ข้ามไปเนื้อหา

รายชื่อลักษณนามในภาษาจีน

บทความนี้เป็นบทความแปลของพนักงานดีแทคในความร่วมมือกับวิกิพีเดีย คลิกเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ตารางต่อไปนี้เป็นรายชื่อลักษณนามในภาษาจีน ซึ่งเป็นลักษณนาม (อังกฤษ: classifiers; จีนตัวย่อ: 量词; พินอิน: liàngcí) และหน่วยวัด (measure words) ที่มักพบบ่อย สามารถศึกษาคำอธิบายอย่างละเอียดเพิ่มเติมได้จากบทความ "ลักษณนามในภาษาจีน"

ในตาราง สองช่องแรกแสดงลักษณะนามเป็นอักษรจีน ในกรณีที่การเขียนแตกต่างกันจะแสดงทั้งอักษรจีนตัวเต็ม (traditional) และอักษรจีนตัวย่อ (simplified) ช่องที่สามแสดงการออกเสียงในระบบมาตรฐานภาษาจีนกลาง (Standard (Mandarin) Chinese) โดยใช้พินอิน (pinyin) และช่องที่สี่แสดงการออกเสียงในภาษาจีนกวางตุ้ง (Cantonese) โดยใช้ระบบการถอดเสียงเป็นภาษาโรมันแบบเยล (Yale romanization) สำหรับช่องสุดท้ายเป็นคำอธิบายความหมายและหลักการใช้ของลักษณะนามและหน่วยวัดนั้น รวมถึงการให้ตัวอย่างคำนามที่ใช้กับลักษณะนามนั้นด้วย โดยคำที่อยู่ภายในเครื่องหมายคำพูดคือความหมายตามตัวอักษร (literal meaning) ของลักษณะนามและหน่วยวัดนั้นๆ

ลักษณะนามชนิดต่างๆ (Nominal classifiers)[แก้]

ลักษณะนามบอกสัณฐาน ชนิด และหมวดหมู่ (Classifiers proper)[แก้]

