหรับกิตติคุณทหาร"
เบญจมาภรณ์ (ชั้นอัศวิน).

Пластина на „Орден за Военна Заслуга“.jpg

BulgarianWarTimeMeritRibbon.jpg
เครื่องอิสริยาภรณ์ "สำหรับกิตติคุณทหาร"
ชั้นที่ 6 / กางเขนเงิน.
เครื่องอิสริยาภรณ์นักบุญซีริล และ เมโธดิอุส
'เครื่องอิสริยาภรณ์นักบุญซีริล และ เมโธดิอุส.
18 พฤษภาคม 1909 /
15 กันยายน 1946
เครื่องอิสริยาภรณ์แรงงานแห่งชาติ.
OrderOfLabourRibbon.jpg
เครื่องอิสริยาภรณ์แรงงานแห่งชาติ ชั้นทองคำ.
Народен Орден На Труда
Златен Степен
.
21 มิถุนายน 1945 /
5 เมษายน 1991
Awarded to Bulgarian and foreign civilian/state labourers for excellence, outstanding achievements/innovations or excellence in organisation. Also awarded to artists and scientists for long service to the nation.
เครื่องอิสริยาภรณ์แรงงานแห่งชาติ ชั้นเงิน.
Народен Орден На Труда.
เครื่องอิสริยาภรณ์แรงงานแห่งชาติ ชั้นทองแดง.
Народен Орден На Труда
Бронзов Степен
.
'
เครื่องอิสริยาภรณ์ 9 กันยายน 1944. /Орден „9 Септември 1944“
เครื่องอิสริยาภรณ์ 9 กันยายน 1944 / ชั้นที่ 1.
Орден „9 Септември 1944“
I Степен
.
9 กันยายน 1945 /
5 เมษายน 1991
สำหรับบำเน็จความชอบแก่ทหาร-พลเรือน ชาวบัลแกเรีย และ ชาวต่างประเทศ ที่เข้าร่วม หรือ มีส่วนเกี่ยวข้องในเหตุการณ์การลุกฮือเมื่อวันที่ 9 กันยายน 1944.
เครื่องอิสริยาภรณ์ 9 กันยายน 1944 / ชั้นที่ 2.
Орден „9 Септември 1944“
II Степен
.
เครื่องอิสริยาภรณ์ 9 กันยายน 1944 / ชั้นที่ 3.
Орден „9 Септември 1944“
III Степен
.
เครื่องอิสริยาภรณ์อิสรภาพประชาชน. /
เครื่องอิสริยาภรณ์อิสรภาพประชาชน ชั้นที่ 1.
Орден „Народная Свобода 1941-1944 гг“
I Степен
.
9 กันยายน 1945 /
5 เมษายน 1991
สำหรับบำเน็จความชอบแก่พลเรือน ชาวบัลแกเรีย และ ชาวต่างประเทศ ที่เข้าร่วม หรือ มีส่วนเกี่ยวข้องในเหตุการณ์การปฏิวัติ.

114 คนในวันแรกที่มีการมอบอิสริยาภรณ์ (รวมถึง แกออร์กี ดีมีตรอฟ).
During the reign of Tsar Simeon II only one variation of this Order was manufactured which was constructed of five parts (Other variations were issued after the Tsar's exile). Designed by B. Angelushev.

114+
(ชาวต่างประเทศ 1 คน)
เครื่องอิสริยาภรณ์อิสรภาพประชาชน ชั้นที่ 2.
Орден „Народная Свобода 1941-1944 гг“
II Степен
.
9 กันยายน 1945 /
5 เมษายน 1991
สำหรับบำเน็จความชอบแก่พลเรือน ชาวบัลแกเรีย และ ชาวต่างประเทศ ที่เข้าร่วม หรือ มีส่วนเกี่ยวข้องในเหตุการณ์การปฏิวัติ.

During the reign of Tsar Simeon II only one variation of this Order was manufactured which was constructed of five parts (Other variations were issued after the Tsar's exile). Designed by B. Angelushev.

เหรียญ[แก้]

อิสริยาภรณ์ และ แถบแพร
ชื่อ (ภาษาอังกฤษ / ภาษาบัลแกเรีย / การปริวรรตอักษร)
ประกาศใช้ - พ้นสมัย
รายละเอียด
จำนวน
PrinceAlexanderRibbon.gif
เหรียญ "บรมราชาภิเษกเจ้าชายอเล็กซานเดอร์แห่งบัลแกเรีย".
c.8 กรกฎาคม 1879 c.200
Liberation1877-1878Ribbon.gif
เหรียญสำหรับการปลดปล่อย ค.ศ. 1877-1878.
За Освобождението 1877-78.
19 กรกฎาคม 1880
Пластина на орден „Св. Александръ“.jpg
For The Allocation Of War Banners To The Bulgarian Army In 1881.
30 สิงหาคม 1881 Personally awarded by Knjaz Alexander during a ceremony on 30 August 1881. There are two variations of this medal, one with a crown between the ribbon and medal and one without. c.50
Пластина на орден „Св. Александръ“.jpg
เหรียญทอง "สำหรับกิตติคุณ"
ประกอบมงกุฎ และ เพชร
.
За Заслуга
1886 This was a unique award. Awarded only to Stefan Stambolov, the regent of Bulgaria from 28 August 1886 to 3 September 1886 and from 7 September 1886 to 7 July 1887. 1
Пластина на орден „Св. Александръ“.jpg

BulgarianWarTimeMeritRibbon.jpg
เหรียญทอง สำหรับกิตติคุณ
ประกอบมงกุฎ.
За Заслуга
25 December 1881 /
15 September 1946
This was awarded with crown above the medal (and later a reef replaced the crown during the regency). There are 6 variations of the obverse, Knjaz Alexander, Knjaz Ferdinand, Tsar Ferdinand I, Tsar Boris III, Tsar Boris III (With "A" missing from Bulgaria) and a regent coat of arms. If awarded during periods of war (14–28 November 1885, 8 October 1912 – 30 May 1913, 29 June-31 July 1913, 14 October 1918 – 29 September 1918 and 1 March 1941 – 9 May 1945.) this medal was issued with an alternate war time ribbon. All of these factors together make a great many different variations of this award. 7 of the 66 of these awarded were the Knjaz Ferdinand variation, 6 of which were issued to foreign heads of state. 66
Пластина на орден „Св. Александръ“.jpg

BulgarianWarTimeMeritRibbon.jpg
เหรียญทอง สำหรับกิตติคุณ.
За Заслуга
This was awarded without crown/reef above the medal. There are 6 variations of the obverse, Knjaz Alexander, Knjaz Ferdinand, Tsar Ferdinand I, Tsar Boris III, Tsar Boris III (With "A" missing from Bulgaria) and a regent coat of arms. If awarded during periods of war (14–28 November 1885, 8 October 1912 – 30 May 1913, 29 June-31 July 1913, 14 October 1918 – 29 September 1918 and 1 March 1941 – 9 May 1945.) this medal was issued with an alternate war time ribbon. All of these factors together make a great many different variations of this award.
Пластина на орден „Св. Александръ“.jpg

BulgarianWarTimeMeritRibbon.jpg
เหรียญเงิน สำหรับกิตติคุณ
ประกอบมงกุฎ.
За Заслуга
This was awarded with crown above the medal (and later a reef replaced the crown during the regency). There are 6 variations of the obverse, Knjaz Alexander, Knjaz Ferdinand, Tsar Ferdinand I, Tsar Boris III, Tsar Boris III (With "A" missing from Bulgaria) and a regent coat of arms. If awarded during periods of war (14–28 November 1885, 8 October 1912 – 30 May 1913, 29 June-31 July 1913, 14 October 1918 – 29 September 1918 and 1 March 1941 – 9 May 1945.) this medal was issued with an alternate war time ribbon. All of these factors together make a great many different variations of this award.
Пластина на орден „Св. Александръ“.jpg

BulgarianWarTimeMeritRibbon.jpg
เหรียญเงิน สำหรับกิตติคุณ.
За Заслуга
This was awarded without crown/reef above the medal. There are 6 variations of the obverse, Knjaz Alexander, Knjaz Ferdinand, Tsar Ferdinand I, Tsar Boris III, Tsar Boris III (With "A" missing from Bulgaria) and a regent coat of arms. If awarded during periods of war (14–28 November 1885, 8 October 1912 – 30 May 1913, 29 June-31 July 1913, 14 October 1918 – 29 September 1918 and 1 March 1941 – 9 May 1945.) this medal was issued with an alternate war time ribbon. All of these factors together make a great many different variations of this award.

Пластина на орден „Св. Александръ“.jpg

BulgarianWarTimeMeritRibbon.jpg
เหรียญทองแดง สำหรับกิตติคุณ
ประกอบมงกุฎ.
За Заслуга
This was awarded with crown above the medal (and later a reef replaced the crown during the regency). There are 6 variations of the obverse, Knjaz Alexander, Knjaz Ferdinand, Tsar Ferdinand I, Tsar Boris III, Tsar Boris III (With "A" missing from Bulgaria) and a regent coat of arms. If awarded during periods of war (14–28 November 1885, 8 October 1912 – 30 May 1913, 29 June-31 July 1913, 14 October 1918 – 29 September 1918 and 1 March 1941 – 9 May 1945.) this medal was issued with an alternate war time ribbon. All of these factors together make a great many different variations of this award.

