รายนามคู่สมรสนายกรัฐมนตรีไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

รายนามคู่สมรสของนายกรัฐมนตรีไทย

ลำดับ[แก้]

ภาพ รายนาม เริ่มตำแหน่ง สิ้นสุดตำแหน่ง นายกรัฐมนตรี หมายเหตุ
1 Image is needed female.svg เชย หุตะสิงห์ 28 มิถุนายน 2475 20 มิถุนายน 2476 พระยามโนปกรณนิติธาดา (ก้อน หุตะสิงห์)
2 Image is needed female.svg คุณหญิงพิจ พหลพลพยุหเสนา[1] 21 มิถุนายน 2476 13 ธันวาคม 2481 พระยาพหลพลพยุหเสนา (พจน์ พหลโยธิน)
3 ละเอียด พิบูลสงคราม.jpg ท่านผู้หญิงละเอียด พิบูลสงคราม
(สกุลเดิม: พันธุ์กระวี)
16 ธันวาคม 2481 1 สิงหาคม 2487 จอมพล แปลก พิบูลสงคราม
4 Lekha Abhaiwongse.jpg คุณหญิงเลขา อภัยวงศ์
(นามเดิม: เจน เล็ก คุณะดิลก)
1 สิงหาคม 2487 31 สิงหาคม 2488 พันตรี ควง อภัยวงศ์
5 Image is needed female.svg คุณหญิงอำภาศรี บุณยเกตุ 31 สิงหาคม 2488 17 กันยายน 2488 ทวี บุณยเกตุ
6 Seni Pramoj and wife.jpg ท่านผู้หญิงอุศนา ปราโมช ณ อยุธยา
(สกุลเดิม: ศาลิคุปต์)
17 กันยายน 2488 31 มกราคม 2489 หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช
(4) Lekha Abhaiwongse.jpg คุณหญิงเลขา อภัยวงศ์
(นามเดิม: เจน เล็ก คุณะดิลก)
31 มกราคม 2489 24 มีนาคม 2489 พันตรี ควง อภัยวงศ์
7 Poonsuk Phanomyong.jpg ท่านผู้หญิงพูนศุข พนมยงค์[2]
(สกุลเดิม: ณ ป้อมเพชร)
24 มีนาคม 2489 23 สิงหาคม 2489 ปรีดี พนมยงค์
8 Rabiap Thamrongnawasawat.jpg คุณหญิงระเบียบ ธำรงนาวาสวัสดิ์[3]
(สกุลเดิม: สุมาวงศ์)[4]
23 สิงหาคม 2489 8 พฤศจิกายน 2490 พลเรือตรี ถวัลย์ ธำรงนาวาสวัสดิ์
Image is needed female.svg บรรจง ธำรงนาวาสวัสดิ์
(สกุลเดิม: สุมาวงศ์)
(4) Lekha Abhaiwongse.jpg คุณหญิงเลขา อภัยวงศ์
(นามเดิม: เจน เล็ก คุณะดิลก)
10 พฤศจิกายน 2490 8 เมษายน 2491 พันตรี ควง อภัยวงศ์
(3) La-iad Pibulsonggram.jpg ท่านผู้หญิงละเอียด พิบูลสงคราม
(สกุลเดิม: พันธุ์กระวี)
8 เมษายน 2491 16 กันยายน 2500 จอมพล แปลก พิบูลสงคราม
9 Image is needed female.svg คุณหญิงศิริ สารสิน[5]
(สกุลเดิม: โชติกเสถียร)
16 กันยายน 2500 26 ธันวาคม 2500 พจน์ สารสิน
10 Jongkol Kittikhachorn.jpg ท่านผู้หญิงจงกล กิตติขจร
(สกุลเดิม: ถนัดรบ)
1 มกราคม 2501 20 ตุลาคม 2501 จอมพล ถนอม กิตติขจร
11 Chavi Dhanarajata.jpg ฉวีวรรณ มิลินทจินดา
(นามเดิม: ฉวี มิลินทจินดา)[6]
9 กุมภาพันธ์ 2502 8 ธันวาคม 2506 จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์
Image is needed female.svg นวลจันทร์ ธนะรัชต์
Image is needed female.svg ไปรมา ธนะรัชต์
วิจิตรา ธนะรัชต์.jpg ท่านผู้หญิงวิจิตรา ธนะรัชต์
(สกุลเดิม: ชลทรัพย์)[7]
(10) Jongkol Kittikhachorn.jpg ท่านผู้หญิงจงกล กิตติขจร
(สกุลเดิม: ถนัดรบ)
9 ธันวาคม 2506 17 พฤศจิกายน 2514 จอมพล ถนอม กิตติขจร
12 พงา ธรรมศักดิ์.jpg ท่านผู้หญิงพงา ธรรมศักดิ์
(สกุลเดิม: เพ็ญชาติ)
14 ตุลาคม 2516 15 กุมภาพันธ์ 2518 สัญญา ธรรมศักดิ์
(6) Seni Pramoj and wife.jpg ท่านผู้หญิงอุศนา ปราโมช ณ อยุธยา
(สกุลเดิม: ศาลิคุปต์)
15 กุมภาพันธ์ 2518 13 มีนาคม 2518 หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช
13 หม่อมราชวงศ์พักตร์พริ้ง ทองใหญ่.jpg หม่อมราชวงศ์พักตร์พริ้ง ทองใหญ่ 14 มีนาคม 2518 12 มกราคม 2519 หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช แยกกันอยู่