อักษรจีนตัวเต็ม อักษรจีนตัวย่อ ภาษาจีนกลาง
(พินอิน)
ภาษาจีนกวางตุ้ง
(เยล)
ความหมายและหลักการใช้
ba2 "ปริมาณหนึ่งกำมือ" — สิ่งของที่สามารถถือได้, สิ่งของที่มีลักษณะยาวและแบน (มีด 刀, กรรไกร 剪刀, ดาบ 劍/剑, กุญแจ 鑰匙/钥匙; และ เก้าอี้ 椅子)
běn bun2 "เล่ม ฉบับ (volume)" — สิ่งพิมพ์ที่เย็บเป็นเล่ม (หนังสือ 書/书 เป็นต้น)
bung6 กำแพง 墻 (เฉพาะภาษาจีนกวางตุ้ง)
bou6 นิยาย นวนิยาย 小說/小说, ภาพยนตร์ 電影/电影, ละครชุดทางโทรทัศน์ เป็นต้น; เฉพาะภาษาจีนกวางตุ้งเท่านั้น: เครื่องจักร, ยานพาหนะ
/ / chaak3 ชุดหนังสือ ( ใช้บ่อยในอักษรจีนตัวเต็ม, ใช้บ่อยในอักษรจีนตัวย่อ)
céng chang4 "ชั้น (storey)", "ชั้น (layer)" — อาคาร ตึกสูง 樓/楼 เป็นต้น
chǎng cheung4 เกม 比賽/比赛, ละครทางโทรทัศน์ 戲/戏, ภาพยนตร์ 電影/电影 เป็นต้น
chù "ตำแหน่งที่ตั้ง", "สถานที่" — ซากปรักหักพัง 廢墟/废墟, สถานที่ก่อสร้าง 工地
chū cheut1 การแสดงในละคร, "การแสดง" — ละครเวที 戲/戏, ละครสัตว์ 馬戲/马戏 เป็นต้น
chi3 "ครั้ง" — โอกาส 機會/机会, อุบัติเหตุ 事故
dào dou6 การฉายหรือปล่อยออกมาเป็นเส้นตรง (แสง亮光 เป็นต้น), คำสั่งโดยผู้มีอำนาจ 命令, ชุด คอร์ส (อาหาร) 點心/点心, ผนังและประตู 門/门, คำถาม 題/题, จำนวนครั้ง สำหรับขั้นตอนหรือกระบวนการ) 工序
dǐng deng2 สิ่งของที่มีด้านบนยื่นออกมา (หมวก 帽子 เป็นต้น)
dòng dung6 แปลตามตัวอักษรว่า เสา ใช้สำหรับอาคาร 房子
dou6 ผนัง กำแพง หรือมีสิ่งล้อมโดยรอบ 牆/墙
dùn deun6 มื้ออาหาร 飯/饭
duǒ do2/deu2 ดอกไม้ 花, เมฆ 雲/云
fa1 ขีปนาวุธทางทหาร อาทิ กระสุน 子彈/子弹, ปืนใหญ่ (artillery) 炮彈/炮弹, จรวด ขีปนาวุธนำวิถี เป็นต้น
fèn fan6 ส่วน, จำนวนพิมพ์ — หนังสือพิมพ์ 報紙/报纸, เอกสารรับรอง 公證/公证, สัญญา 合同
fēng fung1 จดหมาย 信, โทรสาร 傳真/传真
fuk1 งานศิลปะ (ภาพเขียน 畫兒/画儿 เป็นต้น)
ge (gè) go3 สิ่งของ คน — เป็นลักษณะนามที่ใช้โดยทั่วไป (บางครั้งสามารถใช้ลักษณะนามนี้แทนได้หากผู้ใช้ไม่รู้ลักษณะนามที่ถูกต้อง)
gēn gan1 สิ่งที่มีลักษณะผอมบาง (เข็ม 針/针, เสา 支柱 เป็นต้น); ตั้ง 絲/丝 (เช่น ผม 頭髮/头发)
hào ประชาชน, คนงาน (一百多人); ข้อตกลงทางธุรกิจ (几号买卖)[1][2][3][4]
jiā ga1 กลุ่มคน (ครอบครัว 人家, บริษัท 公司 เป็นต้น), องค์กร (ร้านค้า 商店, ร้านอาหาร 酒店, โรงแรม 飯店/饭店)
jià ga3 เครื่องบิน 飛機/飞机, เปียโน 琴, เครื่องจักร 儀器/仪器
