รายนามคู่สมรสนายกรัฐมนตรีไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Jump to navigation Jump to search

รายนามคู่สมรสของนายกรัฐมนตรีไทย

ลำดับ[แก้]

ภาพ รายนาม เริ่มตำแหน่ง สิ้นสุดตำแหน่ง นายกรัฐมนตรี หมายเหตุ
1 Image is needed female.svg เชย หุตะสิงห์ 28 มิถุนายน 2475 20 มิถุนายน 2476 พระยามโนปกรณนิติธาดา (ก้อน หุตะสิงห์)
2 Image is needed female.svg คุณหญิงพิจ พหลพลพยุหเสนา[1] 21 มิถุนายน 2476 13 ธันวาคม 2481 พระยาพหลพลพยุหเสนา (พจน์ พหลโยธิน)
3 ละเอียด พิบูลสงคราม.jpg ท่านผู้หญิงละเอียด พิบูลสงคราม
(สกุลเดิม: พันธุ์กระวี)
16 ธันวาคม 2481 1 สิงหาคม 2487 จอมพล แปลก พิบูลสงคราม
4 Lekha Abhaiwongse.jpg คุณหญิงเลขา อภัยวงศ์
(นามเดิม: เจน เล็ก คุณะดิลก)
1 สิงหาคม 2487 31 สิงหาคม 2488 พันตรี ควง อภัยวงศ์
5 Image is needed female.svg คุณหญิงอำภาศรี บุณยเกตุ 31 สิงหาคม 2488 17 กันยายน 2488 ทวี บุณยเกตุ
6 Seni Pramoj and wife.jpg ท่านผู้หญิงอุศนา ปราโมช ณ อยุธยา
(สกุลเดิม: ศาลิคุปต์)
17 กันยายน 2488 31 มกราคม 2489 หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช
(4) Lekha Abhaiwongse.jpg คุณหญิงเลขา อภัยวงศ์
(นามเดิม: เจน เล็ก คุณะดิลก)
31 มกราคม 2489 24 มีนาคม 2489 พันตรี ควง อภัยวงศ์
7 Poonsuk Phanomyong.jpg ท่านผู้หญิงพูนศุข พนมยงค์[2]
(สกุลเดิม: ณ ป้อมเพชร)
24 มีนาคม 2489 23 สิงหาคม 2489 ปรีดี พนมยงค์
8 Rabiap Thamrongnawasawat.jpg คุณหญิงระเบียบ ธำรงนาวาสวัสดิ์[3]
(สกุลเดิม: สุมาวงศ์)[4]
23 สิงหาคม 2489 8 พฤศจิกายน 2490 พลเรือตรี ถวัลย์ ธำรงนาวาสวัสดิ์
Image is needed female.svg บรรจง ธำรงนาวาสวัสดิ์
(สกุลเดิม: สุมาวงศ์)
(4) Lekha Abhaiwongse.jpg คุณหญิงเลขา อภัยวงศ์
(นามเดิม: เจน เล็ก คุณะดิลก)
10 พฤศจิกายน 2490 8 เมษายน 2491 พันตรี ควง อภัยวงศ์
(3) La-iad Pibulsonggram.jpg ท่านผู้หญิงละเอียด พิบูลสงคราม
(สกุลเดิม: พันธุ์กระวี)
8 เมษายน 2491 16 กันยายน 2500 จอมพล แปลก พิบูลสงคราม
9 Image is needed female.svg คุณหญิงศิริ สารสิน[5]
(สกุลเดิม: โชติกเสถียร)
16 กันยายน 2500 26 ธันวาคม 2500 พจน์ สารสิน
10 Jongkol Kittikhachorn.jpg ท่านผู้หญิงจงกล กิตติขจร
(สกุลเดิม: ถนัดรบ)
1 มกราคม 2501 20 ตุลาคม 2501 จอมพล ถนอม กิตติขจร
11 Chavi Dhanarajata.jpg ฉวีวรรณ มิลินทจินดา
(นามเดิม: ฉวี มิลินทจินดา)[6]
9 กุมภาพันธ์ 2502 8 ธันวาคม 2506 จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์
Image is needed female.svg นวลจันทร์ ธนะรัชต์
Image is needed female.svg ไปรมา ธนะรัชต์
วิจิตรา ธนะรัชต์.jpg ท่านผู้หญิงวิจิตรา ธนะรัชต์
(สกุลเดิม: ชลทรัพย์)[7]
(10) Jongkol Kittikhachorn.jpg ท่านผู้หญิงจงกล กิตติขจร
(สกุลเดิม: ถนัดรบ)
9 ธันวาคม 2506 17 พฤศจิกายน 2514 จอมพล ถนอม กิตติขจร
12 พงา ธรรมศักดิ์.jpg ท่านผู้หญิงพงา ธรรมศักดิ์
(สกุลเดิม: เพ็ญชาติ)
14 ตุลาคม 2516 15 กุมภาพันธ์ 2518 สัญญา ธรรมศักดิ์
(6) Seni Pramoj and wife.jpg ท่านผู้หญิงอุศนา ปราโมช ณ อยุธยา
(สกุลเดิม: ศาลิคุปต์)
15 กุมภาพันธ์ 2518 13 มีนาคม 2518 หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช
13 หม่อมราชวงศ์พักตร์พริ้ง ทองใหญ่.jpg หม่อมราชวงศ์พักตร์พริ้ง ทองใหญ่ 14 มีนาคม 2518 12 มกราคม 2519 หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช แยกกันอยู่
(6) Seni Pramoj and wife.jpg ท่านผู้หญิงอุศนา ปราโมช ณ อยุธยา
(สกุลเดิม: ศาลิคุปต์)
20 เมษายน 2519 6 ตุลาคม 2519 หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช
14 Image is needed female.svg คุณหญิงคาเรน กรัยวิเชียร
(สกุลเดิม: แอนเดอร์เซน)
8 ตุลาคม 2519 19 ตุลาคม 2520 ธานินทร์ กรัยวิเชียร
15 Virat Chomanan.png คุณหญิงวิรัตน์ ชมะนันทน์ 11 พฤศจิกายน 2520 3 มีนาคม 2523 พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์
นายกรัฐมนตรีมิได้สมรส 3 มีนาคม 2523 4 สิงหาคม 2531 พลเอก เปรม ติณสูลานนท์
16 Boonrean Chunhawan.jpg ท่านผู้หญิงบุญเรือน ชุณหะวัณ
(สกุลเดิม: โสพจน์)
4 สิงหาคม 2531 23 กุมภาพันธ์ 2534 พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ
17 หม่อมราชวงศ์สดศรีและอานันท์ ปันยารชุน.jpg หม่อมราชวงศ์สดศรี ปันยารชุน
(นามเดิม: หม่อมราชวงศ์สดศรีสุริยา จักรพันธุ์)[8]
2 มีนาคม 2534 23 มีนาคม 2535 อานันท์ ปันยารชุน
18 วรรณี คราประยูร.jpg คุณหญิงวรรณี คราประยูร
(สกุลเดิม: หนุนภักดี)[9]
7 เมษายน 2535 24 พฤษภาคม 2535 พลเอก สุจินดา คราประยูร
(17) หม่อมราชวงศ์สดศรีและอานันท์ ปันยารชุน.jpg หม่อมราชวงศ์สดศรี ปันยารชุน
(นามเดิม: หม่อมราชวงศ์สดศรีสุริยา จักรพันธุ์)
10 มิถุนายน 2535 22 กันยายน 2535 อานันท์ ปันยารชุน
18 ภักดิพร สุจริตกุล.jpg ภักดิพร สุจริตกุล 23 กันยายน 2535 19 พฤษภาคม 2538 ชวน หลีกภัย นอกสมรส
19 Jaemsai Silpa-archa.jpg คุณหญิงแจ่มใส ศิลปอาชา
(สกุลเดิม: เลขวัต)
13 กรกฎาคม 2538 24 พฤศจิกายน 2539 บรรหาร ศิลปอาชา
20 พันธุ์เครือ ยงใจยุทธ คุณหญิงพันธุ์เครือ ยงใจยุทธ
(สกุลเดิม: ลิมปภมร)[10]
25 พฤศจิกายน 2539 8 พฤศจิกายน 2540 พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ
(18) ภักดิพร สุจริตกุล.jpg ภักดิพร สุจริตกุล 9 พฤศจิกายน 2540 9 กุมภาพันธ์ 2544 ชวน หลีกภัย นอกสมรส
21 พจมาน ดามาพงศ์.jpg คุณหญิงพจมาน ณ ป้อมเพชร
(สกุลเดิม: ดามาพงศ์)
9 กุมภาพันธ์ 2544 19 กันยายน 2549 ทักษิณ ชินวัตร
22 จิตรวดี จุลานนท์.jpg พันเอกหญิง ท่านผู้หญิงจิตรวดี จุลานนท์
(สกุลเดิม: สันทัดเวช)[11]
1 ตุลาคม 2549 29 มกราคม 2551 พลเอก สุรยุทธ จุลานนท์
23 สุรัตน์ สุนทรเวช.jpg คุณหญิงสุรัตน์ สุนทรเวช
(สกุลเดิม: นาคน้อย)
29 มกราคม 2551 9 กันยายน 2551 สมัคร สุนทรเวช
24 เยาวภา วงศ์สวัสดิ์.jpg เยาวภา วงศ์สวัสดิ์
(สกุลเดิม: ชินวัตร)
18 กันยายน 2551 2 ธันวาคม 2551 สมชาย วงศ์สวัสดิ์
25 Pimpen Vejjajiva - The Marriott Courtyard Hotel, Pittsburgh.jpg ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร. พิมพ์เพ็ญ เวชชาชีวะ
(สกุลเดิม: ศกุนตาภัย)
17 ธันวาคม 2551 5 สิงหาคม 2554 อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
26 อนุสรณ์ อมรฉัตร.jpg อนุสรณ์ อมรฉัตร[12] 5 สิงหาคม 2554 7 พฤษภาคม 2557 ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นอกสมรส
27 President Benigno S. Aquino III witnessed as His Excellency General Prayut Chan-o-cha 28-08-2015 cropped 1.jpg รองศาสตราจารย์นราพร จันทร์โอชา[13]
(สกุลเดิม: โรจนจันทร์)
24 สิงหาคม 2557 ปัจจุบัน พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

