ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พิมพ์เพ็ญ เวชชาชีวะ"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
{{Infobox Person
| name = พิมพ์เพ็ญ เวชชาชีวะ
| image = Pimpen Vejjajiva - The Marriott Courtyard Hotel, PittsburghSakuntabhai.jpg
| caption =
| birth_name = พิมพ์เพ็ญ ศกุนตาภัย
พิมพ์เพ็ญ สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาจาก[[โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]] ระดับปริญญาตรี จาก[[คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]] ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จาก [[คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]]
 
== ชีวิตสมรส ==
[[ไฟล์:Abhisit and Pimpen Vejjajiva on the flight to Singapore APEC CEO Summit 2009.jpg|thumb|อภิสิทธิ์ และพิมพ์เพ็ญ เวชชาชีวะ ในปี พ.ศ. 2552]]
ในปี พ.ศ. 2531 หลังจากพิมพ์เพ็ญ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ได้สมรสกับอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ซึ่งเป็นเพื่อนนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และได้ติดตามอภิสิทธิ์ไปยัง เมือง[[ออกซ์ฟอร์ด]] [[ประเทศอังกฤษ]] ในช่วงที่อภิสิทธิ์ศึกษาต่อในระดับปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ โดยใช้ชีวิตอยู่ในประเทศอังกฤษเป็นระยะเวลา 2 ปี หลังจากกลับมาใช้ชีวิตในประเทศไทย ทั้งคู่มีบุตรด้วยกัน 2 คน คือ ปราง เวชชาชีวะ (บุตรสาว) กับ ปัณณสิทธิ์ เวชชาชีวะ (บุตรชาย)<ref>The Nation, [http://www.nationmultimedia.com/2008/12/16/politics/politics_30091072.php Abhisit, Chuan's young protege gets his turn at last], สืบค้นเมื่อ 15-12-2008</ref> ปัณณสิทธิ์นั้นเป็น[[โรคออทิซึม]]มาแต่กำเนิด ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางจึงสั่งให้เป็น[[คนเสมือนไร้ความสามารถ]] และให้อยู่ใน[[ผู้พิทักษ์|ความพิทักษ์]]ของอภิสิทธิ์ผู้เป็นบิดาตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน 2555<ref>{{cite journal | title = ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เรื่อง ศาลมีคำสั่งว่า นายปัณณสิทธิ์ เวชชาชีวะ เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ และให้อยู่ในความพิทักษ์ของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ลงวันที่ 3 กันยายน 2555 | url = http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2555/D/124/6.PDF | journal = ราชกิจจานุเบกษา (ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม 129, ตอนที่ 124 ง, หน้า 6) | date = 8 พฤศจิกายน 2555 | accessdate = 8 พฤศจิกายน 2555 | format = pdf}}</ref>
 
 
== แหล่งข้อมูลอื่น ==
* {{commonscat-inline|Pimpen Sakuntabhai|พิมพ์เพ็ญ เวชชาชีวะ}}
* [http://www.nationweekend.com/weekend/20050302/wec11.shtml ความรักและการเมือง บนถนนชีวิต 'อภิสิทธิ์-พิมพ์เพ็ญ'] เนชั่น สุดสัปดาห์
* [http://www.math.sc.chula.ac.th ภาควิชาคณิตศาสตร์] คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
42,876

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์