jiān gaan1 ห้อง 屋子, 房; เฉพาะในภาษาจีนกวางตุ้งเท่านั้น: ร้านค้า, บริษัท
jiàn gin6 เรื่อง สิ่ง (ธุระ 事情), เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย 衣裳 เป็นต้น
jiè gaai3 การอภิปรายหรือการประชุมที่จัดขึ้นสม่ำเสมอ 會/会, กลุ่มนักเรียนในแต่ละปีการศึกษา (เช่น นักเรียนร่วมชั้นเรียนในปีการศึกษา 2006) 畢業生/毕业生
juǎn guen2 "ม้วน" - ฟิล์ม 膠卷/胶卷, กระดาษชำระ 手紙/手纸
po1 ต้นไม้ (樹/树) และพืชต่างๆ
fo2 สิ่งของที่เป็นชิ้นเล็ก (หัวใจ 心, ไข่มุก 珠子, ฟัน 牙齒/牙齿, เพชร 鑽石/钻石, etc.) และสิ่งที่มีลักษณะคล้ายมีขนาดเล็ก (ดวงดาว 星星 และดาวเคราะห์ 星球)
kǒu hau2 ผู้คนในหมู่บ้าน 人, สมาชิกในครอบครัว; บ่อน้ำ 井; ใบมีด 刀
lèi leui6 วัตถุหรือเรื่องที่เป็นชนิดหรือหมวดหมู่เดียวกัน — เรื่อง 事情, กรณีหรือสถานการณ์ 情況/情况
lap1 "ธัญพืช", สิ่งของที่เป็นชิ้นเล็ก เช่น เมล็ดข้าว 米
liàng leung2 พาหนะที่ใช้ล้อ: ยานยนตร์ 汽車/汽车, จักรยาน 自行車/自行车 เป็นต้น
liè lit6 รถไฟ 火車/火车
lún รอบ — การแข่งขัน 比賽/比赛, การประชุม การอภิปราย 會談/会谈
méi mui4 เหรียญตรา 獎章/奖章, สิ่งของขนาดเล็กและแบน เช่น แสตมป์ 郵票/邮票 หรือ เหรียญ 硬幣/硬币, ระเบิด (bomb shells) 大砲/大炮, และ แหวน 戒指
mén mun4 สิ่งที่เกี่ยวกับวิชาการ (หลักสูตร 課/课, วิชาเอก 專業/专业 เป็นต้น) รวมถึงชิ้นส่วนปืนใหญ่ 大砲/大炮.
miàn min6 "พื้นผิว" — สิ่งที่มีลักษณะแบนและเรียบ (กระจก 鏡子/镜子, flags 旗子 เป็นต้น)
míng ming4 ผู้มีเกียรติหรือผู้มีตำแหน่งทางสังคมสูง (แพทย์ 醫生/医生, ทนาย นักกฎหมาย 律師/律师, นักการเมือง ชนชั้นสูง เป็นต้น); ในภาษาที่เป็นทางการอาจหมายถึงบุคคลต่างๆ (ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้มีตำแหน่งทางสังคมสูงก็ได้ เช่น แม่ 母親)
pán pun4 สิ่งของลักษณะแบน (เทปวิดีโอ 錄影帶/录影带 เป็นต้น); ความหมายตามตัวอักษรหมายถึง "จาน" และสามารถใช้กับจานอาหารได้
pào, pāo ลักษณะนามสำหรับของเหลวที่ต้องมีการจัดเตรียม (ชา 茶, ปัสสาวะ 尿)
pat1 ม้า 馬/马; รวมทั้งผ้าที่ม้วนหรือพับไว้ 布
pet6 (เฉพาะภาษาจีนกวางตุ้งเท่านั้น) สิ่งที่ไม่มีรูปร่างแน่นอน — โคลน อุจจาระ เป็นต้น
piān pin1 งานเขียนต่างๆ: วิทยานิพนธ์ 論文/论文, บทความ 文章, นวนิยาย เป็นต้น
piàn pin3 "แผ่นบาง" — สิ่งของลักษณะแบน เป็นแผ่น บัตร หรือแผ่นขนมปัง 麵包/面包 เป็นต้น
กรณี (两起大脑炎); ชุด, กลุ่ม (分两起出发)[5][6][7][8]