คู่สมรสอดีตนายกรัฐมนตรีไทยที่ยังมีชีวิตอยู่[แก้]

ในปัจจุบันมีคู่สมรสอดีตนายกรัฐมนตรีที่มีชีวิตอยู่ 12 คน ได้แก่

อ้างอิง[แก้]

 1. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์, เล่ม ๕๕, ตอน ๐ ง, ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๘๑, หน้า ๓๐๒๐
 2. Pridi Phanomyong, adapted by Chris Baker and Pasuk Phongpaichit (2000). Pridi Banomyong-Pridi by Pridi, Selected Writings on Life, Politics and Economy. Silkworm Books. pp. 7 and 19–The Banomyong Family. ISBN 974-7551-35-7. 
 3. Royal Thai Government Gazette (ใน Thai) 58 (0ง): 2942. September 18, 1941 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2484/D/2942.PDF |url= missing title (help).  Unknown parameter |script-title= ignored (help)
 4. "พลเรือตรี ถวัลย์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ [Thawan Thamrongnawasawat]". Court Museum of Thailand (ใน Thai). สืบค้นเมื่อ November 10, 2014. 
 5. "Mr. Pote Sarasin". Government of Thailand. http://www.cabinet.thaigov.go.th/eng/pm_09.htm. เรียกข้อมูลเมื่อ December 29, 2011. 
 6. Malinee Na Nakorn (June 25, 2011). บ้าน ม.ล. เนื่อง นิลรัตน์ [M.L. Neuang Nilrat's house] (ใน Thai) http://www.mlneuangnilrat.com/ |url= missing title (help). สืบค้นเมื่อ November 11, 2014.  Unknown parameter |script-title= ignored (help)
 7. "จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ [Sarit Thanarat]". Hello Mukdahan (ใน Thai). สืบค้นเมื่อ November 11, 2014. 
 8. พีระเดช อนุพงษ์ จักรพันธุ์, ม.ร.ว.. ๑๕๐ ปี สมเด็จเจ้าฟ้าจาตุรนต์รัศมีฯ กรมพระจักรพรรดิพงษ์. กรุงเทพฯ : กระทรวงการคลัง, 2548. 278 หน้า.
 9. "สุจินดา คราประยูร [Suchinda Kraprayoon]". Thairath (ใน Thai). สืบค้นเมื่อ November 10, 2014. 
 10. "คุณหญิงพันธุ์เครือ ยงใจยุทธ [Khunying Phankhruea Yongchaiyudh]". Thairath (ใน Thai). สืบค้นเมื่อ November 10, 2014. 
 11. "ท่านผู้หญิงจิตรวดี จุลานนท์ [Thanpuying Chitwadi Chulanont]". Thairath (ใน Thai). สืบค้นเมื่อ November 10, 2014. 
 12. "Profile: Yingluck Shinawatra". BBC News. May 7, 2014. สืบค้นเมื่อ November 10, 2014. 
 13. Wassana Nanuam (August 23, 2014). "General gets ready to swap into civvies". Bangkok Post. สืบค้นเมื่อ November 10, 2014.