Пластина на орден „Св. Александръ“.jpg

BulgarianWarTimeMeritRibbon.jpg
เหรียญทองแดง สำหรับกิตติคุณ.
За Заслуга
This was awarded without crown/reef above the medal. There are 6 variations of the obverse, Knjaz Alexander, Knjaz Ferdinand, Tsar Ferdinand I, Tsar Boris III, Tsar Boris III (With "A" missing from Bulgaria) and a regent coat of arms. If awarded during periods of war (14–28 November 1885, 8 October 1912 – 30 May 1913, 29 June-31 July 1913, 14 October 1918 – 29 September 1918 and 1 March 1941 – 9 May 1945.) this medal was issued with an alternate war time ribbon. All of these factors together make a great many different variations of this award.
1885SerbianWarRibbon.svg
"In Memory Of The Glorious 1885 Campaign". /
"In Memory Of The Glorious War Of 1885".
เหรียญเงิน
Въ Память Славной 1885 Кампаній./
Въ Паметъ На Славната Война Въ 1885 Год.
V Pamjat Slavnoj 1885 Kampanij./
V Pamet Na Slavnata Vojna V 1885 God.
19 กุมภาพันธ์ 1886 /
7 กันยายน 1886
Awarded to Bulgarian veterans of the 14–28 November 1885 war with the Kingdom of Serbia during the reign of Alexander I. This medal was replaced by the "For Participation In The Serbo-Bulgarian War 1885" medal after the abdication of Alexander I. The medal was issued in two variations one with Russian text and one with Bulgarian text.

1885SerbianWarRibbon.svg
"In Memory Of The Glorious 1885 Campaign"./
"In Memory Of The Glorious War Of 1885".
เหรียญทองแดง
Въ Память Славной 1885 Кампаній./
Въ Паметъ На Славната Война Въ 1885 Год.
V Pamjat Slavnoj 1885 Kampanij./
V Pamet Na Slavnata Vojna V 1885 God.
19 กุมภาพันธ์ 1886 /
7 กันยายน 1886
Awarded to Bulgarian veterans of the 14–28 November 1885 war with the Kingdom of Serbia during the reign of Alexander I. This medal was replaced by the "For Participation In The Serbo-Bulgarian War 1885" medal after the abdication of Alexander I. The medal was issued in two variations one with Russian text and one with Bulgarian text.
1885SerbianWarRibbon.svg
เหรียญ For Participation In The Serbo-Bulgarian War 1885
เหรียญเงิน.
За Участие В Сръбско-Българската Война 1885.
Za Uchastie V Cr'bsko-B'lgarskata Vojna 1885.
14 พฤศจิกายน 1886 /
????
Awarded to Bulgarian veterans of the 14–28 November 1885 war with the Kingdom of Serbia. c.60,000
1885SerbianWarRibbon.svg
"For Participation In The Serbo-Bulgarian War 1885"
เหรียญทองแดง.
За Участие В Сръбско-Българската Война 1885.
Za Uchastie V Cr'bsko-B'lgarskata Vojna 1885.
14 พฤศจิกายน 1886 /
????
Awarded to Bulgarian veterans of the 14–28 November 1885 war with the Kingdom of Serbia. c.30,000
PrinceAlexanderElectionRibbon.jpg
For The Accession Of Knjaz Ferdinand I
ชั้นที่ 1
.
За Възшествието На Княз Фердинанд I.
Za V'zschestvieto Na Knjaz Ferdinand I.
c.7 กรกฎาคม 1887 /
????
PrinceAlexanderElectionRibbon.jpg
"For The Accession Of Knjaz Ferdinand I"
ชั้นที่ 2
.
За Възшествието На Княз Фердинанд I.
Za V'zschestvieto Na Knjaz Ferdinand I.
c.7 กรกฎาคม 1887 /
????
PrinceAlexanderElectionRibbon.jpg
"For The Accession Of Knjaz Ferdinand I"
ชั้นที่ 3.
За Възшествието На Княз Фердинанд I.
Za V'zschestvieto Na Knjaz Ferdinand I.
c.7 กรกฎาคม 1887 /
????
699
PrinceAlexanderElectionRibbon.jpg
"For The Accession Of Knjaz Ferdinand I"
ชั้นที่ 4.
За Възшествието На Княз Фердинанд I.
Za V'zschestvieto Na Knjaz Ferdinand I.
c.7 กรกฎาคม 1887 /
????
1019
PrinceAlexanderElectionRibbon.jpg
"For The Accession Of Knjaz Ferdinand I"
ชั้นที่ 5.
За Възшествието На Княз Фердинанд I.
Za V'zschestvieto Na Knjaz Ferdinand I.
c.7 กรกฎาคม 1887 /
????
475
"For The Completion Of The Jambol-Burgas Railway"
เหรียญทอง.
4 May 1890
"For The Completion Of The Jambol-Burgas Railway"
เหรียญเงิน.
4 May 1890
"For The Completion Of The Jambol-Burgas Railway"
เหรียญทอง.
4 May 1890

BulgarianLongServiceCrossRibbon.jpg
กางเขนเงินสำหรับการรับราชการ 10 ปี.
1889 /
15 กันยายน 1946
There are 4 variations of this award a Ferdinand I officer's version, a Boris III officer's version and a Boris III N.C.O. version established on 7 April 1933. The fourth variation is a unique variation issued only to the Tsar Boris III.
BulgarianLongServiceCrossRibbon.jpg
กางเขนเงินสำหรับการรับราชการ20 ปี.
1889 /
15 September 1946
There are 4 variations of this award a Ferdinand I officer's version, a Boris III officer's version and a Boris III N.C.O. version established on 7 April 1933. The fourth variation is a unique variation issued only to the Tsar Boris III.
FerdinandIWeddingRibbon.gif
เหรียญพิธีอภิเษกสมรส พระเจ้าซาร์เฟอร์ดินานด์กับเจ้าหญิงมารี หลุยส์
(เหรียญทอง).
20 April 1893 /
20 April 1893
FerdinandIWeddingRibbon.gif
เหรียญพิธีอภิเษกสมรส พระเจ้าซาร์เฟอร์ดินานด์กับเจ้าหญิงมารี หลุยส์
(เหรียญเงิน).
20 April 1893 /
20 April 1893
FerdinandIWeddingRibbon.gif
เหรียญพิธีอภิเษกสมรส พระเจ้าซาร์เฟอร์ดินานด์กับเจ้าหญิงมารี หลุยส์
(เหรียญทองแดง).
20 April 1893 /
20 April 1893
25thAnniversaryOfTheAprilUprisingRibbon.png
For The 25th Anniversary The April Insurrection Of 1876.
1901 /
BulgarianLifesavingMedalRibbon.jpg
เหรียญช่วยชีวิต (ชั้นที่ 1).
28 October 1908 /
15 September 1946
Awarded to all Bulgarians for the rescue of people from natural (or other) disasters. There are 2 variations of this award a Ferdinand I version and a Boris III version.
BulgarianLifesavingMedalRibbon.jpg
เหรียญช่วยชีวิต (ชั้นที่ 2).
BulgarianLifesavingMedalRibbon.jpg
เหรียญช่วยชีวิต (ชั้นที่ 3).


Bulgarian1909CrossRibbon.gif
เหรียญสำหรับอิสรภาพแห่งบัลแกเรีย 22 กันยายน 1908.
За Независимостта На България 22 Септември 1908.
Za Nezavisimostta Na B'lgarija 22 Septembri 1908.
Early 1909 /
1909
Awarded to Bulgarians for the event of the proclamation of full Bulgarian independence. Diameter 40 mm, Thickness 1.9 mm. 11,490
RedCrossRibbon.gif
เหรียญกาชาด (เหรียญทอง).
1939 /
15 กันยายน 1946
Awarded to everyone who had contributed with "merits to the Red Cross Society or to the cause of charity in general without distinction of sex, ethnic origin or nationality".
RedCrossRibbon.gif
เหรียญกาชาด (เหรียญเงิน).
15 กุมภาพันธ์ 1918 /
15 กันยายน 1946
RedCrossRibbon.gif
เหรียญกาชาด (เหรียญทองแดง).
15 กุมภาพันธ์ 1918 /
15 กันยายน 1946
BulgarianBalkanWarRibbon.jpg

BulgarianBalkanCivilianRibbon.jpg

BulgarianBalkanFatalityRibbon.jpg
เหรียญสำหรับการยุทธในสงครามบอลข่าน 1912-1913.
За Участие В Балканските Войни 1912-913 г.
Za Uchastie V Balkanskite Vojni 1912-913 g.
9 ธันวาคม 1933 /
After ธันวาคม 1941
Awarded to Bulgarian participants of the 1912-1913 Balkan wars. There are 3 variations in this medal which are indicated by different ribbons (an addition of a white stripe for civilians and an additional black stripe for participants killed in action). c300,000
1915-1918WarVeteranRibbon.jpg

1915-1918CivilianRibbon.png

1915-1918FatalityRibbon.png
เหรียญสำหรับการยุทธในสงครามโลกครั้งที่ 1 (ภาคพื้นยุโรป) 1915-1918.
За Участие В Европейската Война 1915-1918 г.
Za Uchastie V Evropejskata Vojna 1915-918 g.
9 ธันวาคม 1933/
After ธันวาคม 1941
Awarded to Bulgarian and Bulgarian allied force participants of the "1915-1918" war (The Great War). There are 3 variations in this medal which are indicated by different ribbons (an addition of a white stripe for civilians and an additional black stripe for participants killed in action). Diameter 32.1 mm, Thickness 2.7 mm. c249,000 (c50,000 to Bulgarians c199,000 to allied forces.)
Пластина на орден „Св. Александръ“.jpg
เหรียญสำหรับการยุทธในสงครามโลกครั้งที่ 2 (มหาสงครามของผู้รักชาติ) 1944-1945.
За Участие В Отечествената Война 1944-1945 г.
Za Uchastie V Otechestvenata Vojna 1944-1945 g.
9 September 1945 /
After 1953
สำหรับบำเน็จความชอบแก่ทหาร-พลเรือน ชาวบัลแกเรีย และ ชาวต่างประเทศ ที่เข้าร่วม หรือ มีส่วนเกี่ยวข้องในเหตุการณ์การสู้รบต่อต้านฝ่ายอักษะระหว่างวันที่ 9 กันยายน 1944 – 9 พฤษภาคม 1945. 195,000+

