รายชื่อคู่สมรสนายกรัฐมนตรีไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
คู่สมรสนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรไทย
President Benigno S. Aquino III witnessed as His Excellency General Prayut Chan-o-cha 28-08-2015 cropped 1.jpg
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
นราพร จันทร์โอชา

ตั้งแต่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2557
จวนบ้านพิษณุโลก
ผู้ประเดิมตำแหน่งเชย หุตะสิงห์
สถาปนา28 มิถุนายน พ.ศ. 2475

คู่สมรสนายกรัฐมนตรีไทย เป็นภรรยาหรือสามีของนายกรัฐมนตรีไทย

คู่สมรสของนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันคือ นราพร จันทร์โอชา[1]

รายชื่อคู่สมรสนายกรัฐมนตรีไทย (เรียงลำดับตามวันดำรงตำแหน่ง)[แก้]

      คู่สมรสนายกรัฐมนตรีที่ยังมีชีวิตอยู่

ลำดับ รูปและชื่อ ดำรงตำแหน่ง นายกรัฐมนตรี หมายเหตุ
1 เชย หุตะสิงห์ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2475 – 20 มิถุนายน พ.ศ. 2476 พระยามโนปกรณ์นิติธาดา (ก้อน หุตะสิงห์)
2
Seal of the Prime Minister's Office of Thailand.png
คุณหญิงพิจ พหลพลพยุหเสนา[2]
21 มิถุนายน พ.ศ. 2476 – 13 ธันวาคม พ.ศ. 2481 พลเอกพระยาพหลพลพยุหเสนา (พจน์ พหลโยธิน)
3
ละเอียด พิบูลสงคราม.jpg
ท่านผู้หญิงละเอียด พิบูลสงคราม
16 ธันวาคม พ.ศ. 2481 – 1 สิงหาคม พ.ศ. 2487 จอมพลแปลก พิบูลสงคราม
4
Laekha Abhaiwongse.jpg
คุณหญิงเลขา อภัยวงศ์
1 สิงหาคม พ.ศ. 2487 – 31 สิงหาคม พ.ศ. 2488 พันตรีควง อภัยวงศ์
5
Seal of the Prime Minister's Office of Thailand.png
คุณหญิงอำภาศรี บุณยเกตุ
31 สิงหาคม พ.ศ. 2488 – 17 กันยายน พ.ศ. 2488 ทวี บุณยเกตุ
6
Seni Pramoj and wife.jpg
ท่านผู้หญิงอุศนา ปราโมช ณ อยุธยา
17 กันยายน พ.ศ. 2488 – 31 มกราคม พ.ศ. 2489 หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช
(4)
Laekha Abhaiwongse.jpg
คุณหญิงเลขา อภัยวงศ์
31 มกราคม พ.ศ. 2489 – 24 มีนาคม พ.ศ. 2489 พันตรีควง อภัยวงศ์
7
Poonsuk Phanomyong.jpg
ท่านผู้หญิงพูนศุข พนมยงค์[3]
24 มีนาคม พ.ศ. 2489 – 23 สิงหาคม พ.ศ. 2489 ปรีดี พนมยงค์
8
Rabiap Thamrongnawasawat.jpg
คุณหญิงระเบียบ ธำรงนาวาสวัสดิ์[4][5]
23 สิงหาคม พ.ศ. 2489 – 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490 พลเรือตรีถวัลย์ ธำรงนาวาสวัสดิ์
Seal of the Prime Minister's Office of Thailand.png
บรรจง ธำรงนาวาสวัสดิ์
(4)
Laekha Abhaiwongse.jpg
คุณหญิงเลขา อภัยวงศ์
10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490 – 8 เมษายน พ.ศ. 2491 พันตรีควง อภัยวงศ์
(3)
ละเอียด พิบูลสงคราม.jpg
ท่านผู้หญิงละเอียด พิบูลสงคราม
8 เมษายน พ.ศ. 2491 – 16 กันยายน พ.ศ. 2500 จอมพลแปลก พิบูลสงคราม
9
Seal of the Prime Minister's Office of Thailand.png
ท่านผู้หญิงศิริ สารสิน[6]
16 กันยายน พ.ศ. 2500 – 26 ธันวาคม พ.ศ. 2500 พจน์ สารสิน
10
จงกล กิตติขจร.jpg
ท่านผู้หญิงจงกล กิตติขจร
1 มกราคม พ.ศ. 2501 – 20 ตุลาคม พ.ศ. 2501 พลโทถนอม กิตติขจร
11
Chavi Dhanarajata.jpg
ฉวีวรรณ มิลินทจินดา[7]
9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2502 – 8 ธันวาคม พ.ศ. 2506 จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์
Seal of the Prime Minister's Office of Thailand.png
นวลจันทร์ ธนะรัชต์
Seal of the Prime Minister's Office of Thailand.png
ไปรมา ธนะรัชต์
ท่านผู้หญิงวิจิตรา ธนะรัชต์[8]
(10)
จงกล กิตติขจร.jpg
ท่านผู้หญิงจงกล กิตติขจร
9 ธันวาคม พ.ศ. 2506 – 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 พลเอกถนอม กิตติขจร
12
พงา ธรรมศักดิ์.jpg
ท่านผู้หญิงพงา ธรรมศักดิ์
14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 – 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518 สัญญา ธรรมศักดิ์
(6)
Seni Pramoj and wife.jpg
ท่านผู้หญิงอุศนา ปราโมช ณ อยุธยา
