ข้ามไปเนื้อหา

พระเจ้าแทจงแห่งโครยอ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
พระเจ้าแทจงแห่งโครยอ
ประสูติ?
องค์ชายวังอุก
สิ้นพระชนม์พฤศจิกายน ค.ศ. 969
จักรพรรดินีสมเด็จพระจักรพรรดินีซอนอึย
พระราชบุตรพระเจ้าซองจง
สมเด็จพระจักรพรรดินีฮอนแอ
สมเด็จพระจักรพรรดินีฮอนจอง
พระมรณนาม
พระเจ้าแทจงแห่งโครยอ
ราชสกุลราชสกุลวัง
ราชวงศ์ราชวงศ์โครยอ
พระบิดาพระเจ้าแทโจ
พระมารดาสมเด็จพระจักรพรรดินีซินจอง

พระเจ้าแทจงแห่งโครยอ (고려 대종) เจ้าชายจาก ราชวงศ์โครยอ เป็นพระราชบิดาของ พระเจ้าซองจง พระราชาลำดับที่ 6 , สมเด็จพระจักรพรรดินีฮอนแอ และสมเด็จพระจักรพรรดินีฮอนจอง

พระเจ้าแทจงมีพระนามเดิมว่า เจ้าชายวังอุก ประสูติเมื่อใดไม่ปรากฏเป็นพระราชโอรสองค์ที่ 8 ใน พระเจ้าแทโจ ที่ประสูติแต่สมเด็จพระจักรพรรดินีซินจอง

ต่อมาพระองค์ได้อภิเษกสมรสกับพระชายาซอนอึยและมีพระโอรส-ธิดาคือ พระเจ้าซองจง สมเด็จพระจักรพรรดินีฮอนแอ และสมเด็จพระจักรพรรดินีฮอนจอง

เจ้าชายวังอุกสิ้นพระชนม์เมื่อเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 969 ในรัชสมัย พระเจ้าควางจง พระราชาลำดับที่ 4 เมื่อเจ้าชายวังชีพระโอรสขึ้นสืบราชบัลลังก์เป็นพระเจ้าซองจงได้สถาปนาเจ้าชายวังอุกพระราชบิดาขึ้นเป็น พระเจ้าแทจง