ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วัดปทุมคงคาราชวรวิหาร"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
# พระครูธรรมสารโสภณ (โชติ)
# พระปรากรมมุณี (เปลี่ยน)
# พระปรากรมมุณี (จีบ อุคคเตโชอุคฺคเตโช)
# พระเทพปริยัติบัณฑิต (ดำ อาภารสีอาภารํสี)
# [[สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เสงี่ยม จนฺทสิริ)|พระวิสุทธิวงศาจารย์ (เสงี่ยม จนฺทสิริ)]] รักษาการ
# [[สมเด็จพระธีรญาณมุนี (สนิธ เขมจารี)]]
# [[พระพรหมเสนาบดี (พิมพ์ ญาณวีโร)]]

รายการนำทางไซต์