ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจ้าควังจงแห่งโครยอ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
{{ใช้ปีคศ}}
{{Infobox monarch
| สี =
| ภาพ =
| birth_name = วังโซ
| full name = พระเจ้าควางจงควังจง
| birth_date = ค.ศ. 925
| death_date = ค.ศ. 975
| title = พระราชาแห่งโครยอ
| father = [[พระเจ้าแทโจแห่งโครยอ|พระเจ้าแทโจ]]
| mother = พระมเหสีซินมยองซุนซองซ็อง ตระกูลยู
| พระอัครมเหสี = แฮซู
| พระราชสวามี =
| พิธีบรมราชาภิเษก =
| ระยะเวลาครองราชย์ = 26 ปี
| predecessor = [[พระเจ้าจองจงที่ช็องจงที่ 1 แห่งโครยอ|พระเจ้าจองจงช็องจง]]
| successor = [[พระเจ้าคยองจงแห่งโครยอ|พระเจ้าคยองจง]]
| วัดประจำรัชกาล =
}}
{{ใช้ปีคศ}}
{{Infobox Korean name
|title=Korean name
|mrborn=Wang So
}}
 
'''พระเจ้าควางวังจงแห่งโครยอ''' ({{เกาหลี|광종|ฮันจา=光宗|MC2000=Gwangjong|MR=Kwangjong}} ค.ศ. 925 - ค.ศ. 975) เป็นพระมหากษัตริย์องค์ที่ 4 แห่ง[[ราชวงศ์โครยอ]] (ค.ศ. 949 - ค.ศ. 975) พระนามเดิม '''วังโซ''' (왕소, 王昭) เป็นพระราชโอรสของ[[พระเจ้าแทโจแห่งโครยอ|พระเจ้าแทโจ]] ปฐมกษัตริย์ราชวงศ์โครยอ รยอกับพระมเหสีพระนางชินมยองซุนซองย็องซุนซ็อง (신명순성왕후, 神明順成王后) จากตระกูลยู องค์ชายวังโซมีพระเชษฐา คือ องค์ชาย[[พระเจ้าจองจงที่ช็องจงที่ 1 แห่งโครยอ|วังโย]] (왕요, 王堯) ในค.ศ. 943 พระเจ้าแทโจสวรรคต [[พระเจ้าฮเยจง]]ซึ่งเป็นพระเชษฐาต่างพระราชมารดากับองค์ชายทั้งสองขึ้นครองราชย์แต่ตกอยู่ใต้อำนาจของวังคยู ในค.ศ. 945 พระเจ้าฮเยจงสวรรคต องค์ชายวังโยขึ้นครองราชย์เป็นพระเจ้าจองจง แต่ครองราชย์เพียงสี่ปีก็สิ้นพระชนม์ในค.ศ. 949 องค์ชายวังโซจึงขึ้นครองราชย์ต่อเป็นพระเจ้าควางจง
 
พระเจ้าควางจงต้องการจะดึงกำลังคนจากขุนนางท้องถิ่นที่อำนาจอยู่เดิมเข้ามาสู่ราชสำนักจึงออกพระราชบัญญัติปลดทาส (노비안검법, 奴婢按檢法) ในค.ศ. 956 เพื่อปลดปล่อยทาสที่เคยเป็นอิสระชนแต่ถูกขุนนางท้องถิ่นข่มเหงรังแกบังคับให้เป็นทาส และออกมาทำงานให้ราชสำนัก เป็นการลดอำนาจขุนนางท้องถิ่น
== พระราชวงศ์ ==
*'''พระราชบิดา''' [[พระเจ้าแทโจแห่งโครยอ|พระเจ้าแทโจ]] (태조)
*'''พระราชมารดา''' สมเด็จพระจักรพรรดินีพระนางซินมยองซุนซองย็องซุนซ็อง ตระกูล ยู แห่ง ชุงจู (신명순성왕후)
 
'''พระมเหสี'''
* สมเด็จพระจักรพรรดินีแทมกพระนางแทมก จากตระกูลฮวางโบฮวังโบ แห่งฮวางจูฮวังจู (พระราชธิดาในพระเจ้าแทโจที่ประสูติแต่สมเด็จพระจักรพรรดินีซินจอง)
 
'''พระสนม'''
*เจ้าหญิงคยองฮวากุงคย็องฮวากุง (경화궁부인 임씨, 慶和宮夫人 林氏) พระราชธิดาของพระเจ้าฮเยจงกับสมเด็จพระราชินีอึยฮวา
 
'''พระราชโอรส'''
*[[พระเจ้าคยองจงแห่งโครยอ|เจ้าชายวังยู]] (경종, 景宗) พระราชโอรสของสมเด็จพระจักรพรรดินีแทมกพระนางแทมก
*เจ้าชายฮโยฮวา (효화태자, 孝和太子) พระราชโอรสของสมเด็จพระจักรพรรดินีแทมกพระนางแทมก
 
'''พระราชธิดา'''
*เจ้าหญิงชอนชูช็อนชู (천추공주, 千秋公主) พระราชธิดาของสมเด็จพระจักรพรรดินีแทมกพระนางแทมก
*เจ้าหญิงโบฮวา (보화공주, 寶華公主) พระราชธิดาของสมเด็จพระจักรพรรดินีแทมกพระนางแทมก
*สมเด็จพระจักรพรรดินีมุนด็อก (문덕왕후, 文德王后) พระราชธิดาของสมเด็จพระจักรพรรดินีแทมกพระนางแทมก
 
== เพิ่มเติม ==
== เพิ่มเติ่ม ==
* [[ราชวงศ์โครยอ]]
 
== อ้างอิง ==
{{รายการอ้างอิง}}
 
{{เริ่มกล่อง}}
{{สืบตำแหน่ง |
 
{{กษัตริย์ราชวงศ์โครยอ}}
{{birth|925}} {{death|975}}
[[หมวดหมู่:ราชวงศ์โครยอ]]
{{birth|925}}
{{death|975}}
[[หมวดหมู่:ตัวละครในข้ามมิติ ลิขิตสวรรค์]]
31,977

การแก้ไข