(6) Seni Pramoj and wife.jpg ท่านผู้หญิงอุศนา ปราโมช ณ อยุธยา
(สกุลเดิม: ศาลิคุปต์)
20 เมษายน 2519 6 ตุลาคม 2519 หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช
14 Image is needed female.svg คุณหญิงคาเรน กรัยวิเชียร
(สกุลเดิม: แอนเดอร์เซน)
8 ตุลาคม 2519 19 ตุลาคม 2520 ธานินทร์ กรัยวิเชียร
15 Virat Chomanan.png คุณหญิงวิรัตน์ ชมะนันทน์ 11 พฤศจิกายน 2520 3 มีนาคม 2523 พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์
นายกรัฐมนตรีมิได้สมรส 3 มีนาคม 2523 4 สิงหาคม 2531 พลเอก เปรม ติณสูลานนท์
16 Boonrean Chunhawan.jpg ท่านผู้หญิงบุญเรือน ชุณหะวัณ
(สกุลเดิม: โสพจน์)
4 สิงหาคม 2531 23 กุมภาพันธ์ 2534 พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ
17 หม่อมราชวงศ์สดศรีและอานันท์ ปันยารชุน.jpg หม่อมราชวงศ์สดศรี ปันยารชุน
(นามเดิม: หม่อมราชวงศ์สดศรีสุริยา จักรพันธุ์)[8]
2 มีนาคม 2534 23 มีนาคม 2535 อานันท์ ปันยารชุน
18 วรรณี คราประยูร.jpg คุณหญิงวรรณี คราประยูร
(สกุลเดิม: หนุนภักดี)[9]
7 เมษายน 2535 24 พฤษภาคม 2535 พลเอก สุจินดา คราประยูร
(17) หม่อมราชวงศ์สดศรีและอานันท์ ปันยารชุน.jpg หม่อมราชวงศ์สดศรี ปันยารชุน
(นามเดิม: หม่อมราชวงศ์สดศรีสุริยา จักรพันธุ์)
10 มิถุนายน 2535 22 กันยายน 2535 อานันท์ ปันยารชุน
18 ภักดิพร สุจริตกุล.jpg ภักดิพร สุจริตกุล 23 กันยายน 2535 19 พฤษภาคม 2538 ชวน หลีกภัย นอกสมรส
19 Jaemsai Silpa-archa.jpg คุณหญิงแจ่มใส ศิลปอาชา
(สกุลเดิม: เลขวัต)
13 กรกฎาคม 2538 24 พฤศจิกายน 2539 บรรหาร ศิลปอาชา
20 พันธุ์เครือ ยงใจยุทธ คุณหญิงพันธุ์เครือ ยงใจยุทธ
(สกุลเดิม: ลิมปภมร)[10]
25 พฤศจิกายน 2539 8 พฤศจิกายน 2540 พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ
(18) ภักดิพร สุจริตกุล.jpg ภักดิพร สุจริตกุล 9 พฤศจิกายน 2540 9 กุมภาพันธ์ 2544 ชวน หลีกภัย นอกสมรส
21 พจมาน ดามาพงศ์.jpg คุณหญิงพจมาน ณ ป้อมเพชร
(สกุลเดิม: ดามาพงศ์)
9 กุมภาพันธ์ 2544 19 กันยายน 2549 ทักษิณ ชินวัตร
22 จิตรวดี จุลานนท์.jpg พันเอกหญิง ท่านผู้หญิงจิตรวดี จุลานนท์
(สกุลเดิม: สันทัดเวช)[11]
1 ตุลาคม 2549 29 มกราคม 2551 พลเอก สุรยุทธ จุลานนท์
23 สุรัตน์ สุนทรเวช.jpg คุณหญิงสุรัตน์ สุนทรเวช
(สกุลเดิม: นาคน้อย)
29 มกราคม 2551 9 กันยายน 2551 สมัคร สุนทรเวช
24 เยาวภา วงศ์สวัสดิ์.jpg เยาวภา วงศ์สวัสดิ์
(สกุลเดิม: ชินวัตร)
18 กันยายน 2551 2 ธันวาคม 2551 สมชาย วงศ์สวัสดิ์
25 Pimpen Vejjajiva - The Marriott Courtyard Hotel, Pittsburgh.jpg ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร. พิมพ์เพ็ญ เวชชาชีวะ
(สกุลเดิม: ศกุนตาภัย)
17 ธันวาคม 2551 5 สิงหาคม 2554 อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
26 อนุสรณ์ อมรฉัตร.jpg อนุสรณ์ อมรฉัตร[12] 5 สิงหาคม 2554 7 พฤษภาคม 2557 ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นอกสมรส
27 President Benigno S. Aquino III witnessed as His Excellency General Prayut Chan-o-cha 28-08-2015 cropped 1.jpg รองศาสตราจารย์นราพร จันทร์โอชา[13]
(สกุลเดิม: โรจนจันทร์)
24 สิงหาคม 2557 ปัจจุบัน พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

