รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐ
ตรากระทรวง
ธงประจำตำแหน่ง
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
แอนโทนี บลิงเคน
ตั้งแต่ 26 มกราคม ค.ศ. 2021
กระทรวงการต่างประเทศ
การเรียกขานท่านรัฐมนตรี
ผู้เสนอชื่อประธานาธิบดี
ผู้แต่งตั้งวุฒิสภา
ผู้ประเดิมตำแหน่งทอมัส เจฟเฟอร์สัน
สถาปนา27 กรกฎาคม ค.ศ. 1789
เว็บไซต์www.state.gov

รัฐมนตรีแห่งรัฐ หรือ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแห่งสหรัฐ (อังกฤษ: United States Secretary of State) เป็นตำแหน่งเจ้าหน้าที่อาวุโสของรัฐบาลกลางแห่งสหรัฐอเมริกาซึ่งบังคับบัญชากระทรวงการต่างประเทศ มีหน้าที่รับผิดชอบและพิจารณาการดำเนินการด้านกิจการต่างประเทศของรัฐบาลสหรัฐและโดยทั่วไป[1][2]

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศได้รับการแต่งตั้งโดยประธานาธิบดีสหรัฐ โดยก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งนั้น ประธานาธิบดีจะต้องเสนอผู้ที่เหมาะสมต่อชื่อคณะกรรมาธิการนโยบายต่างประเทศของวุฒิสภา เพื่อตรวจสอบประวัติและข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ หากผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติถูกต้องและเหมาะสม คณะกรรมาธิการฯจะส่งชื่อให้วุฒิสภาลงมติรับรอง ตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในสี่ตำแหน่งสำคัญที่สุดของคณะรัฐมนตรีของประเทศสหรัฐอเมริกา[3] อันได้แก่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และอัยการสูงสุด รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของสหรัฐอเมริกามีเงินเดือนประจำตำแหน่งระดับ 1 ซึ่งมีเงินเดือนปีละ $210,700

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศคนปัจจุบันคือ แอนโทนี บลิงเคน ซึ่งได้รับการรับรองจากวุฒิสภาด้วยเสียง 78 ต่อ 22 เสียง[4]

อำนาจและหน้าที่รับผิดชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศสหรัฐอเมริกา[แก้]

รัฐมนตรีตว่าการกระทรวงต่างประเทศสหรัฐอเมริกา มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้[5]:

 • มีอำนาจบังคับบัญชาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับนโยบายต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา และ กำกับดูแลกระทรวงต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา
 • ให้คำแนะนำแก่ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับนโยบายต่างประเทศ รวมทั้งให้คำแนะนำการแต่งตั้งนักการทูตของสหรัฐอเมริกาไปประจำในสถานทูตในประเทศต่าง ๆ รวมทั้งสามารถให้คำแนะนำประธานาธิบดีสหรัฐฯในการรับรอง เรียกตัว และ ปลดนักการทูตของประเทศอื่น ที่ประจำในประเทศของตนเองด้วย
 • มีอำนาจในการเจรจา ตีความ และ ฉีกสนธิสัญญาทุกประเภท และ สามารถสร้างการเจรจาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่ในกระทรวงต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา
 • เป็นตัวแทนหรือสามารถแต่งตั้งตัวแทนของประเทศสหรัฐอเมริกา ในการเข้าร่วมการประชุมระดับนานาชาติ
 • มีหน้าที่ในการเตรียมข้อมูลและอำนวยความสะดวกประชาชนสหรัฐอเมริกาในการอาศัยหรือเดินทางไปต่างประเทศ รวมทั้งการจัดเตรียมเอกสารการเดินทางระหว่างประเทศ เช่น พาสปอร์ต เป็นต้น
 • มีหน้าที่ในการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนสหรัฐอเมริกา ที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศ
 • มีอำนาจบังคับบัญชาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับนโยบายการเข้าเมืองของบุคคลต่างชาติ
 • มีหน้าที่นำเสนอประเด็นนโยบายต่างประเทศต่อรัฐสภาของสหรัฐอเมริกาและประชาชนสหรัฐอเมริกา
 • มีหน้าที่ในการสนับสนุนการดำเนินงานเชิงพาณิชย์ในระดับนานาชาติ ซึ่งจะต้องทำให้เป็นประโยชน์ต่อประเทศด้วย

ในอดีต หน่วยงานกระทรวงต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานในประเทศด้วย อาทิเช่น กิจการที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายต่างๆในประเทศสหรัฐอเมริกา กิจการที่เกี่ยวข้องกับการนัดพบประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา เป็นต้น แต่ ณ ปัจจุบัน กิจการที่เกี่ยวข้องกับภายในประเทศได้ถูกโอนย้ายไปหน่วยงานอื่น หรือ ได้ถูกยกเลิกแล้ว

ด้วยความที่ตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของสหรัฐอเมริกามีความสำคัญอันดับที่สามในคณะรัฐมนตรีของประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นรองเพียงประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดีเท่านั้น และ ยังถือว่าอยู่ในลำดับที่สี่ ในลำดับการสืบทอดตำแหน่งประธานาธิบดีประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นรองเพียงรองประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ประธานรัฐสภาสหรัฐอเมริกา และ ประธานชั่วคราววุฒิสภา เท่านั้น

โดยปกติของตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศสหรัฐอเมริกา จะต้องมีการเดินทางระหว่างประเทศบ่อยมาก ซึ่งโดยสถิติแล้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศสหรัฐอเมริกาที่เดินทางบ่อยที่สุดคือ นางฮิลลารี คลินตัน ซึ่งมีสถิติเดินทาง 112 รอบ[6] รองลงมาอับดับสองคือ แมเดลิน อาลไบรต์ มีสถิติการเดินทางระหว่างประเทศ 96 รอบ หากวัดสถิติจากจำนวนไมล์ในการเดินทางแล้ว นายจอห์น เคร์รี ถือว่ามีจำนวนไมล์มากที่สุด เป็นจำนวน 1,417,576 ไมล์ รองลงมาอันดับสองคือ คอนโดลีซซา ไรซ์ มีจำนวนไมล์สะสม 1,059,247 ไมล์ และอันดับสาม นางฮิลลารี คลินตัน มีจำนวนไมล์สะสม 956,733 ไมล์

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. https://web.archive.org/web/20120927014351/http://www.un.int/protocol/documents/Hspmfm.pdf
 2. https://www.nato.int/cps/en/SID-C0FDE451-36F2483B/natolive/nato_countries.htm
 3. https://en.wikipedia.org/wiki/Congressional_Quarterly
 4. https://www.senate.gov/legislative/LIS/roll_call_lists/roll_call_vote_cfm.cfm?congress=117&session=1&vote=00007
 5. https://2009-2017.state.gov/secretary/115194.htm
 6. https://www.nytimes.com/2013/01/05/us/politics/scare-amplifies-fears-that-clintons-work-has-taken-heavy-toll.html&pagewanted=all&_r=0

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

ก่อนหน้า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐ ถัดไป
ประธานชั่วคราววุฒิสภา
ลำดับการสืบทอดตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา
ลำดับที่ 4

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง