ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระยาคำโสม"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
== พระราชกรณียกิจ ==
พระเจ้าคำโสม ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในระหว่างทรงครองราชย์ อาทิ การสร้าง[[วัดบุญวาทย์วิหาร|วัดบุญวาทย์]] [[วัดป่าดัวะ]] [[วัดศรีเกิด]] และ[[วัดหมื่นกาด]] เป็นต้น
 
== ราชตระกูล ==
{{ahnentafel top|width=100%}}
<center>{{ahnentafel-compact5
| style=font-size: 90%; line-height: 110%;
| border=1
| boxstyle=padding-top: 0; padding-bottom: 0;
| boxstyle_1=background-color: #fcc;
| boxstyle_2=background-color: #fb9;
| boxstyle_3=background-color: #ffc;
| boxstyle_4=background-color: #bfc;
| boxstyle_5=background-color: #9fe;
| 1= '''พระเจ้าคำโสม'''
| 2= [[เจ้าฟ้าสิงหราชธานี เจ้าฟ้าหลวงชายแก้ว]]
| 3= แม่เจ้าจันทาราชเทวี
| 4= [[พระยาสุลวลือไชยสงคราม]]
| 5= แม่เจ้าพิมพา
| 6=
| 7=
| 8=
| 9=
| 10=
| 11=
| 12=
| 13=
| 14=
| 15=
| 16=
| 17=
| 18=
| 19=
| 20=
| 21=
| 22=
| 23=
| 25=
| 26=
| 27=
| 28=
| 29=
}}</center>
{{ahnentafel bottom}}
 
== อ้างอิง ==
58,135

การแก้ไข