Table Medals[แก้]

อิสริยาภรณ์ และ แถบแพร
ชื่อ (ภาษาอังกฤษ / ภาษาบัลแกเรีย / การปริวรรตอักษร)
ประกาศใช้ - พ้นสมัย
รายละเอียด
จำนวน
In This Sign Thou Shalt Conquer (Gold Class).
In Hoc Signo Vinces.
1912 /
1912
Awarded to Tsar Ferdinand I. 1
In This Sign Thou Shalt Conquer (Bronze Class).
In Hoc Signo Vinces.
1912 /
1912

ไม่เป็นทางการ[แก้]

อิสริยาภรณ์ Aและ แถบแพร
ชื่อ (ภาษาอังกฤษ / ภาษาบัลแกเรีย / การปริวรรตอักษร)
ประกาศใช้ - สิ้นสุด
รายละเอียด
จำนวน
เหรียญที่ระลึก การสวรรคตของเจ้าหญิงมารี หลุยส์แห่งปาร์มา.
1899
เหรียญที่ระลึก วันพระราชสมภพของ พระเจ้าซาร์บอริสที่ 1 ครอบรอบ 1,00 ปี.
2 พฤษภาคม 1907
Medal For The Coronation Of Tsar Ferdinand I 1908.
22 กันยายน 1908
เหรียญที่ระลึก การเสียชีวิตของมิเชล ทาเคฟ 1864-1920.
1920 มิเชล ทาเคฟ ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย สมัยที่ 1 ระหว่างวันที่ 16 มกราคม 1908 – 10 กันยายน 1910 และ สมัยที่ 2 ระหว่างวันที่ 17 ตุลาคม-28 พฤศจิกายน 1918 เคยเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปไตย.
Commemoration Of The Death Of Aleksandar Stambolijski.
1923
For The Proclamation Of The St. Alexander Nevsky Cathedral Monument 12 September 1924.
12 กันยายน 1924
เหรียญที่ระลึก ครบ 10 ปี การขึ้นครองราชย์ของพระเจ้าซาร์บอริสที่ III
ครบรอบ 50 ปี การประกาศอิสรภาพจากออตโตมัน
ครบ 1 สหัสวรรษ การสิ้นพระชนม์ของซิมอนที่ 1.
1928 Diameter 22.2 mm, Thickness 1.3 mm.
เหรียญพิธีอภิเษกสมรส พระเจ้าซาร์บอริสที่ 3 กับ เจ้าหญิงจีโอวันนาแห่งซาวอย.
25 ตุลาคม 1930

สมัยคอมมิวนิสต์ (สาธารณรัฐประชาชน)[แก้]

ชั้นสูงสุด[แก้]

อิสริยาภรณ์ และ แถบแพร
ชื่ิอ (ภาษาอังกฤษ / ภาษาบัลแกเรีย / การปริวรรตอักษร)
ประกาศใช้ - พ้นสมัย
รายละเอียด
จำนวน
Герой на НРБ (аверс).jpg
วีรชนแห่งสาธารณรัฐประชาชนบัลแกเรีย.
Герой На Народна Република България
15 มิถุนายน 1948-/
1990
สำหรับบำเน็จความชอบแก่ทหาร และ พลเรือน ชาวบัลแกเรีย สำหรับบุคคลที่มีความกล้าหาญในราชการแก่รัฐ หรือ สร้างชื่อเสียงแก่ประเทศชาติขั้นสูงสุดเยี่ยงวีรชน ผู้รับไม่จำเป็นต้องเป็นพลเมืองบัลแกเรียหรือรับราชการรัฐบัลแกเรียก็ได้. 58
Герой на социалистеческия труд (аверс).jpg
วีรชนแรงงานสังคมนิยม.
Герой На (Социалистическия) Труд
15 มิถุนายน 1948 เป็นเครื่องอิสริยาภรณ์สูงสุดฝ่ายพลเรือน สำหรับบุคคลที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาประเทศขั้นสูงสุดในด้าน ศิลปวัฒนธรรม เศรษฐกิจ, สังคม การเมือง และ การพัฒนาทรัพยากรณ์มนุษย์. เดิมเรียกว่าวีรชนแรงงานสังคมนิยม ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นวีรชนแรงงาน เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 1950.

Notable Heroes include:

ยูริ กาการิน สหภาพโซเวียต (นักบินอวกาศ) 28 April 1961
Todor Zhivkov Flag of Bulgaria (1948-1967).svg (นักการเมือง) 1961
พลเอก อิวาน มิฮาจลอฟ Flag of Bulgaria (1948-1967).svg (ทหาร/นักการเมือง) 6 มีนาคม 1962
Gherman Titov สหภาพโซเวียต (นักบินอวกาศ) 27 กันยายน 1962
Valery Bykovsky สหภาพโซเวียต (นักบินอวกาศ) 1963
Tsola Dragoycheva บัลแกเรีย (นักการเมือง) 1963
Valentina Tereshkova สหภาพโซเวียต (นักบินอวกาศ) 9 กันยายน 1963
Pavel Belyayev สหภาพโซเวียต (นักบินอวกาศ) 1965
Alexei Leonov สหภาพโซเวียต (นักบินอวกาศ) 1965
Dechko Uzunov บัลแกเรีย (ศิลปิน) 1967
Georgy Beregovoy สหภาพโซเวียต (นักบินอวกาศ) 1970
Anton Yugov บัลแกเรีย (นักการเมือง) 1984
Dora Gabe บัลแกเรีย (นักกวี)
Elisaveta Bagriana บัลแกเรีย (นักกวี)
Andriyan Nikolayev สหภาพโซเวียต (นักบินอวกาศ)
1718
Медал на званието „Народен“.jpg
พลเมืองกิติมศักดิ์. เหรียญทอง
Почетно Звание „Народен“
15 มิถุนายน 1948 /
30 ธันวาคม 1987
สำหรับบำเน็จความชอบแก่ผู้ที่มีผลงานอย่างสูง หรือ กระทำคุณประโยชน์ในสาขา 'วิทยาศาตร์เทคโนโลยี, การศึกษา, อุตสาหกรรม, และ การแพทย์. 705
Медал на почетното званието „Заслужил“.jpg
พลเมืองกิตติมศักดิ์. เหรียญเงิน
Почетно Звание „Заслужил“.
4753
Лауреат на Димитровска награда I ст..jpg
รางวัลนักเขียนแห่งดีมีตรอฟ
(ชั้นที่ 1).
Лауреат На Димитровска Награда.
23 พฤษภาคม 1949 Awarded to people for their achievements in science, technology and culture. From 1960 onwards this class was the only class awarded as the 2nd and 3rd class awards ceased to be issued after 1959. 724
Лауреат на Димитровска награда II ст..jpg
รางวัลนักเขียนแห่งดีมีตรอฟ
(ชั้นที่ 2).
Лауреат На Димитровска Награда.
23 พฤษภาคม 1949 /
1959
Awarded to people for their achievements in science, technology and culture.
Лауреат на Димитровска награда III ст..jpg
Laureate Of The Dimitrov Prize
(ชั้นที่ 3).
Лауреат На Димитровска Награда.
วีรสตรีมารดา
Mother Heroine.
13 ธันวาคม 1950 Awarded to mothers who gave birth to and raised ten or more children. Originally named Hero Of Maternal Glory this award was renamed Mother Heroine on 9 June 1952. 1116
รางวัลนักเขียนนานาชาติโบเตฟ.
Лауреат На Международна Ботевска Награда.
Laureat Na Mejudunarodna Botevska Nagrada.
24 กรกฎาคม 1972 /
1986
Awarded to poets for their poetry and contribution to peace, democracy and social progress.
Awarded to only four people every five years.
Laureates:
1976: Aleksej Surkov สหภาพโซเวียต, Nicolás Guillén คิวบา, László Nagy ฮังการี, Pierre Seghers ฝรั่งเศส
1981: Rafael Alberti สเปน, Rasul Gamzatovich Gamzatov สหภาพโซเวียต, Ahmad Al-Ahmad ซีเรีย, Miroslav Krleža ยูโกสลาเวีย
1986: Dmitro Pavlychko สหภาพโซเวียต, Mario Benedetti อุรุกวัย, Nil Gilevich สหภาพโซเวียต, Günter Wallraff เยอรมนีตะวันตก

This award ceased with the collapse of the People's Republic but was reinstated in 1996.