shàn sin3 ประตู 門/门, หน้าต่าง 窗戶/窗户.
shǒu sau2 เพลง 歌, บทกวี บทกลอน 詩/诗, ดนตรี 曲子 เป็นต้น
shuǐ ชำระล้าง ซัก (这件衬衫洗了三水了)[9][10]
sōu sau2 เรือ 船
suǒ so2 สำหรับอาคารที่มีวัตถุประสงค์ระบุไว้อย่างชัดเจน เช่น โรงพยาบาล 醫院/医院 มิฉะนั้นสามารถใช้ "座"
/ tái toi4 สิ่งของที่มีน้ำหนักมาก เช่น อุปกรณ์ เครื่องจักร (โทรทัศน์ 電視機/电视机, คอมพิวเตอร์ 電腦/电脑 เป็นต้น); การแสดง (ละคร 話劇/话剧 เป็นต้น)
táng tong4 คาบเรียน 課/课 (เช่น "วันนี้มีเรียนสองคาบวิชา") ชุดเครื่องเรือน
tàng tong3 การเดินทาง (ที่มักเป็นประจำ) กำหนดการของพาหนะโดยสารสาธารณะ เช่น เที่ยวบิน 班機/班机
tai4 ลักษณะนามของคำถาม [ต้องการอ้างอิง]
tiáo tiu4 วัตถุยาวและแคบที่มีความยืดหยุ่นได้ (ปลา 魚/鱼, สุนัข 狗, กางเกงขายาว 褲子/裤子เป็นต้น) รวมถึงถนน 路 และแม่น้ำ 河, ช่วงชีวิตของมนุษย์ เช่น "兩條人命" สองชั่วอายุคน, "一條心" แปลตามตัวอักษรว่า "หัวใจหนึ่งดวง"
tóu tau4 "หัว" — สัตว์เลี้ยงปศุสัตว์ 家畜 (หมู 豬/猪, วัว 牛 เป็นต้น), ผม
wěi "หาง" — ปลา 魚/鱼 (ยุคโบราณ)
wèi wai2 ลักษณะนามสุภาพสำหรับคน (ใช้กับตำแหน่ง ไม่ใช้กับชื่อ) — คนงาน 工人, ผู้อำนวยการฝ่าย 主任
xiàng hong6 รายการ(สิ่งของ) โครงการ — ความคิดสร้างสรรค์ 倡議/倡议, บทบัญญัติ 法令, งบการเงิน รายการแสดงฐานะทางการเงิน 聲明/声明
宿 xiǔ กลางคืน ค้างคืน (住一宿)[1][11][12]
yàng yeung6 สิ่งของทั่วๆ ไปที่มีคุณลักษณะแตกต่างกัน
𠹻 jam6 (ภาษาจีนกวางตุ้ง) กลิ่น 味
ส่วนของข้อความ — ประกาศ 消息, ตลก 笑話/笑话, ข่าว 新聞/新闻 เป็นต้น
zhǎn jaan2 วัตถุที่เกี่ยวกับไฟหรือแสง (โคม หรือตะเกียง 燈/灯), กาน้ำชา เป็นต้น
zhāng jeung1 "แผ่น" — สิ่งของที่มีลักษณะแบน (กระดาษ 紙/纸, โต๊ะ 桌子เป็นต้น), ใบหน้า 臉/脸, bows, ภาพวาด 圖畫/图画, ตั๋ว 票, กลุ่มดาว, ผ้าคลุมเตียง, ผ้าปูที่นอน 床單/床单; เฉพาะภาษาจีนกวางตุ้งเท่านั้น: เก้าอี้ 凳
zhī jek3 หนึ่งในของที่มีลักษณะเป็นคู่ (มือ 手, ขา); สัตว์ (นก 鸟, แมว 貓/猫 เป็นต้น)
zhī ji1 วัตถุลักษณะยาวและเป็นแท่ง (ปากกา 筆/笔, ตะเกียบ, กุหลาบ, ปืนไรเฟิล 槍/枪 เป็นต้น), เรือเดินสมุทร 舰队/艦隊
zhī ji1 อีกรูปหนึ่งของ 支 ("ก้าน"): ใช้ได้กับปีนไรเฟิล 槍/枪 และดอกไม้
zhǒng jung2 ประเภทหรือชนิด (สัตว์ 動物/动物)
zhū ต้นไม้ 树
zhù ธูป
zūn รูปปั้น 像
zuò jo6 โครงสร้างขนาดใหญ่ เช่น อาคาร 樓/楼, ภูเขา 山