15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518 – 13 มีนาคม พ.ศ. 2518 หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช
13
หม่อมราชวงศ์พักตร์พริ้ง ทองใหญ่.jpg
หม่อมราชวงศ์พักตร์พริ้ง ทองใหญ่
14 มีนาคม พ.ศ. 2518 – 12 มกราคม พ.ศ. 2519 พลตรีหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช แยกกันอยู่
(6)
Seni Pramoj and wife.jpg
ท่านผู้หญิงอุศนา ปราโมช ณ อยุธยา
20 เมษายน พ.ศ. 2519 – 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช
14
Seal of the Prime Minister's Office of Thailand.png
คุณหญิงคาเรน กรัยวิเชียร
8 ตุลาคม พ.ศ. 2519 – 19 ตุลาคม พ.ศ. 2520 ธานินทร์ กรัยวิเชียร
15
Virat Chomanan.png
คุณหญิงวิรัตน์ ชมะนันทน์
11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2520 – 3 มีนาคม พ.ศ. 2523 พลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์
นายกรัฐมนตรีไม่มีคู่สมรส 3 มีนาคม พ.ศ. 2523 – 4 สิงหาคม พ.ศ. 2531 พลเอกเปรม ติณสูลานนท์
16
Seal of the Prime Minister's Office of Thailand.png
ท่านผู้หญิงบุญเรือน ชุณหะวัณ
4 สิงหาคม พ.ศ. 2531 – 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534 พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ
17
หม่อมราชวงศ์สดศรีและอานันท์ ปันยารชุน.jpg
หม่อมราชวงศ์สดศรี ปันยารชุน[9]
2 มีนาคม พ.ศ. 2534 – 7 เมษายน พ.ศ. 2535 อานันท์ ปันยารชุน
18
วรรณี คราประยูร.jpg
คุณหญิงวรรณี คราประยูร[10]
7 เมษายน พ.ศ. 2535 – 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2535 พลเอกสุจินดา คราประยูร
(17)
หม่อมราชวงศ์สดศรีและอานันท์ ปันยารชุน.jpg
หม่อมราชวงศ์สดศรี ปันยารชุน
10 มิถุนายน พ.ศ. 2535 – 22 กันยายน พ.ศ. 2535 อานันท์ ปันยารชุน
19
Seal of the Prime Minister's Office of Thailand.png
ภักดิพร สุจริตกุล
23 กันยายน พ.ศ. 2535 – 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2538 ชวน หลีกภัย นอกสมรส
20
Seal of the Prime Minister's Office of Thailand.png
คุณหญิงแจ่มใส ศิลปอาชา
13 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 – 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 บรรหาร ศิลปอาชา
21
พันธุ์เครือ ยงใจยุทธ.jpg
คุณหญิงพันธุ์เครือ ยงใจยุทธ[11]
25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 – 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ
(19)
Seal of the Prime Minister's Office of Thailand.png
ภักดิพร สุจริตกุล
9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 – 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 ชวน หลีกภัย นอกสมรส
22
Seal of the Prime Minister's Office of Thailand.png
คุณหญิงพจมาน ณ ป้อมเพชร
9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 – 19 กันยายน พ.ศ. 2549 พันตำรวจโททักษิณ ชินวัตร
23
Seal of the Prime Minister's Office of Thailand.png
พันเอกหญิง ท่านผู้หญิงจิตรวดี จุลานนท์[12]
1 ตุลาคม พ.ศ. 2549 – 29 มกราคม พ.ศ. 2551 พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์
24
สุรัตน์ สุนทรเวช.jpg
คุณหญิงสุรัตน์ สุนทรเวช
29 มกราคม พ.ศ. 2551 – 9 กันยายน พ.ศ. 2551 สมัคร สุนทรเวช
25
Seal of the Prime Minister's Office of Thailand.png
เยาวภา วงศ์สวัสดิ์
18 กันยายน พ.ศ. 2551 – 2 ธันวาคม พ.ศ. 2551 สมชาย วงศ์สวัสดิ์
26
Pimpen Sakuntabhai.jpg
พิมพ์เพ็ญ เวชชาชีวะ
17 ธันวาคม พ.ศ. 2551 – 5 สิงหาคม พ.ศ. 2554 ร้อยตรีอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
27
Seal of the Prime Minister's Office of Thailand.png
อนุสรณ์ อมรฉัตร[13]
5 สิงหาคม พ.ศ. 2554 – 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นอกสมรส
28
President Benigno S. Aquino III witnessed as His Excellency General Prayut Chan-o-cha 28-08-2015 cropped 1.jpg
นราพร จันทร์โอชา[14]
24 สิงหาคม พ.ศ. 2557 – ปัจจุบัน พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา

อ้างอิง[แก้]

 1. "First family keeps low profile". The Nation. August 22, 2014. สืบค้นเมื่อ November 11, 2014.
 2. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์, เล่ม 55, ตอน 0 ง, 5 ธันวาคม พ.ศ. 2481, หน้า 3020
 3. Pridi Phanomyong, adapted by Chris Baker and Pasuk Phongpaichit (2000). Pridi Banomyong-Pridi by Pridi, Selected Writings on Life, Politics and Economy. Silkworm Books. pp. 7 and 19-The Banomyong Family. ISBN 974-7551-35-7.
 4. แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (PDF). Royal Thai Government Gazette. 58 (0ง): 2942. September 18, 1941.
 5. "พลเรือตรี ถวัลย์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ [Thawan Thamrongnawasawat]". Court Museum of Thailand. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2009-03-16. สืบค้นเมื่อ November 10, 2014.
 6. "Mr. Pote Sarasin". Government of Thailand. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2013-04-09. สืบค้นเมื่อ December 29, 2011.
 7. Malinee Na Nakorn (June 25, 2011). งานเขียนชิ้นแรก ๑๐. บ้าน ม.ล. เนื่อง นิลรัตน์ [M.L. Neuang Nilrat's house]. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2013-04-27. สืบค้นเมื่อ November 11, 2014.
 8. "จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ [Sarit Thanarat]". Hello Mukdahan. สืบค้นเมื่อ November 11, 2014.
 9. พีระเดช อนุพงษ์ จักรพันธุ์, ม.ร.ว.. ๑๕๐ ปี สมเด็จเจ้าฟ้าจาตุรนต์รัศมีฯ กรมพระจักรพรรดิพงษ์. กรุงเทพฯ : กระทรวงการคลัง, 2548. 278 หน้า.
 10. "สุจินดา คราประยูร [Suchinda Kraprayoon]". Thairath. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2016-03-04. สืบค้นเมื่อ November 10, 2014.
 11. "คุณหญิงพันธุ์เครือ ยงใจยุทธ [Khunying Phankhruea Yongchaiyudh]". Thairath. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2016-03-04. สืบค้นเมื่อ November 10, 2014.
 12. "ท่านผู้หญิงจิตรวดี จุลานนท์ [Thanpuying Chitwadi Chulanont]". Thairath. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2016-03-04. สืบค้นเมื่อ November 10, 2014.
 13. "Profile: Yingluck Shinawatra". BBC News. May 7, 2014. สืบค้นเมื่อ November 10, 2014.
 14. Wassana Nanuam (August 23, 2014). "General gets ready to swap into civvies". Bangkok Post. สืบค้นเมื่อ November 10, 2014.