12
รางวัลนักเขียนแห่งซีริล และ เมโธดิอุส.
29 เมษายน 1979 สำหรับบำเน็จความชอบชาวบัลแกเรีย และ ชาวต่างประเทศ ที่มีผลงานวิชาการด้าน บัลแกเรียศึกษา และ สลาฟศึกษา.
นักบิน-นักบินอวกาศแห่งสาธารณรัฐประชาชนบัลแกเรีย.
18 มกราคม 1979 มอบให้กับนักบินอวกาศ Georgi Ivanov, 1979 และ Aleksandar Panayotov Aleksandrov, 1988. 2
Медал на званието „Заслужил Летец“.jpg
นักบินอวกาศกิตติมศักดิ์.
18 มกราคม 1979 /
พฤศจิกายน 1987
สำหรับบำเน็จความชอบแก่ทหาร-พลเรือน ที่เป็นนักบินอวกาศ หรือ มีส่วนเกี่ยวข้องในการเข้าร่วมปฏิบัติงานอวกาศ. 28

อิสริยาภรณ์[แก้]

อิสริยาภรณ์ และ แถบแพร
ชื่อ (ภาษาอังกฤษ / ภาษาบัลแกเรีย / การปริวรรตอักษร)
ประกาศใช้ - สิ้นสุด
รายละเอียด
จำนวน
OrderOfLabourRibbon.jpg

OriginalNarrowOrderOfLabourRibbon.jpg

NarrowOrderOfLabourRibbon.jpg
เครื่องอิสริยาภรณ์แรงงานแห่งชาติ
เหรียญทอง.
Народен Орден На Труда
Златен Степен.
Naroden Orden Na Truda
Zlaten Stepen.
21 June 1945 /
5 April 1991
Awarded to Bulgarian and foreign civilian/state labourers for excellence, outstanding achievements/innovations or excellence in organisation. Also awarded to artists and scientists for long service to the nation. Awarded until 1955 with either a tri-fold ribbon for males or a bow for females, after which the ribbon device was a 5 sided soviet design. The original design was created by D. Uzunov And L. Dimitrov. From 1977 the order was redesigned by B. Kozarevym and M. Markovym to a 5 sided star shape.
เครื่องอิสริยาภรณ์แรงงานแห่งชาติ
เหรียญเงิน.
Народен Орден На Труда
Сребърен Степен.
Naroden Orden Na Truda
Sreb'ren Stepen.
เครื่องอิสริยาภรณ์แรงงานแห่งชาติ
เหรียญทองแดง.
Народен Орден На Труда
Бронзов Степен.
Naroden Orden Na Truda
Bronzov Stepen.
Order99441Ribbon.jpg
เครื่องอิสริยาภรณ์ 9 กันยายน 1944/ ชั้นที่ 1.
Орден „9 Септември 1944“ I Степен.
Order "9 Septembri 1944" I Stepen.
9 กันยายน 1945 -
5 เมษายน 1991
Awarded to Bulgarian and foreign citizens who took part in the armed insurrection of 9 September 1944 and later to participants in the founding and consolidating of the people's authority. There are 2 variations of this award for civilians and for military personnel. The military variation has additional swords. Worn on a plain red neck ribbon until 1958 and from then on worn on a 5 sided soviet style suspension on the chest. Designed by B. Angelushev.
Order99442Ribbon.jpg
เครื่องอิสริยาภรณ์ 9 กันยายน 1944 / ชั้นที่ 2.
Орден „9 Септември 1944“ II Степен.
Order "9 Septembri 1944" II Stepen.
Order99443Ribbon.jpg
เครื่องอิสริยาภรณ์ 9 กันยายน 1944 / ชั้นที่ 3.
Орден „9 Септември 1944“ III Степен.
Order "9 Septembri 1944" III Stepen.
OrderOfPeople'sLiberty1stClassRibbon.gif
เครื่องอิสริยาภรณ์อิสรภาพประชาชน ชั้นที่ 1.
Орден „Народная Свобода 1941-1944 гг“ I Степен.
Orden "Narodnaja Svoboda 1941-1944 gg" I Stepen.
9 กันยายน 1945 - 5 เมษายน 1991 Awarded to Bulgarian and foreign citizens for the participation in the revolutionary fight of Bulgarian people. Worn as a screw-back badge until 1960 and from then on worn on a 5 sided soviet style suspension. There are 4 variations of this award's construction, A five piece breast star (1945-1949), A four piece breast star (1949-1958), A four piece on a ribbon (1958-c1970) and a single piece on a ribbon (c1970 onwards). Designed by B. Angelushev.

Many counterfeit Orders Of People's Liberty 2nd Classes have been offered for sale online. Some of the ways in which they differ from the real ones are:[ต้องการอ้างอิง]

 1. Original orders have the bust facing right.
 2. Original orders have a screw on the reverse that will fit all other screw back Bulgarian orders.
 3. Original orders are 4 or 5 piece items without pebbling on the reverse.
 4. Counterfeit orders will have one point of the star which looks rubbed down where a later ribbon-mounted order has been worn down.
 5. The original 4-5 piece construction orders were only issued from 1945 to 1960 and were not issued in large cases.
OrderOfPeople'sLiberty2ndClassRibbon.jpg
เครื่องอิสริยาภรณ์อิสรภาพประชาชน ชั้นที่ 2
Орден „Народная Свобода 1941-1944 гг“ II Степен.
Orden "Narodnaja Svoboda 1941-1944 gg" II Stepen.
Орден „Народна република България“ I ст..jpg

Пластина на орден „Народна Република България“.gif
เครื่องอิสริยาภรณ์แห่งสาธารณรัฐประชาชนบัลแกเรีย ชั้นที่ 1.
Орден „Народна Република България“ I Степен.
Orden "Naroda Republika B'lgarija" I Stepen.
18 มิถุนายน 1947 /
5 เมษายน 1991
Awarded to Bulgarians and foreign citizens for success and merits in different spheres of activity as a universal reward.
Орден „Народна република България“ II ст..jpg

OrderOfThePeople'sRepublicOfBulgariaRibbon.jpg
เครื่องอิสริยาภรณ์แห่งสาธารณรัฐประชาชนบัลแกเรีย ชั้นที่ 2.
Орден „Народна Република България“ II Степен.
Orden "Naroda Republika B'lgarija" II Stepen.
Орден „Народна република България“ III ст..jpg

OrderOfThePeople'sRepublicOfBulgariaRibbon.jpg
เครื่องอิสริยาภรณ์แห่งสาธารณรัฐประชาชนบัลแกเรีย ชั้นที่ 3.
Орден „Народна Република България“ III Степен.
Orden "Naroda Republika B'lgarija" III Stepen.

OrderOfThePeople'sRepublicOfBulgariaRibbon.jpg
เครื่องอิสริยาภรณ์แห่งสาธารณรัฐประชาชนบัลแกเรีย ชั้นที่ 4.
Орден „Народна Република България“ IV Степен.
Orden "Naroda Republika B'lgarija" IV Stepen.
18 มิถุนายน 1947 /
13 ธันวาคม 1950
0

OrderOfThePeople'sRepublicOfBulgariaRibbon.jpg
เครื่องอิสริยาภรณ์แห่งสาธารณรัฐประชาชนบัลแกเรีย ชั้นที่ 5.
Орден „Народна Република България“ V Степен.
Orden "Naroda Republika B'lgarija" V Stepen.
0
OrderOfBraveryRibbon.jpg
เครื่องอิสริยาภรณ์แห่งความกล้าหาญ ชั้นที่ 1.
Орден „За Храброст“ I Степен.
Orden "Za Hrabrost" I Stepen.
15 มิถุนายน 1948 /
5 April 1991
Awarded to Military Personnel and Civilians for bravery and courage in battle or for strengthening the integrity of the country and public safety. Foreign soldiers of allied armies could also be awarded this order for participation in joint combat operations.
There are two variations of this award, originally one which is numbered and then issued later, one which is unnumbered.
c10
เครื่องอิสริยาภรณ์แห่งความกล้าหาญ ชั้นที่ 2.
Орден „За Храброст“ II Степен.
Orden "Za Hrabrost" II Stepen.
0
เครื่องอิสริยาภรณ์แห่งความกล้าหาญ ชั้นที่ 3.
Орден „За Храброст“ III Степен.
Orden "Za Hrabrost" III Stepen.
50
Орден Георги Димитров.jpg

OrderOfGeorgiDimitrovRibbon.jpg
เครื่องอิสริยาภรณ์แกออร์กี ดีมีตรอฟ.
Орден „Георги Димитров“.
Orden "Georgi Dimitrov".
17 มิถุนายน 1950 /
5 April 1991
Awarded to Bulgarian and foreign citizens for exceptional merit. This order was also automatically awarded to recipients of The Hero Of The People's Republic Of Bulgaria and The Hero Of Socialist Labour titles.

Originally designed by K. Lazarov and modified by O. Odabashyan.
Awarded: Todor Zhivkov -4 times, Georgi Traykov-2 times , Petur Tanchev-2 times 1970,1980 , Tzola Dragoicheva-5 times , Georgi Atanasov -1 times 1983 , Dimitar Stoyanov-3 times 1973,1978,1989, Pencho Kubadinski-3 times, Alexi Ivanov-1times 1982, Pando Vanchev - 2 times 1979,1989, Grisha Filipov- 3 times ,Yanko Markov- 3 times ,Nikolai Georgiev- 3 times ,Grigor Stoichkov- 2 times 1972,1986 ,Ognyan Doynov- 1times 1985, Stanko Todorov-2 times ,Chudomir Alexandrov- 1times , Vasil Tzanov Vasilev - 1 times 1982, Vasil Tzanov Ivanov- 1 times ,Ivan Panev- 1 times , Army General Dobry Djurov- 3 times ,Radoy Popivanov- 1 times 1983 ,Georgi Yordanov- 2 times 1971,1984 ,Hristo Hristov- 2 times, Georgi Ivanov (cosmonaut) (first Bulgarian cosmonaut 1979) -1 times 1979, Aleksandr Panayotov Aleksandrov(second Bulgarian (cosmonaut)1988)- 1 times 1988, to General Ivan Mihajlov six times in 1955, 1957, 1959, 1962, 1967 and 1972.

