พระเจ้าแทจงแห่งโครยอ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สำหรับความหมายอื่น ดูที่ พระเจ้าแทจง (แก้ความกำกวม)
พระเจ้าแทจงแห่งโครยอ
จักรพรรดินีสมเด็จพระจักรพรรดินีซอนอึย
พระราชบุตรพระเจ้าซองจง
สมเด็จพระจักรพรรดินีฮอนแอ
สมเด็จพระจักรพรรดินีฮอนจอง
พระนามหลังสิ้น
พระเจ้าแทจงแห่งโครยอ
ราชสกุลราชสกุลวัง
ราชวงศ์ราชวงศ์โครยอ
พระบิดาพระเจ้าแทโจ
พระมารดาสมเด็จพระจักรพรรดินีซินจอง
ประสูติ?
องค์ชายวังอุก
สิ้นพระชนม์พฤศจิกายน ค.ศ. 969

พระเจ้าแทจงแห่งโครยอ (고려 대종) เจ้าชายจาก ราชวงศ์โครยอ เป็นพระราชบิดาของ พระเจ้าซองจง พระราชาลำดับที่ 6 , สมเด็จพระจักรพรรดินีฮอนแอ และสมเด็จพระจักรพรรดินีฮอนจอง

พระเจ้าแทจงมีพระนามเดิมว่า เจ้าชายวังอุก ประสูติเมื่อใดไม่ปรากฏเป็นพระราชโอรสองค์ที่ 8 ใน พระเจ้าแทโจ ที่ประสูติแต่สมเด็จพระจักรพรรดินีซินจอง

ต่อมาพระองค์ได้อภิเษกสมรสกับพระชายาซอนอึยและมีพระโอรส-ธิดาคือ พระเจ้าซองจง สมเด็จพระจักรพรรดินีฮอนแอ และสมเด็จพระจักรพรรดินีฮอนจอง

เจ้าชายวังอุกสิ้นพระชนม์เมื่อเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 969 ในรัชสมัย พระเจ้าควางจง พระราชาลำดับที่ 4 เมื่อเจ้าชายวังชีพระโอรสขึ้นสืบราชบัลลังก์เป็นพระเจ้าซองจงได้สถาปนาเจ้าชายวังอุกพระราชบิดาขึ้นเป็น พระเจ้าแทจง