มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา เพชรบูรณ์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ดูบทความหลักที่: มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา
มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา
เพชรบูรณ์
CNU.png
ชื่อย่อมฉน.พ. / CNUP
คติพจน์สร้างความเป็นเลิศสู่อนาคต
ประเภทศูนย์การศึกษา
สถาปนา7 กันยายน พ.ศ. 2547 (18 ปี)
ที่ตั้ง
เลขที่ 333 หมู่ 8 ตำบลบ้านโตก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
สี██████ สีแดง สีขาว สีน้ำเงิน
เว็บไซต์www.sites.google.com/site/admissioncnu/

มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา เพชรบูรณ์ (อังกฤษ: Chalermkarnchana University Phetchabun) มีสถานะเป็น1ใน4ศูนย์การศึกษาของมหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา

ประวัติ[แก้]

มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2547 ตั้งอยู่ที่ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ดำเนินการบริหารโดย ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้านเป็นนายกสภามหาวิทยาลัย ดร.สุชีราภรณ์ ธุวานนท์ เป็นผู้รับใบอนุญาต และอธิการบดี เปิดดำเนินการสอนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 ในชื่อ วิทยาลัยเฉลิมกาญจนา จนถึงปัจจุบัน มีสถานที่ตั้งในภูมิภาค 4 จังหวัดได้แก่จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดเพชรบูรณ์[1]

สำหรับศูนย์เพชรบูรณ์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2554 โดยมีดร.ดิเรก ถึงฝั่ง ผู้ว่าราการจังหวัดเพชรบูรณ์ในขณะนั้นมาเป็นประธานในพิธีเปิดวิทยาลัย โดยใช้ชื่อว่า วิทยาลัยเฉลิมกาญจนาเพชรบูรณ์ ต่อมาเมื่อพ.ศ. 2557 วิทยาลัยเฉลิมกาญจนา ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็น มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา วิทยาลัยเฉลิมกาญจนาเพชรบูรณ์ จึงยกฐานะขึ้นเป็น มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา เพชรบูรณ์

คณะและหลักสูตร[แก้]

  • หลักสูตรที่เปิดสอนในวิทยาเขตเพชรบูรณ์ได้แก่

คณะสาธารณสุขศาสตร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาสาธารณสุขศาสตร์

คณะรัฐศาสตร์

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
สาขาการปกครองท้องถิ่น

คณะบริหารศาสตร์

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาบัญชี

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]