c4,000
Орден „Червено Знаме“.jpg
OrderOfTheRedBannerRibbon.jpg
เครื่องอิสริยาภรณ์ธงแดง.
Орден „Червене Знаме“.
Orden "Chervene Zname".
13 ธันวาคม 1950 /
5 April 1991
Awarded to Bulgarian and Allied military personnel for distinction in battle or for merit in the strengthening of power and structure of the Bulgarian People's Army. There are two variations of this award, originally one which is numbered and then issued later, one which is unnumbered. Designed by O. Odabashyan.
Орден „Червено Знаме на Труда“.jpg
OrderOfTheRedBannerOfLabour ribbon.jpg
เครื่องอิสริยาภรณ์ธงแดงแห่งแรงงาน.
Орден „Червене Знаме На Труда".
Orden "Chervene Zname Na Truda".
13 ธันวาคม 1950 /
5 April 1991
Awarded to Bulgarian and Foreign civilians and associations for success in the development of the national economy or the state or public/scientific/cultural services of the country. There are five variations of this award, The first (c1950) is numbered and of multi-part construction with a nut and an angular recess in the reverse, The second (c1950-1969) is numbered and of a multi-part construction with a nut and a circular recess in the reverse, The third (c1970) is unnumbered a has a small nipple on the reverse, The fourth variation (c1970-1974) is unnumbered of a single part construction with a smooth reverse on a large ribbon and the fifth variation (c1974-1991) is unnumbered with a smooth reverse and on a small ribbon.
OrderOfSaintCyrilAndSaintMethodiusRibbon.jpg
เครื่องอิสริยาภรณ์นักบุญซีริล และ เมโธดิอุส ชั้นที่ 1.
Орден „Кирил И Методий“ I Степен.
Orden "Kiril I Metodij" I Stepen.
13 ธันวาคม 1950 /
5 April 1991
เครื่องอิสริยาภรณ์นักบุญซีริล และ เมโธดิอุส
Орден „Кирил и Методий“ I ст..jpg

1st Class
Орден „Кирил и Методий“ II ст..jpg

2nd Class
Орден „Кирил и Методий“ III ст..jpg

3rd Class

Awarded to Bulgarian and foreign citizens and organizations for merit in sciences / culture / information.
There are two variations of this award, originally one which is numbered and then issued later, one which is unnumbered.
Designed by P. Doychinov and O. Odabashja.

เครื่องอิสริยาภรณ์นักบุญซีริล และ เมโธดิอุส ชั้นที่ 2.
Орден „Кирил И Методий“ II Степен.
Orden "Kiril I Metodij" II Stepen.
เครื่องอิสริยาภรณ์นักบุญซีริล และ เมโธดิอุส ชั้นที่ 3.
Орден „Кирил И Методий“ III Степен.
Orden "Kiril I Metodij" III Stepen.
วีรสตรีมารดา ชั้นที่ 1.
13 ธันวาคม 1950 /
5 เมษายน 1991
มารดาที่คลอดบุตร 8 - 9 คน หรือ มากกว่านั้น.

Three variations of this award exist: One on a ribbon which is numbered, latterly one on a ribbon which is unnumbered and then finally one on a metal suspension.

วีรสตรีมารดา ชั้นที่ 2.
มารดาที่คลอดบุตร 6 - 7 คน.
วีรสตรีมารดา ชั้นที่ 3.
มารดาที่คลอดบุตร 4 - 5 คน.
Орден на Розата I степен (аверс).jpg

เครื่องอิสริยาภรณ์กุหลาบ ชั้นที่ 1.
4 สิงหาคม 1966 /
9 มิถุนายน 2003
สำหรับบำเน็จความชอบแก่สตรีชาวต่างประเทศที่ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกับสาธารณรัฐประชาชนบัลแกเรีย ในระดับนานาชาติ.
เครื่องอิสริยาภรณ์กุหลาบ ชั้นที่ 2.
Орден «Стара планина» с лента и звезда.jpg
เครื่องอิสริยาภรณ์เทือกเขาบอลข่าน มหาปรมาภรณ์ (ชั้นสังวาล).
Орден „Стара Планина".
Orden "Stara Planina".
4 สิงหาคม 1966 /
9 มิถุนายน 2003
สำหรับบำเน็จความชอบแก่ทหาร และ พลเรือน ชาวบัลแกเรีย หรือ ชาวต่างประเทศที่ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกับสาธารณรัฐประชาชนบัลแกเรีย ในระดับนานาชาติ. ในส่วนของฝ่ายทหารบนแถบแพรมีเครื่องประกอบดาบ. ออกแบบโดย V. Starchev and K. Damjanov.
เครื่องอิสริยาภรณ์เทือกเขาบอลข่าน ชั้นที่ 1.
Орден „Стара Планина".
Orden "Stara Planina".
เครื่องอิสริยาภรณ์เทือกเขาบอลข่าน ชั้นที่ 2.
Орден „Стара Планина".
Orden "Stara Planina".
Order Of The Madar Horseman ชั้นที่ 1.
4 สิงหาคม 1966 /
9 มิถุนายน 2003
สำหรับบำเน็จความชอบแก่ทหาร และ พลเรือน ชาวบัลแกเรีย หรือ ชาวต่างประเทศที่ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกับสาธารณรัฐประชาชนบัลแกเรีย ในระดับนานาชาติ. ในส่วนของฝ่ายทหารบนแถบแพรมีเครื่องประกอบดาบ. ออกแบบโดย D. Uzunov.
Order Of The Madar Horseman ชั้นที่ 2.
OrderOfCivilValourAndMeritRibbon.gif
เครื่องอิสริยาภรณ์ กิตติคุณพลเรือน และ ความกล้าหาญ ชั้นที่ 1.
4 สิงหาคม 1966 /
5 เมษายน 1991
บำเน็จความชอบแก่พลเรือน สำหรับผู้เสียสละในสถานการณ์ฉุกเฉิน, ช่วยเหลือผู้ประสบภัย; และ ป้องกันปราบปรามอาชญากรรม. ออกแบบโดย V. Starchev and K. Damyanov.
เครื่องอิสริยาภรณ์ กิตติคุณพลเรือน และ ความกล้าหาญ ชั้นที่ 2.
เครื่องอิสริยาภรณ์ กิตติคุณพลเรือน และ ความกล้าหาญ ชั้นที่ 3.
OrderOfMilitaryValourAndMeritRibbon.jpg
เครื่องอิสริยาภรณ์ กิตติคุณทหาร และ ความกล้าหาญ ชั้นที่ 1.
28 พฤษภาคม 1974 /
5 เมษายน 1991
บำเน็จความชอบแก่ทหาร สำหรับผู้เสียสละในการป้องกันประเทศ รักษาความสงบภายใน หรือ การฝึกซ้อมรบ. ออกแบบโดย B. Kozarev and M. Markov.
เครื่องอิสริยาภรณ์ กิตติคุณทหาร และ ความกล้าหาญ ชั้นที่ 2.
OrderOfLabourGloryRibbon.gif
เครื่องอิสริยาภรณ์แรงงานรำลึก ชั้นที่ 1.
28 พฤษภาคม 1974 /
5 เมษายน 1991
Awarded to industrial/construction/transport/agricultural labourers for selfless long-term work. ออกแบบโดย L. Prakhov and P. Braykov.
เครื่องอิสริยาภรณ์แรงงานรำลึก ชั้นที่ 2.
เครื่องอิสริยาภรณ์แรงงานรำลึก ชั้นที่ 3.
OrderOfCivilValourAndMeritRibbon.gif
เครื่องอิสริยาภรณ์ "13 ศตวรรษ บัลแกเรีย".
Орден „13 Века България".
Orden "13 Veka B'lgarija".
16 ตุลาคม 1981 /
5 เมษายน 1991
Awarded to Bulgarian and foreign citizens for the exceptionally great services to The People's Republic Of Bulgaria. ออกแบบโดย V. Starchev and M. Markov.
Notable recipients include:
 • Georgi Jordanov
 • Dimitr Stanischev
 • Emil Hristov
 • Petr Djulgerov
 • Grigor Stoichkov
 • Alexi Ivanov
 • Vasil Vasilev
 • Hristina Stoeva
 • Ivan Panev
 • Radoj Popivanov
110

เหรียญ[แก้]

อิสริยาภรณ์ และ แถบแพร
ชื่อ (ภาษาอังกฤษ / ภาษาบัลแกเรีย / การปริวรรตอักษร)
ประกาศใช้ - สิ้นสุด
รายละเอียด
จำนวน
PatrioticWarRibbon.jpg

PatrioticWarFatalityRibbon.jpg
มหาสงครามของผู้รักชาติ 1944-1945.
Отечествена Война 1944-1945 г.
Otechestvena Bojna 1944-1945 g.
9 กันยายน 1945
Awarded to Bulgarian or allied troops for participation in the war against the Axis from 9 September 1944 – 9 May 1945. Kept from before the establishment of the People's Republic Of Bulgaria but with a changed ribbon and a new ribbon designed for those who had lost their life. Diameter 32.7 mm, Thickness 3 mm. 195,000+
ParticipantIn1923UprisingRibbon.jpg
ผู้เข้าร่วมการลุกฮือเดือนกันยายน ค.ศ. 1923 เหรียญทองแดง.
За Участие В Септемврийското Въстание 1923г Бронзов Степен.
Za Uchastie V Septemvrijscoto Vystanie 1923g Bronzov Stepen.
15 กันยายน 1948 /
31 ธันวาคม 1950
สำหรับบำเน็จความชอบแก่ทหารผ่านศึก และ พลเรือนผู้ที่เข้าร่วม หรือ มีส่วนเกี่ยวข้องในเหตุการณ์การลุกฮือต่อต้านระบอบฟาสซิสต์ ในเดือนมิถุนายน และ กันยายน 1923 ในโอกาศครบรอบ 25 ปี การลุกฮือต่อต้าน. 2,450+
ผู้เข้าร่วมการลุกฮือเดือนกันยายน ค.ศ. 1923 เหรียญเงิน.
За Участие В Септемврийското Въстание 1923г.–Сребърен Степен.
Za Uchastie V Septemvrijscoto Vystanie 1923g.–Sreb'ren Stepen.
10,040

ผู้เข้าร่วมการลุกฮือต่อต้านฟาสซิสต์.
За Участие В Антифашистката Борба.
Za Uchastie V Antifashistcata Borba.
13 ธันวาคม 1950/
พฤศจิกายน 1989
Awarded to participants in struggle against fascism and capitalism. The last Bulgarian award instituted with a triangular suspension ribbon. 18,100+

BulgarianCombatMeritsRibbon.jpg
สำหรับ.กิตติคุณทหาร
За Боева Заслуга.
Za Boeva Zasluga.
13 ธันวาคม 1950 /
พฤศจิกายน 1989
Awarded to military personnel of the Armed Forces Of The People's Republic Of Bulgaria/Ministry Of Internal Affairs for their skills and bravery in battle or for guarding the national borders/independence and security of the country. Originally this medal was issued with an Order document with the word Order crossed out and replaced with Medal, by 1953 Medal documents were being issued. This medal was awarded mainly in the 1951-1957 period. Variation 1, Diameter 33 mm, Thickness 2.4 mm. Variation 2, Diameter 33 mm, Thickness 2.7 mm. 80,000+

BulgarianForLabourDistinctionRibbon.jpg
For Labour Distinction.
За Трудово Отличие.
Za Trudovo Otlichie.
13 ธันวาคม 1950 /
พฤศจิกายน 1989
Awarded to labourers for their achievements in industrial and social life of the People's Republic Of Bulgaria. Variation 1, Diameter 33 mm, Thickness 1.9 mm. Variation 2, Diameter 33 mm, Thickness 2.4 mm.
For Motherhood ชั้นที่ 1.
За Майчинство I Степен.
Za Majchihstvo I Stepen.
13 ธันวาคม 1950 /
พฤศจิกายน 1989
Awarded to Bulgarian mothers for birthing and raising 4 children.
For Motherhood ชั้นที่ 2.
За Майчинство II Степен.
Za Majchihstvo II Stepen.
Awarded to Bulgarian mothers for birthing and raising 3 children.

Bulgarian20YearsLongServiceRibbon.jpg
เหรียญ "สำหรับการับราชการทหารสาธารณรัฐประชาชนบัลแกเรีย" ชั้นที่ 1.
За Безупречна Служба Въоръжени Сили НРБ I Степен.
Za Bezuprechna Sluzhba Byoryzheni Sili NRB I Stepen.
18 กรกฎาคม 1959 /
พฤศจิกายน 1989
เจ้าหน้าที่ทหารที่รับราชการในกองทัพประชาชนครบ 20 ปี.
15YearsServiceInBulgarianPeople'sArmy.jpg

Bulgarian15YearsLongServiceRibbon.jpg
เหรียญ "สำหรับการรับราชการทหารสาธารณรัฐประชาชนบัลแกเรีย" ชั้นที่ 2.
За Безупречна Служба Въоръжени Сили НРБ II Степен.
Za Bezuprechna Sluzhba Byoryzheni Sili NRB II Stepen.
เจ้าหน้าที่ทหารที่รับราชการในกองทัพประชาชนครบ 15 ปี.
10YearsServiceInBulgarianPeople'sArmy.jpg

Bulgarian10YearsLongServiceRibbon.jpg
เหรียญ "สำหรับการรับราชการทหารสาธารณรัฐประชาชนบัลแกเรีย" ชั้นที่ 3.
За Безупречна Служба Въоръжени Сили НРБ III Степен.
Za Bezuprechna Sluzhba Byoryzheni Sili NRB III Stepen.
เจ้าหน้าที่ทหารที่รับราชการในกองทัพประชาชนครบ 10 ปี.
Bulgarian20YearsLongServiceRibbon.jpg
เหรียญ "สำหรับการรับราชการกระทรวงมหาดไทยแห่งสาธารณรัฐประชาชนบัลแกเรีย" ชั้นที่ 1.
За Добросъвестна Безупречна Служба И Прослужени Години В Органите На Министерстерсвото На Вътрешните Работи I Степен.
Za Dobrosyvestna Bezupechna Sluzhba I Prosluzheni Godini V Organite Na Ministerstersvoto Na Bytreshnite Raboti I Stepen.
27 สิงหาคม 1960/
พฤศจิกายน 1989
เจ้าหน้าที่ หรือ บุคลากร ที่รับราชการในกระทรวงมหาดไทยครบ 20 ปี.
Bulgarian15YearsLongServiceRibbon.jpg
เหรียญ "สำหรับการรับราชการกระทรวงมหาดไทยแห่งสาธารณรัฐประชาชนบัลแกเรีย" ชั้นที่ 2.
За Добросъвестна Безупречна Служба И Прослужени Години В Органите На Министерстерсвото На Вътрешните Работи II Степен.
Za Dobrosyvestna Bezupechna Sluzhba I Prosluzheni Godini V Organite Na Ministerstersvoto Na Bytreshnite Raboti II Stepen.
27 สิงหาคม 1960/
พฤศจิกายน 1989
เจ้าหน้าที่ หรือ บุคลากร ที่รับราชการในกระทรวงมหาดไทยครบ 15 ปี.
Bulgarian10YearsLongServiceRibbon.jpg
เหรียญ "สำหรับการรับราชการกระทรวงมหาดไทยแห่งสาธารณรัฐประชาชนบัลแกเรีย" ชั้นที่ 3.
За Добросъвестна Безупречна Служба И Прослужени Години В Органите На Министерстерсвото На Вътрешните Работи III Степен.
Za Dobrosyvestna Bezupechna Sluzhba I Prosluzheni Godini V Organite Na Ministerstersvoto Na Bytreshnite Raboti III Stepen.
27 สิงหาคม 1960/
พฤศจิกายน 1989
เจ้าหน้าที่ หรือ บุคลากร ที่รับราชการในกระทรวงมหาดไทยครบ 10 ปี.
Bulgarian20YearsLongServiceRibbon.jpg
เหรียญ "สำหรับการรับราชการหน่วยดับเพลิงแห่งสาธารณรัฐประชาชนบัลแกเรีย" ชั้นที่ 1.
27 August 1960/ เจ้าหน้าที่ดับเพลิง หรือ บุคลากร ที่รับราชการในหน่วยดับเพลิงครบ 20 ปี.
Bulgarian15YearsLongServiceRibbon.jpg
เหรียญ "สำหรับการรับราชการหน่วยดับเพลิงแห่งสาธารณรัฐประชาชนบัลแกเรีย" ชั้นที่ 2.
27 August 1960/
เจ้าหน้าที่ดับเพลิง หรือ บุคลากร ที่รับราชการในหน่วยดับเพลิงครบ 15 ปี.
Bulgarian10YearsLongServiceRibbon.jpg
เหรียญ "สำหรับการรับราชการกระทรวงมหาดไทยแห่งสาธารณรัฐประชาชนบัลแกเรีย" ชั้นที่ 3.
27 August 1960/
เจ้าหน้าที่ดับเพลิง หรือ บุคลากร ที่รับราชการในหน่วยดับเพลิงครบ 10 ปี.
20thAnniversaryRibbon.jpg
เหรียญที่ระลึก "ครบรอบ 20 ปี การสถาปนากองทัพประชาชนบัลแกเรีย".
20 Години БНА.
20 Godini BNA.
22 August 1964/ Awarded to personnel of the Bulgarian People's Army with at least 20 years military service and had contributed to the consolidation and enhancement of its fighting efficiency.
เหรียญอิสริยาภรณ์ "ครบรอบ 20 ปี การสถาปนากระทรวงมหาดไทยแห่งสาธารณรัฐประชาชนบัลแกเรีย".
20 Г. Органи На МВР.
20 G. Organi Na MVR.
12,000+
เหรียญอิสริยาภรณ์ "ครบรอบ 20 ปี การสถาปนาคณะกรรมาธิการแห่งรัฐ".
20 Години КДС.
20 Godini KDS.
Bulgarian20YearsLongServiceRibbon.jpg
เหรียญ "สำหรับการรับราชการคณะกรรมาธิการแห่งรัฐ" ชั้นที่ 1.
1965/1969 เจ้าหน้าที่ หรือ บุคลากร ที่รับราชการในคณะกรรมาธิการแห่งรัฐ ครบ 20 ปี.
Bulgarian15YearsLongServiceRibbon.jpg
เหรียญ "สำหรับการรับราชการคณะกรรมาธิการแห่งรัฐ" ชั้นที่ 2.
เจ้าหน้าที่ หรือ บุคลากร ที่รับราชการในคณะกรรมาธิการแห่งรัฐ ครบ 15 ปี.
Bulgarian10YearsLongServiceRibbon.jpg
เหรียญ "สำหรับการรับราชการคณะกรรมาธิการแห่งรัฐ" ชั้นที่ 1.
เจ้าหน้าที่ หรือ บุคลากร ที่รับราชการในคณะกรรมาธิการแห่งรัฐ ครบ 10 ปี.
ForMeritToTheBulgarianPeople'sArmyRibbon.jpg

ForMeritInTheBulgarianPeople'sArmyRibbon.jpg
เหรียญ "สำหรับกิตติคุณกองทัพประชาชนบัลแกเรีย".
За Заслуги Към БНА.
Za Zaslugi K'm BNA.
23 December 1965/
November 1989
Awarded to personnel of the Bulgarian People's Army for merit in stabilising the defence of the People's Republic Of Bulgaria and to civilians for expressing outstanding patriotism. Variation 1, Diameter 33 mm, Thickness (Rim) 2.8 mm, (Centre) 4.9 mm. Variation 2, Diameter 33.1 mm, Thickness (Rim) 2.5 mm, (Centre) 4.1 mm.
Bulgarian25thAnniversaryRibbon.jpg
เหรียญที่ระลึก "ครบรอบ 25 ปี การสถาปนากองทัพประชาชนบัลแกเรีย".
25 Години БНА.
25 Godini BNA.
11 กรกฎาคม 1968/ Awarded to personnel of the Bulgarian People's Army at least 10 years military service and also to foreign citizens for merits to the Bulgarian People's Army.
Bulgarian25thAnniversaryRibbon.jpg
เหรียญที่ระลึก "ครบรอบ 25 ปี การสถาปนากระทรวงมหาดไทยแห่งสาธารณรัฐประชาชนบัลแกเรีย".
25 Г. Органи На МВР.
25 G. Organi Na MVR.
30 กรกฎาคม 1968/ Awarded to personnel of the Ministry Of Interior Of The People's Republic Of Bulgaria for at least 10 years faithful service/Merits against crime and also to foreign citizens for merits to the Ministry Of Interior Of The People's Republic Of Bulgaria. 20,000+
MeritToSecurityAndPublicOrderRibbon.gif
เหรียญ "สำหรับกิตติคุณการบังคับใช้กฎหมาย และ ความปลอดภัยสาธารณะ".
За Заслуги За Сигурността И Обществения Ред.
Za Zaslugi Za Sigurnostta I Obshtestvenija Red.
10 เมษายน 1969/ Awarded to Bulgarian or foreign citizens who had assisted to the bodies of the Ministry Of Interior in their combat with foreign or home enemies of the country or people disturbing public order.
Bulgarian20YearsLongServiceRibbon.jpg
เหรียญ "สำหรับการรับราชการทหารช่างแห่งกองทัพประชาชนบัลแกเรีย" 20 ปี.
5 มิถุนายน 1969/ เจ้าหน้าที่ หรือ บุคลากร ที่รับราชการในหน่วยทหารช่าง ครบ 20 ปี.
Bulgarian15YearsLongServiceRibbon.jpg
เหรียญ "สำหรับการรับราชการทหารช่างแห่งกองทัพประชาชนบัลแกเรีย" 15 ปี.
เจ้าหน้าที่ หรือ บุคลากร ที่รับราชการในหน่วยทหารช่าง ครบ 15 ปี.
Bulgarian10YearsLongServiceRibbon.jpg
เหรียญ "สำหรับการรับราชการทหารช่างแห่งกองทัพประชาชนบัลแกเรีย" 10 ปี.
เจ้าหน้าที่ หรือ บุคลากร ที่รับราชการในหน่วยทหารช่าง ครบ 10 ปี.
Bulgarian25YearsOfPeople'sRuleRibbon.jpg
เหรียญที่ระลึก "ครบรอบ 25 ปี การสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนบัลแกเรีย.
25 Години Народна Власт.
25 Godini Narodna Vlast.
10 กรกฎาคม 1969/ Awarded to Bulgarian and foreign citizens who took an active participation in the fight against the fascism and capitalism. Also awarded for merits in building the socialism in the People's Republic Of Bulgaria.
Bulgarian25thAnniversaryRibbon.jpg
เหรียญที่ระลึก"ครบรอบ 25 ปี การสถาปนาเหล่าทหารช่างกองทัพประชาชนบัลแกเรีย".
12 August 1969/ Awarded to personnel of the Construction Troops Of The People's Republic Of Bulgaria for at least 10 years faithful service or for merits in the Construction Troops Of The People's Republic Of Bulgaria.
OrderOfBraveryRibbon.jpg
เหรียญที่ระลึก "ครบรอบ 90 ปี แห่งชาตกาลของแกออร์กี ดีมีตรอฟ.
12 มิถุนายน 1972/ Awarded to national and international communist movement leaders/politicians.
50thAnniversaryOfUprisingRibbon.jpg
เหรียญที่ระลึก "ครบรอบ 50 ปี การลุกฮือต่อต้านฟาสซิสต์ 1923.
10 สิงหาคม 1973/
สำหรับบำเน็จความชอบแก่ทหารผ่านศึก และ พลเรือนผู้ที่เข้าร่วม หรือ มีส่วนเกี่ยวข้องในเหตุการณ์การลุกฮือต่อต้านระบอบฟาสซิสต์ ในเดือนมิถุนายน และ กันยายน 1923 ในโอกาศครบรอบ 50 ปี การลุกฮือต่อต้าน.
30thAnniversaryOfTheBulgarianPeople'sArmy.jpg
เหรียญที่ระลึก "ครบรอบ 30 ปี การสถาปนากองทัพประชาชนบัลแกเรีย".
30 Години БНА.
30 Godini BNA.
22 พฤษภาคม 1974/
Awarded to personnel of the Bulgarian People's Army at least 10 years military service and also to foreign citizens for merits to the Bulgarian People's Army.
30thMVRRibbon.jpg
เหรียญที่ระลึก "ครบรอบ 30 ปี การสถาปนากระทรวงมหาดไทย".
30 Години МВР.
30 Godini MVR.
22 พฤษภาคม 1974/
Awarded to Bulgarian and foreign citizens who cooperated with agencies of the Ministry Of Interior and personnel of the Ministry Of Interior. 30,000+
30thAnniversaryOfConstructionTroops.jpg
เหรียญที่ระลึก "ครบรอบ 30 ปี การสถาปนาเหล่าทหารช่างกองทัพประชาชนบัลแกเรีย".
30 Години Строителин Войски На НРБ.
30 Godini Stroitelin Vojski Na NRB.
22 พฤษภาคม 1974/
Awarded to all personnel of the Construction Troops of the People's Republic Of Bulgaria for aiding development with at least 15 years long service.
เหรียญที่ระลึกกองพลนานาชาติ (สงครามกลางเมืองสเปน) ค.ศ. 1936-1939.
Интернационални Бригади В Испания 1936-1939 г.
Internatsionalni Brigadi V Ispanija 1936-1939 g.
22 พฤษภาคม 1974/
Awarded to all living veterans of the Bulgarian communist brigades which served in the Spanish Civil War 1936-1939. All award documents of this medal are numbered 462. Beware of Spanish made fakes of this award with different loops/different alloys/poor quality. 462
เหรียญที่ระลึกแรงงานทหารผ่านศึก.
22 พฤษภาคม 1974/
Awarded to Bulgarians for long, high-productive and faithful work in all fields of public life.
Kliment Ohridski Medal.
22 พฤษภาคม 1974/
Awarded to Bulgarian citizens and organizations for their merits and success in all fields of science, education and culture.
สำหรับ...กองทัพประชาชนบัลแกเรีย.
22 พฤษภาคม 1974/
Awarded to youth officers and sergeants of the Bulgarian People's Army for merits in serving the force and successful education and preparation of new recruits.
สำหรับ...ทหารช่างกองทัพประชาชนบัลแกเรีย.
22 พฤษภาคม 1974/
Awarded to personnel of Construction Troops who aided in the development of the corps with at least 15 years service.
สำหรับ...ทหารรถไฟกองทัพประชาชนบัลแกเรีย.
22 พฤษภาคม 1974/
8 พฤษภาคม 1978
Awarded to officers and sergeants of the Railway Troops Of The People's Republic Of Bulgaria for achievements in their career and education and in educating personnel.
สำหรับกิตติคุณทหารช่างกองทัพประชาชนบัลแกเรีย.
22 พฤษภาคม 1974/
Awarded to personnel of the Construction Troops for their merits for development and education of the personnel of the Construction Troops.
สำหรับกิตติคุณทหารรถไฟกองทัพประชาชนบัลแกเรีย.
22 พฤษภาคม 1974/
8 พฤษภาคม 1978
Awarded to personnel of the Railway Troops Of The People's Republic Of Bulgaria for merits.
OrderOfBraveryRibbon.jpg
เหรียญที่ระลึก "ครบรอบ 30 ปี การปฏิวัติสังคมนิยมบัลแกเรีย.
2 กันยายน 1974/ Awarded to Bulgarian and foreign citizens who took an active participation in the fight against the fascism and capitalism.
For Consolidation Of Military Friendship.
4 มีนาคม 1975/ Awarded to officers and sergeants of the military forces of the Warsaw Pact member nations. This medal was originally issued in very small numbers with all the flags of the Warsaw Pact nations enamelled but due to the difficulty and cost of production this medal was mainly issued without enamelling.
30thAnniversaryOfVictoryOverGermanyRibbon.jpg
เหรียญที่ระลึก "ครบรอบ 30 ปีในชัยเหนือเยอรมนีในมหาสงครามของผู้รักชาติ ค.ศ. 1941-1945".
30 Години От Победата Над Фашистка Германия.
30 Godini Ot Pobedara Nad Faschistka Germanija.
6 มีนาคม 1975/ Awarded to Bulgarians who took participation in the anti-fascist struggle and revolution of 9 September 1944, relatives to the killed participators and serving personnel of the Bulgarian People's Army. 465,000+
100thAnniversaryOfAprilUprisingRibbon.png
เหรียญที่ระลึก "ครบรอบ 1 ศตวรรษ การลุกฮือ ค.ศ. 1876.
17 มกราคม 1976/ Awarded to Bulgarians and foreigners in celebration of the April Uprising of 1876. 44 Bulgarian villages were also issued with a larger table medal for their participation in the Uprising.
25thAnniversaryOfCivilDefenceRibbon.jpg
เหรียญที่ระลึก "ครบรอบ 25 ปี การสถาปนาหน่วยป้องกันพลเรือนแห่งสาธารณรัฐประชาชนบัลแกเรีย".
30 Години Гражданска Отбрана На Народна Репувлика България
30 Godini Grajudanska Otbrana Na Naroda Republika B'lgarija.
23 เมษายน 1976/ Awarded to Bulgarians who took participation in the construction of the National Civil Defence.
OrderOfBraveryRibbon.jpg
เหรียญ "สำหรับกิตติคุณการป้องกันพลเรือนแห่งสาธารณรัฐประชาชนบัลแกเรีย"
(ชั้นที่ 1).
Awarded to Bulgarians or foreigners for merits in the construction of the National Civil Defence or for contributing to the training/skill/organisation of National Civil Defence.
สำหรับกิตติคุณการป้องกันพลเรือนแห่งสาธารณรัฐประชาชนบัลแกเรีย
(ชั้นที่ 2).
สำหรับกิตติคุณการป้องกันพลเรือนแห่งสาธารณรัฐประชาชนบัลแกเรีย
(ชั้นที่ 3).
เหรียญ "สำหรับกิตติคุณการป้องกันชายแดนแห่งสาธารณรัฐประชาชนบัลแกเรีย".
26 พฤษภาคม 1976/ Awarded to Bulgarian and foreign citizens for their active co-operation to the border guards and to border guards for bravery and long service.
100thAnniversayOfRedCrossRibbon.png
เหรียญที่ระลึก "ครบรอบ 1 ศตวรรษ การสถาปนาสภากาชาดบัลแกเรีย.
16 พฤษจิกายน 1977/ Awarded to Bulgarian and foreign citizens and organizations for their contribution to the Bulgarian Red Cross. c1000
เหรียญ "สำหรับสันติภาพ และ มิตรภาพ ระหว่างสหภาพโซเวียต และ สาธารณรัฐประชาชนบัลแกเรีย".
20 ธันวาคม 1977/ Awarded to foreign citizens and organisations that had contributed to establishing, developing and stabilising the peace and friendship between the U.S.S.R. and the People's Republic Of Bulgaria.
เหรียญ "สำหรับ มิตรภาพ และ ความร่วมมือ กับสาธารณรัฐประชาชนบัลแกเรีย".
20 ธันวาคม 1977/ Awarded to foreign citizens and organisations that had contributed to establishing, developing and stabilising the peace and friendship with the People's Republic Of Bulgaria.
100thAnniversaryOfLiberationRibbon.jpg
เหรียญที่ระลึก "ครบรอบ 1 ศตวรรษ การสื่อสารบัลแกเรีย 3 March 1878 - 3 March 1978.
100 Години От Освобождението На България От Османско Робство 3. III 1878 - 3. III 1978.
100 Godini Ot Osvobojudenieto Na B'lgarija Ot Osmansko Robstvo 3. III 1878 - 3. III 1978.
22 กุมภาพันธ์ 1978/ Awarded to Bulgarian and foreign citizens and organisations for their activity in organising the celebration of the 100th Anniversary of the liberation of Bulgaria from Ottoman rule. Key Bulgarian towns and villages were also issued with a larger table medal.
For Distinction In The Troops Of The Ministry Of Transport Of The People’s Republic Of Bulgaria.
8 พฤษภาคม 1978/
Awarded to officers and sergeants of the troops of The Ministry Of Transport Of The People's Republic Of Bulgaria for achievements in their career and education and in educating personnel. This medal is exactly the same in design as the For Distinction In The Railway Troops Of The People’s Republic Of Bulgaria award it replaced when the department changed its name.
เหรียญ "สำหรับกิตติคุณกระทรวงคมนาคมแห่งสาธารณรัฐประชาชนบัลแกเรีย"
8 พฤษภาคม 1978/
Awarded to personnel of the troops Of The Ministry Of Transport Of The People's Republic Of Bulgaria for merits. This medal is exactly the same in design as the For Merit In The Railway Troops Of The People’s Republic Of Bulgaria award it replaced when the department changed its name.
100thAnniversaryOfBulgarianCommunicationsRibbon.png
เหรียญที่ระลึก "ครบรอบ 1 ศตวรรษ การสื่อสารบัลแกเรีย".
8 พฤษภาคม 1978/
Awarded to Bulgarian and foreign citizens and organisations for their contribution in development of communication in Bulgaria.
100thAnniversaryOfBulgarianCustomHouses.jpg

