พระเจ้าเซโจแห่งโครยอ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สำหรับความหมายอื่น ดูที่ พระเจ้าเซโจ (แก้ความกำกวม)
พระเจ้าเซโจแห่งโครยอ
พระราชบุตรพระเจ้าแทโจ
พระนามหลังสิ้น
พระเจ้าเซโจ
ราชวงศ์โครยอ
ประสูติแคซอง
วังรยุง
สิ้นพระชนม์พฤษภาคม ค.ศ. 897

พระเจ้าเซโจแห่งโครยอ (เกาหลี: 고려 세조) มีพระนามเดิมว่า วังรยุง ประสูติที่เมือง แคซอง เมื่อใดไม่ปรากฎเป็นพระราชบิดาของ พระเจ้าแทโจ ปฐมกษัตริย์แห่ง ราชวงศ์โครยอ

เมื่อ วังกอน ขึ้นสืบราชบัลลังก์เป็นพระเจ้าแทโจพระองค์ก็ได้สถาปนาพระราชบิดาคือวังรยุงซึ่งถึงแก่กรรมไปเมื่อเดือน พฤษภาคม ค.ศ. 897 ให้มีพระราชสถานะเทียบเท่าพระราชาพระนามว่า พระเจ้าเซโจ