ลักษณะนามบอกจำนวนและมาตรา (Measure words/massifiers)[แก้]

อักษรจีนตัวเต็ม อักษรจีนตัวย่อ ภาษาจีนกลาง
(พินอิน)
ภาษาจีนกวางตุ้ง (เยล) ความหมายและหลักการใช้
bān baan1 บริการที่มีตารางเวลาชัดเจน (รถไฟ 火車/火车, etc.), กลุ่มคน 人, ห้องเรียน เช่น นักเรียน 學生/学生
bāng "กลุ่ม", "แก๊ง" (โจร 匪徒, เด็ก 孩子 )
bāo baau1 "หีบห่อ", "กล่อง" (คุกกี้ 餅乾/饼干, บุหรี่ 香煙/香烟)
bēi bui1 "ถ้วย" — ของเหลว (น้ำ 水)
bèi "รุ่น", "ช่วงชีวิต" (คน ประชาชน 人)
bat1 เงินจำนวนมาก (เงิน 錢/钱, กองทุน 資金/资金)
chuàn กลุ่มตัวเลข; หรือสิ่งที่เป็นแนวเป็นแถว (เช่น 號碼/号码: "ชุดตัวเลข"; 珍珠頸鏈/项链: "สร้อยไข่มุก"; 葡萄: "พวงองุ่น"), วัตถุที่เสียบอยู่บนแกน (เคบับ, สะเต๊ะ)
chuáng chong4 "เตียง" — ผ้าห่ม 毯子, ผ้าคลุมเตียง
dài doi6 "กระเป๋า" — sackfuls, pouchfuls, bagfuls, pocketfuls — แป้ง 麵粉/面粉
dik6 "หยด" น้ำ 水, โลหิต 鮮血/鲜血, หรือของเหลวอื่นๆ
diǎn dim2 ความคิดเห็น 意見/意见, ข้อเสนอแนะ, อาจหมายถึง "เล็กน้อย" ก็ได้ (มักใช้กับจำนวนเงินบริจาค) — ความกล้าหาญ 膽量/胆量
duàn dyun6 "สิ่งที่ยาวติดกันไป" — ลวดหรือสายไฟ 電線/电线, ถนน 路, ส่วนหนึ่งของการแสดง, ละครโทรทัศน์ เป็นต้น 臺詞/台词
duī deui3 "กอง", "มวล" — ขยะ 垃圾, ทราย 沙子
duì deui3 "คู่" — คน 人, "คู่" (สิ่งของบางชนิด) ต่างหู 耳環/耳环; เฉพาะภาษาจีนกวางตุ้ง: สิ่งของที่เป็นคู่ (เช่น ตะเกียบ 筷子, รองเท้า 鞋 เป็นต้น)
fuk6 "ปริมาณยาที่ให้ต่อครั้ง" — ยา(จีน)
fu3 สิ่งของที่เป็นคู่ (ถุงมือ 手套 เป็นต้น) รวมทั้งใช้สำหรับแว่น กล้องส่องทางไกล 眼鏡/眼镜, สำรับไพ่ 牌, ไพ่นกระจอก (mahjong) 麻將/麻将
gu2 การไหล (ของอากาศ 氣/气, กลิ่น 香味, แนวโน้ม หรืออิทธิพล 潮流)
gau6 (เฉพาะภาษาจีนกวางตุ้งเท่านั้น) "ชิ้น", "ก้อน" — หิน, สบู่, ขิง, ถ่าน, ข้าว เป็นต้น
guǎn "หลอด" — สิ่งของที่มีลักษณะเป็นหลอด — ยาสีฟัน 牙膏
guàn กระป๋องโซดาหรือน้ำผลไม้ขนาดเล็กถึงกลาง, น้ำที่บรรจุขวด, กระป๋องใส่อาหาร (can of food)
háng hong4 "แถว" — สิ่งของที่มีลักษณะเรียงกันเป็นแถวหรือแนว (คำ 詞/词) — 行 ออกเสียงได้อีกอย่างว่า xíng
hap6 "กล่องขนาดเล็ก" — เช่น เทปคลาสเซ็ท, อาหาร
/ wu6 บ้านเรือน (ภาษาจีนตัวเต็มนิยมใช้ตัวอักษร กันมากสำหรับการเขียน (handwriting)) — บ้านเรือน ครอบครัว人家
กา — น้ำชา
huǒ fo2 ลักษณะนามสำหรับกลุ่มคนประเภทแก๊งหรือผู้ก่อการร้าย (匪徒)
ปริมาณยาที่ให้ต่อครั้ง (ยา藥/药)