100thAnniversaryOfBulgarianCustomHousesRibbon.gif
เหรียญที่ระลึก "ครบรอบ 1 ศตวรรษ การสถาปนาศุลกากรบัลแกเรีย".
100 Години Български Митници.
100 Godini B'lgarski Mitnitsi.
29 มกราคม 1979/
Awarded to Bulgarian and foreign citizens and organisations for their contribution in development of custom houses in Bulgaria.
100thAnniversaryOfSofia.jpg
เหรียญที่ระลึก "ครบรอบ 1 ศตวรรษ การสถาปนานครหลวงโซเฟีย".
Сто Години София Столица На България.
Sto Godini Sofija Stolitsa Na B'lgarija.
2 เมษายน 1979/
Awarded to Bulgarian citizens and organisations who contributed to the development of Sofia and to foreign citizens for their achievements in establishing co-operation and brotherhood between Bulgaria and Sofia with other nations and cities.
100thAnniversaryOfBulgarianHealthCareRibbon.png
เหรียญที่ระลึก "ครบรอบ 1 ศตวรรษ การสถาปนาหน่วยบริการสาธารณสุขบัลแกเรีย".
22 พฤษภาคม 1979/
Awarded to Bulgarian and foreign scientists and organisations for their contribution in strengthening and developing the health system of the People's Republic Of Bulgaria.
เหรียญที่ระลึก "ครบรอบ 1 ศตวรรษ การศึกษาภูมิศาสตร์บัลแกเรีย".
21 สิงหาคม 1980/
Awarded to Bulgarian citizens and organisations for contributions to the development of geology in Bulgaria and also to foreign citizens for their research and development of Bulgarian geology.

OrderOfCivilValourAndMeritRibbon.gif

1300thAnniversaryOfBulgarianForeigners.jpg
ครบรอบ 1300 ปี การสถาปนารัฐบัลแกเรีย.
1300 Години България.
1300 Godini B'lgarija.
16 ตุลาคม 1981/
Awarded to famous people, organisations and institutes in the country and also to foreigners who had promoted Bulgaria.
100th anniversary of the birth of Georgi Dimitrov medal ribbon.jpg
เหรียญ "ครบรอบ 1 ศตวรรษ แห่งชาตกาลของแกออร์กี ดีมีตรอฟ".
100 Години От Рождението На Георги Димитров.
100 Godini Ot Rojudehnieto Na Georgi Dimitrov.
25 May 1982/ Awarded to national and international communist movement leaders/politicians.
เหรียญ "สำหรับกิตติคุณผู้ทำหน้าที่อาสาสมัครแห่งสาธารณรัฐประชาชนบัลแกเรีย".
4 April 1984/ Awarded to volunteers for bravery and self-sacrifice in securing public order/national borders/safety of road traffic.
OrderOfBraveryRibbon.jpg
เหรียญที่ระลึก "ครบรอบ 25 ปี การสถาปนาผู้ทำหน้าที่อาสาสมัครแห่งสาธารณรัฐประชาชนบัลแกเรีย".
13 เมษายน 1984/ Awarded to volunteers for reinforcing the strength of the Working People's Volunteer Detachments Of The People's Republic Of Bulgaria.
40thAnniversaryOfSocialistBulgaria.jpg
เหรียญที่ระลึก "ครบรอบ 30 ปี การสถาปนาสังคมนิยมบัลแกเรีย.
40 Години Социалистическа България.
40 Godini Sotsialisticheska B'lgarija.
27 July 1984/ สำหรับบำเน็จความชอบแก่ทหารผ่านศึก และ พลเรือนชาวบัลแกเรีย และ ชาวต่างประเทศ ที่เข้าร่วม หรือ มีส่วนเกี่ยวข้องในเหตุการณ์การลุกฮือต่อต้านระบอบฟาสซิสต์ และ ระบอบทุนนิยม.
OrderOfBraveryRibbon.jpg
80th Anniversary Of The Revolutionary Trade Union Movement In Bulgaria.
80 Години Революцинно Профсъюзно Движение В България.
80 Godini Rebolyuotsinno Profs'yuzno Drijuenie V B'lgarija.
8 October 1984/ Awarded to Bulgarian and foreign citizens who contributed to development of the Bulgarian professional unions.
40thAnniversayOfVictoryOverFascismRibbon.jpg
เหรียญที่ระลึก "ครบรอบ 40 ปีในชัยเหนือเยอรมนีในมหาสงครามของผู้รักชาติ ค.ศ. 1941-1945.
40 Години От Победата Над Хитлерофашизма.
40 Godini Nad Hitlerofaschizma.
31 มกราคม 1985/ Awarded to serving Bulgarian military personnel along with living veterans of the war against Germany.
เหรียญอิสริยาภรณ์ "ครบรอบ 1 ศตวรรษ การสถาปนาการรถไฟบัลแกเรีย".
1988/
OrderOfBraveryRibbon.jpg
เหรียญที่ระลึก "ครบรอบ 45 ปี การสถาปนากระทรวงมหาดไทยแห่งสาธารณรัฐประชาชนบัลแกเรีย".
1989/ Awarded to Bulgarian and foreign citizens for their co-operation with the Ministry Of Interior Of The People's Republic Of Bulgaria and to current and former personnel for their contributions to the ministry.

สมัยประชาธิปไตย (สาธารณรัฐ)[แก้]

ปลายทศวรรษที่ 1990[แก้]

ศตวรรษที่ 21[แก้]

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]