รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐ
Seal of the United States Secretary of State.svg
ตรากระทรวง
Flag of the United States Secretary of State.svg
ธงประจำตำแหน่ง
Secretary Blinken's Official Department Photo.jpg
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
แอนโทนี บลิงเคน

ตั้งแต่ 26 มกราคม ค.ศ. 2021
กระทรวงการต่างประเทศ
การเรียกขานท่านรัฐมนตรี
ผู้แต่งตั้งประธานาธิบดี
ผู้ประเดิมตำแหน่งทอมัส เจฟเฟอร์สัน
สถาปนา27 กรกฎาคม ค.ศ. 1789
เว็บไซต์www.state.gov

รัฐมนตรีแห่งรัฐ หรือ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแห่งสหรัฐ (อังกฤษ: United States Secretary of State) เป็นตำแหน่งเจ้าหน้าที่อาวุโสของรัฐบาลกลางแห่งสหรัฐอเมริกาซึ่งบังคับบัญชากระทรวงการต่างประเทศ มีหน้าที่รับผิดชอบและพิจารณาการดำเนินการด้านกิจการต่างประเทศของรัฐบาลสหรัฐและโดยทั่วไป [1][2]

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศได้รับการแต่งตั้งโดยประธานาธิบดีสหรัฐ โดยก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งนั้น ประธานาธิบดีจะต้องเสนอผู้ที่เหมาะสมต่อชื่อคณะกรรมาธิการนโยบายต่างประเทศของวุฒิสภา เพื่อตรวจสอบประวัติและข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ หากผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติถูกต้องและเหมาะสม คณะกรรมาธิการฯจะส่งชื่อให้วุฒิสภาลงมติรับรอง ตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในสี่ตำแหน่งสำคัญที่สุดของคณะรัฐมนตรีของประเทศสหรัฐอเมริกา [3]อันได้แก่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และอัยการสูงสุด รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของสหรัฐอเมริกามีเงินเดือนประจำตำแหน่งระดับ 1 ซึ่งมีเงินเดือนปีล่ะ $210,700

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศคนปัจจุบันคือ แอนโทนี บลิงเคน ซึ่งได้รับการรับรองจากวุฒิสภาด้วยเสียง 78 ต่อ 22 เสียง[4]

อำนาจและหน้าที่รับผิดชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศสหรัฐอเมริกา[แก้]

รัฐมนตรีตว่าการกระทรวงต่างประเทศสหรัฐอเมริกา มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้[5]:

 • มีอำนาจบังคับบัญชาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับนโยบายต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา และ กำกับดูแลกระทรวงต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา
 • ให้คำแนะนำแก่ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับนโยบายต่างประเทศ รวมทั้งให้คำแนะนำการแต่งตั้งนักการทูตของสหรัฐอเมริกาไปประจำในสถานทูตในประเทศต่างๆ รวมทั้งสามารถให้คำแนะนำประธานาธิบดีสหรัฐฯในการรับรอง เรียกตัว และ ปลดนักการทูตของประเทศอื่น ที่ประจำในประเทศของตนเองด้วย
 • มีอำนาจในการเจรจา ตีความ และ ฉีกสนธิสัญญาทุกประเภท และ สามารถสร้างการเจรจาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่ในกระทรวงต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา
 • เป็นตัวแทนหรือสามารถแต่งตั้งตัวแทนของประเทศสหรัฐอเมริกา ในการเข้าร่วมการประชุมระดับนานาชาติ
 • มีหน้าที่ในการเตรียมข้อมูลและอำนวยความสะดวกประชาชนสหรัฐอเมริกาในการอาศัยหรือเดินทางไปต่างประเทศ รวมทั้งการจัดเตรียมเอกสารการเดินทางระหว่างประเทศ เช่น พาสปอร์ต เป็นต้น
 • มีหน้าที่ในการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนสหรัฐอเมริกา ที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศ
 • มีอำนาจบังคับบัญชาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับนโยบายการเข้าเมืองของบุคคลต่างชาติ
 • มีหน้าที่นำเสนอประเด็นนโยบายต่างประเทศต่อรัฐสภาของสหรัฐอเมริกาและประชาชนสหรัฐอเมริกา
 • มีหน้าที่ในการสนับสนุนการดำเนินงานเชิงพาณิชย์ในระดับนานาชาติ ซึ่งจะต้องทำให้เป็นประโยชน์ต่อประเทศด้วย

ในอดีต หน่วยงานกระทรวงต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานในประเทศด้วย อาทิเช่น กิจการที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายต่างๆในประเทศสหรัฐอเมริกา กิจการที่เกี่ยวข้องกับการนัดพบประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา เป็นต้น แต่ ณ ปัจจุบัน กิจการที่เกี่ยวข้องกับภายในประเทศได้ถูกโอนย้ายไปหน่วยงานอื่น หรือ ได้ถูกยกเลิกแล้ว

ด้วยความที่ตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของสหรัฐอเมริกามีความสำคัญอันดับที่สามในคณะรัฐมนตรีของประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นรองเพียงประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดีเท่านั้น และ ยังถือว่าอยู่ในลำดับที่สี่ ในลำดับการสืบทอดตำแหน่งประธานาธิบดีประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นรองเพียงรองประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ประธานรัฐสภาสหรัฐอเมริกา และ ประธานชั่วคราววุฒิสภา เท่านั้น

โดยปกติของตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศสหรัฐอเมริกา จะต้องมีการเดินทางระหว่างประเทศบ่อยมาก ซึ่งโดยสถิติแล้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศสหรัฐอเมริกาที่เดินทางบ่อยที่สุดคือ นางฮิลลารี คลินตัน ซึ่งมีสถิติเดินทาง 112 รอบ [6] รองลงมาอับดับสองคือ แมเดลิน อาลไบรต์ มีสถิติการเดินทางระหว่างประเทศ 96 รอบ หากวัดสถิติจากจำนวนไมล์ในการเดินทางแล้ว นายจอห์น เคร์รี ถือว่ามีจำนวนไมล์มากที่สุด เป็นจำนวน 1,417,576 ไมล์ รองลงมาอันดับสองคือ คอนโดลีซซา ไรซ์ มีจำนวนไมค์สะสม 1,059,247 ไมล์ และอันดับสาม นางฮิลลารี คลินตัน มีจำนวนไมล์สะสม 956,733 ไมล์

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. https://web.archive.org/web/20120927014351/http://www.un.int/protocol/documents/Hspmfm.pdf
 2. https://www.nato.int/cps/en/SID-C0FDE451-36F2483B/natolive/nato_countries.htm
 3. https://en.wikipedia.org/wiki/Congressional_Quarterly
 4. https://www.senate.gov/legislative/LIS/roll_call_lists/roll_call_vote_cfm.cfm?congress=117&session=1&vote=00007
 5. https://2009-2017.state.gov/secretary/115194.htm
 6. https://www.nytimes.com/2013/01/05/us/politics/scare-amplifies-fears-that-clintons-work-has-taken-heavy-toll.html&pagewanted=all&_r=0

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

ก่อนหน้า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐ ถัดไป
ประธานชั่วคราววุฒิสภา 2leftarrow.png Seal of the President of the United States.svg
ลำดับการสืบทอดตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา
ลำดับที่ 4

2rightarrow.png รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง