พระเจ้าคย็องจงแห่งโครยอ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
พระเจ้าคยองจง
ฮันกึล경종
ฮันจา景宗
อักษรโรมันฉบับปรับปรุงGyeongjong

พระเจ้าคย็องจงแห่งโครยอ (เกาหลี경종; ฮันจา景宗; อาร์อาร์Gyeongjong; เอ็มอาร์Kyǒngjong ค.ศ. 955 - ค.ศ. 981) เป็นพระมหากษัตริย์ที่ 5 แห่งโครยอ (ค.ศ. 975 - ค.ศ. 981) เป็นพระราชโอรสของพระเจ้าควังจง และพระนางแทมก (ซึ่งเป็นพระขนิษฐาต่างพระราชมารดากับพระเจ้าควางจง) เมื่อพระราชบิดาสวรรคตในค.ศ. 975 พระเจ้าคยองจงก็ขึ้นครองราชย์ต่อและสานงานปฏิรูปการปกครองที่พระราชบิดาได้ริเริ่มไว้โดยออกพระราชบัญญัติเวนคืนที่ดินเดิมที่ดินในอาณาจักรโครยอนั้นเป็นสิ่งที่สามารถสืบทอดไปให้ลูกหลานได้ โดยเฉพาะขุนนางตระกูลใหญ่ที่มีที่ดินกว้างใหญ่ตั้งแต่ปลายสมัยชิลลาและยังได้รับพระราชทานจากพระเจ้าแทโจเป็นรางวัลคุณความชอบในการตั้งอาณาจักร ทางราชสำนักไม่สามารถเข้าไปใช้ประโยชน์หรือเก็บภาษีจากที่ดินส่วนตัวของขุนนางเหล่านั้นได้[1] เมื่อออกพระราชบัญญัตินี้แล้ว ขุนนางคนใดก็ตามที่เสียชีวิตที่ดินนั้นจะไม่สามารถส่งต่อให้ลูกหลานได้แต่จะกลับมาเป็นของราชสำนักแทน

เมื่อขึ้นครองราชย์ได้อภิเษกกับเจ้าหญิงนักรังพระราชธิดาของพระเจ้าคยองซุนแห่งอาณาจักรซิลลา ภายหลังให้พระนามเป็น สมเด็จพระราชินีฮอนซุก ต่อมาใน ค.ศ. 978 อภิเษกกับเจ้าหญิงชองจู พระราชธิดาของพระเจ้ามุนวอน(พระราชโอรสของพระเจ้าแทโจแห่งโครยอกับพระนางซินมยองซุนซอง)กับพระชายามุนฮเย พระราชทานนามว่า สมเด็จพระราชินีฮอนอึย แต่พระมเหสีทั้งสองพระองค์ก็ยังไม่ทรงพระครรภ์ จนในปี ค.ศ. 980 พระเจ้าคยองจงได้อภิเษกสมรสกับเจ้าหญิงฮวางโบซูและเจ้าหญิงฮวางโบซอล ซึ่งเป็นเจ้าหญิงแห่งพระราชวังมยองบกกุง ตระกูล ฮวางจู ที่เป็นพระราชธิดาของพระเจ้าแทจง (พระราชโอรสของพระเจ้าแทโจแห่งโครยอกับพระนางซินจอง) กับพระนางซ็อนอึย (พระราชธิดาของพระเจ้าแทโจแห่งโครยอกับพระนางจองด็อก) ซึ่งเป็นญาติทางฝ่ายพระราชมารดาของพระเจ้าคยองจง มาเป็นพระมเหสีแห่งพระราชวังหลวงแคซองกุง โดยให้พระยศเป็นพระมเหสีเอกทั้งสองพระองค์ มีนามว่าสมเด็จพระราชินีฮอนแอและสมเด็จพระราชินีฮอนจอง และในปี ค.ศ. 980 นั้นเองสมเด็จพระราชินีฮอนแอ ได้ตั้งพระครรภ์และมีพระประสูติกาลเป็นพระราชโอรส พระเจ้าคยองจงจึงพระราชทานพระนามว่า เจ้าชาย วัง ซง แห่ง ฮวางจู

พระเจ้าคยองจงสวรรคตในปี ค.ศ. 981 รวมพระชนมายุได้ 26 พรรษา พระโอรสของพระเจ้าคยองจงมีพระชนมายุเพียง 2 พรรษา (ภายหลังขึ้นครองราชย์เป็นพระเจ้ามกจง) ราชบัลลังก์จึงตกไปเป็นของพระญาติห่างๆ คือ พระเจ้าซองจง

พระราชวงศ์[แก้]

  • พระราชบิดา: พระเจ้าควังจงแห่งโครยอ (광종, 光宗)
  • พระราชมารดา: พระนางแทมก ตระกูล ฮวางโบ แห่ง ฮวางจู (대목왕후 황보씨) พระราชธิดาของพระเจ้าแทโจ กับพระนางซินจอง

พระมเหสี

  • พระนางฮ็อนแอ ตระกูล ฮวางโบ แห่ง ฮวางจู (헌애왕후 황보씨, 獻哀王后) พระราชธิดาของพระเจ้าแทจง กับ พระนางซอนอึย
  • พระนางฮ็อนจ็อง ตระกูล ฮวางโบ แห่ง ฮวางจู (헌정왕후 황보씨, 獻貞王后) พระราชธิดาของพระเจ้าแทจง กับ พระนางซอนอึย
  • พระนางฮ็อนซุก ตระกูล คิม แห่ง คยองจู (헌숙왕후 김씨, 獻肅王后) พระราชธิดาของพระเจ้าคยองซุนแห่งอาณาจักรซิลลา
  • พระนางฮ็อนอึย ตระกูล ยู แห่ง ชุงจู (헌의왕후 유씨, 獻懿王后) พระราชธิดาของพระเจ้ามุนวอน

พระสนม

  • พระสนมแทมยอง ตระกูล ยู (대명궁부인 유씨, 大明宮夫人)

พระราชโอรส

อ้างอิง[แก้]

ก่อนหน้า พระเจ้าคย็องจงแห่งโครยอ ถัดไป
พระเจ้าควางจง พระมหากษัตริย์โครยอ
(พ.ศ. 1518 - พ.ศ. 1524)
พระเจ้าซองจง