คู่สมรสอดีตนายกรัฐมนตรีไทยที่ยังมีชีวิตอยู่[แก้]

ในปัจจุบันมีคู่สมรสอดีตนายกรัฐมนตรีที่มีชีวิตอยู่ 12 คน ได้แก่

อ้างอิง[แก้]

 1. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์, เล่ม ๕๕, ตอน ๐ ง, ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๘๑, หน้า ๓๐๒๐
 2. Pridi Phanomyong, adapted by Chris Baker and Pasuk Phongpaichit (2000). Pridi Banomyong-Pridi by Pridi, Selected Writings on Life, Politics and Economy. Silkworm Books. pp. 7 and 19–The Banomyong Family. ISBN 974-7551-35-7. 
 3. Royal Thai Government Gazette (ใน Thai) 58 (0ง): 2942. September 18, 1941 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2484/D/2942.PDF |url= missing title (help).  Unknown parameter |script-title= ignored (help)
 4. "พลเรือตรี ถวัลย์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ [Thawan Thamrongnawasawat]". Court Museum of Thailand (ใน Thai). สืบค้นเมื่อ November 10, 2014. 
 5. "Mr. Pote Sarasin". Government of Thailand. สืบค้นเมื่อ December 29, 2011. 
 6. Malinee Na Nakorn (June 25, 2011). บ้าน ม.ล. เนื่อง นิลรัตน์ [M.L. Neuang Nilrat's house] (ใน Thai) http://www.mlneuangnilrat.com/ |url= missing title (help). สืบค้นเมื่อ November 11, 2014.  Unknown parameter |script-title= ignored (help)
 7. "จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ [Sarit Thanarat]". Hello Mukdahan (ใน Thai). สืบค้นเมื่อ November 11, 2014. 
 8. พีระเดช อนุพงษ์ จักรพันธุ์, ม.ร.ว.. ๑๕๐ ปี สมเด็จเจ้าฟ้าจาตุรนต์รัศมีฯ กรมพระจักรพรรดิพงษ์. กรุงเทพฯ : กระทรวงการคลัง, 2548. 278 หน้า.
 9. "สุจินดา คราประยูร [Suchinda Kraprayoon]". Thairath (ใน Thai). สืบค้นเมื่อ November 10, 2014. 
 10. "คุณหญิงพันธุ์เครือ ยงใจยุทธ [Khunying Phankhruea Yongchaiyudh]". Thairath (ใน Thai). สืบค้นเมื่อ November 10, 2014. 
 11. "ท่านผู้หญิงจิตรวดี จุลานนท์ [Thanpuying Chitwadi Chulanont]". Thairath (ใน Thai). สืบค้นเมื่อ November 10, 2014. 
 12. "Profile: Yingluck Shinawatra". BBC News. May 7, 2014. สืบค้นเมื่อ November 10, 2014. 
 13. Wassana Nanuam (August 23, 2014). "General gets ready to swap into civvies". Bangkok Post. สืบค้นเมื่อ November 10, 2014.