jié jit3 "ส่วน ท่อน" — ใผ่ 竹子 เป็นต้น; ช่วงเวลาของบทเรียน 課/课; ถ่านไฟฉาย (ที่มีลักษณะกลมยาวหรือทรงกระบอกคล้ายใผ่): "兩節電池。"
geui3 บรรทัด, ประโยค เป็นต้น — บรรทัด 話/话, ภาษาอังกฤษ 英語/英语
kuài faai3 "ก้อน (chunk)", "ก้อน รวมกัน (lump)", "ชิ้น" — พื้นดิน 地, หิน 石頭/石头 เป็นต้น; เค้ก 蛋糕 (ชิ้น (piece/slice)), ขนมปัง (ที่ไม่ใช่ลักษณะแผ่น) 麵包/面包, "เงิน" 錢/钱
liǎ บางครั้งแทน 两个 (liǎng ge) อย่างไม่เป็นทางการ หมายถึง "สอง" (โดยเฉพาะสิ่งของสองสิ่งหรือคนสองคนที่อยู่ใกล้ๆ กัน)
(เกลียว ฟั่น/ไหล ลื่นไถล) ผม, ควัน 煙/烟, ลม 風/风
pái paai4 "แถว" — วัตถุที่วางเรียงเป็นแถว แนว (เก้าอี้ 座位 เป็นต้น)
pai1 คน (จำนวนมาก) 人, สินค้า ผลิตภัณฑ์ 商品 เป็นต้น
píng ping4 "ขวด" — เครื่องดื่ม 飲料/饮料
kei4 (ฉบับ) วารสาร นิตยสาร 雜誌/杂志
qún kwan4 "กลุ่ม" (คน 人), "ฝูง" (สัตว์) — นักเรียน 學生/学生, นก 鳥/鸟
บางครั้งแทน 三个 อย่างไม่เป็นทางการ หมายถึง "สาม"
shù chuk1 "ช่อ" ดอกไม้ 花, แสง เป็นต้น
shuāng seung1 คู่ของสิ่งของที่มักมาเป็นคู่ (เช่น ตะเกียบ 筷子, รองเท้า 鞋 เป็นต้น)
tào tou3 "ชุด" — หนังสือ 書/书, นิตยสาร, สิ่งของที่เป็นชุด หรือเซท, เสื้อผ้า 衣裳 เป็นต้น
tuán tyun4 "กลุ่ม (ball)" — สิ่งของลักษณะเป็นก้อนกลม (กลุ่มไหม 毛線/毛线 เป็นต้น)
tuó "ก้อน" — โคลน 泥, อุจจาระ 糞便
wǎn wun2 "ถ้วย" — ซุป น้ำแกง 湯/汤, ข้าว 米飯/米饭, ข้าวต้ม 粥
xiē "บ้าง เล็กน้อย" — general massifier. ใช้ในรูปของ 一些 เท่านั้น โดยไม่มีคำบอกจำนวนกำกับ (เช่น หลังจากการให้ตัวอย่างรายการสิ่งของ)
xíng กลุ่มคนที่เดินทางร่วมกัน เช่น คณะกรรมการการค้า หรือนักการทูตและที่ปรึกษาต่างประเทศ: "国王一行人离开巴黎后十分兴奋" (หลังจากที่ออกจากกรุงปารีส กษัตริย์และข้าราชบริพารก็ตื่นเต้นมาก) หมายเหตุ: ส่วนมากใช้เฉพาะในรูป 一行人 โดยคำว่า — 行 อ่านอีกแบบได้ว่า háng
จำนวนครั้งของการปฏิวัติ จำนวนครั้งของการไปครบรอบ
zhā ja1 ในภาษาจีนกวางตุ้ง ถูกนำมาใช้แทนคำว่า shù (), เช่น ดอกไม้ 1 ช่อ
"ขวด", "เหยือก" — เครื่องดื่ม เช่น เบียร์ โซดา น้ำผลไม้ เป็นต้น (เป็นคำทียืมมาจากภาษาอังกฤษ ซึ่งอาจถือว่าเป็นคำแสลงหรือไม่เป็นทางการ)
zhèn jan6 "แรง", "ระเบิด" — เหตุการณ์ที่เกิดในช่วงสั้นๆ (เช่น พายุ, ลมกระโชก 風/风 เป็นต้น)
zhù "ริน" — น้ำ, น้ำชา; "พนัน" — ลอดเตอรี่ 彩票
jou2 ชุด, แถว, แนว, กลุ่มคน 人, แบตเตอรี่ 電池/电池 (ทางทหาร)

หน่วยวัด (Measurement units)[แก้]

อักษรจีนตัวเต็ม อักษรจีนตัวย่อ ภาษาจีนกลาง
(พินอิน)
ภาษาจีนกวางตุ้ง (เยล) ความหมายและหลักการใช้
เวลา (Time)
miǎo miu5 "วินาที"
fēn fan1 "นาที"
hak1 haak1 "หนึ่งในสี่ของชั่วโมง","15 นาที" (มักใช้ในภาษาถิ่น เช่น ภาษาเซี่ยงไฮ้ (Shanghainese))
tiān tin1 "วัน"
yat6 "วัน"
nián nin4 "ปี"
zǎi joi2 joi3 "ปี" (ยุคโบราณ)
น้ำหนัก/มวล (Weight/mass)
hak1 haak1 "กรัม"
liǎng 50 กรัม (1/10 จิน (jīn)), เดิมเคยเทียบเท่ากับ 1/16 จิน (jīn)
加崙/加侖 加仑 jiālùn แกลลอน
jīn gan1 "หน่วยวัดน้ำหนักของจีน", "ปอนด์", ประมาณ 1/2 กิโลกรัม (kilograms)
公斤 gōngjīn gung1 gan1 "เมตริกจิน (metric jīn)", กิโลกรัม
千克 qiānkè chin1 hak1/haak1 "กิโลกรัม"
dūn deun1 "ตัน"
ความยาว/ระยะทาง (Length/distance)
公分 gōngfēn gung1 fan1 "เมตริกเฟิน (metric fēn)", เซนติเมตร
厘米 límǐ lei4 mai5 "เซนติเมตร" (ใช้มากในจีนแผ่นดินใหญ่และฮ่องกง)
cùn chyun3 "นิ้ว" ของจีน (⅓ ของเดซิเมตร)
cùn chyun3 นิ้ว (British inch)
chǐ che2/chek3 "ฟุต" ของจีน (⅓ ของ 1 เมตร)
chǐ chek3 ฟุต (British foot)
英尺 yīngchǐ ying1 chek3 ฟุต (British foot)
公尺 gōngchǐ gung1 chek3 "เมตริก ฉือ (metric chǐ)", เมตร
mai5 "เมตร"
lei5 "หลี", (500 เมตร)
le1/lei5/li1 ไมล์ (British mile)
英里 yīnglǐ ying1 lei5 ไมล์ (British mile)
公里 gōnglǐ gung1 lei5 "กิโลเมตร" (1000 เมตร)
天文單位 天文单位 tiānwéndānwèi tin1 man4 daan1 wai2 "หน่วยดาราศาสตร์" (astronomical unit)
光年 guāngnián gwong1 nin4 "ปีแสง"
秒差距 miǎochājù miu5 cha1 geui6 "พาร์เซก" (parsec) หรือหน่วยวัดระยะทางทางดาราศาสตร์
เงิน (Money)
圓/元 圆/元 yuán yun4 "หยวน", "¥" (หน่วยเงินตรา)
(สามารถใช้ได้ทั้งสองแบบในอักษรจีนตัวเต็ม)
kuài faai3 "ก้อน ชิ้น", หยวน (คำแสลงคล้ายกับคำว่า "ควิด (quid)" หรือ "บั๊ค (buck)")
wén man1 "ดอลลาร์" (คำแสลงในภาษาจีนกวางตุ้งของฮ่องกง)
jiǎo gok3 "เจี่ยว", "ไดม์ (dime)", "สิบเพนนี (tenpence)"
máo hou4 "เหมา", "ไดม์ (dime)", "สิบเพนนี (tenpence)" (คำแสลง)
fēn fan1/fan6 "เฟิน", "เซนต์", "เพนนี"

ลักษณะนามบอกอาการ (Verbal classifiers)[แก้]

See Chinese classifier → Verbal classifiers.

อักษรจีนตัวเต็ม อักษรจีนตัวย่อ ภาษาจีนกลาง
(พินอิน)
ภาษาจีนกวางตุ้ง
(เยล)
ความหมายและหลักการใช้
biàn bin3 pin3 จำนวนครั้งที่ดำเนินการเสร็จสิ้น
chǎng cheung4 ระยะเวลาของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในหรือเป็นส่วนหนึ่งของอีกเหตุการณ์หนึ่ง
chi3 ครั้ง (ใช้ต่างกับ , โดยใช้ ได้กับจำนวนครั้งที่เกิดขึ้นโดยไม่จำเป็นว่าเหตุการณ์นั้นจะเสร็จสิ้นลงแล้วหรือไม่)
dùn deun6 การกระทำซ้ำหรือเกิดขึ้นเป็นประจำ
huí wui4 เหตุการณ์ กรณี (เป็นภาษาพูดหรือไม่เป็นทางการ (colloquially))
shēng seng1/sing1 ร้องไห้ ตะโกน เป็นต้น
tàng tong3 การเดินทาง การเยี่ยมเยียน การสำรวจ เป็นต้น
xià ha5/ha6 การกระทำที่สั้นและมักเกิดขึ้นอย่างกระทันหัน (มักใช้ในภาษาจีนกวางตุ้ง มากกว่าภาษาถิ่นทางเหนือของประเทศจีน

หมายเหตุ[แก้]

 1. 1.0 1.1 Wēi Zhǔbiān (危东亚), บ.ก. (1995), A Chinese-English Dictionary, Foreign Language Teaching and Research Press, p. 1144, ISBN 9787560007397
 2. John S. Barlow (1995), A Chinese-Russian-English Dictionary, University of Hawai‘i Press, p. 392, ISBN 0-8248-1729-X
 3. Wú Jǐngróng (吴景荣), บ.ก. (2006), New Age Chinese-English Dictionary, The Commercial Press, p. 612, ISBN 9787100043458
 4. http://www.mdbg.net/chindict/chindict.php?page=worddict&wdrst=0&wdqb=号
 5. Wēi Zhǔbiān (危东亚), บ.ก. (1995), A Chinese-English Dictionary, Foreign Language Teaching and Research Press, pp. 775–776, ISBN 9787560007397
 6. John S. Barlow (1995), A Chinese-Russian-English Dictionary, University of Hawai‘i Press, p. 505, ISBN 0-8248-1729-X
 7. Wú Jǐngróng (吴景荣), บ.ก. (2006), New Age Chinese-English Dictionary, The Commercial Press, p. 1207, ISBN 9787100043458
 8. http://www.mdbg.net/chindict/chindict.php?page=worddict&wdrst=0&wdqb=起
 9. John S. Barlow (1995), A Chinese-Russian-English Dictionary, University of Hawai‘i Press, p. 480, ISBN 0-8248-1729-X
 10. http://www.mdbg.net/chindict/chindict.php?page=worddict&wdrst=0&wdqb=水
 11. Wú Jǐngróng (吴景荣), บ.ก. (2006), New Age Chinese-English Dictionary, The Commercial Press, p. 1744, ISBN 9787100043458
 12. http://www.mdbg.net/chindict/chindict.php?page=worddict&wdrst=0&wdqb=宿

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]