รายชื่อคู่สมรสนายกรัฐมนตรีไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

รายชื่อคู่สมรสของนายกรัฐมนตรีไทย

รายชื่อคู่สมรสนายกรัฐมนตรีไทย (เรียงลำดับตามวันดำรงตำแหน่ง)[แก้]

      คู่สมรสนายกรัฐมนตรีที่ยังมีชีวิตอยู่

ลำดับ รูปและชื่อ ดำรงตำแหน่ง นายกรัฐมนตรี หมายเหตุ
1

(สมัยที่ 1 – 3)

เชย หุตะสิงห์
28 มิถุนายน พ.ศ. 2475 – 20 มิถุนายน พ.ศ. 2476 พระยามโนปกรณนิติธาดา (ก้อน หุตะสิงห์)
2

(สมัยที่ 1 – 5)

คุณหญิง พิจ พหลพลพยุหเสนา[1]
21 มิถุนายน พ.ศ. 2476 – 13 ธันวาคม พ.ศ. 2481 พลเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา (พจน์ พหลโยธิน)
3

(สมัยที่ 1 – 2)

ท่านผู้หญิง ละเอียด พิบูลสงคราม
16 ธันวาคม พ.ศ. 2481 – 1 สิงหาคม พ.ศ. 2487 จอมพล แปลก พิบูลสงคราม
4

(สมัยที่ 1)

คุณหญิง เลขา อภัยวงศ์
1 สิงหาคม พ.ศ. 2487 – 31 สิงหาคม พ.ศ. 2488 พันตรี ควง อภัยวงศ์
5
คุณหญิง อำภาศรี บุณยเกตุ
31 สิงหาคม พ.ศ. 2488 – 17 กันยายน พ.ศ. 2488 ทวี บุณยเกตุ
6

(สมัยที่ 1)

ท่านผู้หญิง อุศนา ปราโมช ณ อยุธยา
17 กันยายน พ.ศ. 2488 – 31 มกราคม พ.ศ. 2489 หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช
4

(สมัยที่ 2)

คุณหญิง เลขา อภัยวงศ์
31 มกราคม พ.ศ. 2489 – 24 มีนาคม พ.ศ. 2489 พันตรี ควง อภัยวงศ์
7

(สมัยที่ 1 – 3)

ท่านผู้หญิง พูนศุข พนมยงค์[2]
24 มีนาคม พ.ศ. 2489 – 23 สิงหาคม พ.ศ. 2489 ปรีดี พนมยงค์
8

(สมัยที่ 1 – 2)

คุณหญิง ระเบียบ ธำรงนาวาสวัสดิ์[3][4]
23 สิงหาคม พ.ศ. 2489 – 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490 พลตรี พลเรือตรี นาวาอากาศเอก ถวัลย์ ธำรงนาวาสวัสดิ์
บรรจง ธำรงนาวาสวัสดิ์
4

(สมัยที่ 3 – 4)

คุณหญิง เลขา อภัยวงศ์
10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490 – 8 เมษายน พ.ศ. 2491 พันตรี ควง อภัยวงศ์
3

(สมัยที่ 3 – 8)

ท่านผู้หญิง ละเอียด พิบูลสงคราม
8 เมษายน พ.ศ. 2491 – 16 กันยายน พ.ศ. 2500 จอมพล แปลก พิบูลสงคราม
9
คุณหญิง ศิริ สารสิน[5]
16 กันยายน พ.ศ. 2500 – 26 ธันวาคม พ.ศ. 2500 พจน์ สารสิน
10

(สมัยที่ 1)

ท่านผู้หญิง จงกล กิตติขจร
1 มกราคม พ.ศ. 2501 – 20 ตุลาคม พ.ศ. 2501 จอมพล จอมพลเรือ จอมพลอากาศ ถนอม กิตติขจร
11
ฉวีวรรณ มิลินทจินดา[6]
9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2502 – 8 ธันวาคม พ.ศ. 2506 จอมพล จอมพลเรือ จอมพลอากาศ พลตำรวจเอก สฤษดิ์ ธนะรัชต์
นวลจันทร์ ธนะรัชต์
ไปรมา ธนะรัชต์
ท่านผู้หญิง วิจิตรา ธนะรัชต์[7]
10

(สมัยที่ 2 – 5)

ท่านผู้หญิง จงกล กิตติขจร
9 ธันวาคม พ.ศ. 2506 – 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 จอมพล จอมพลเรือ จอมพลอากาศ ถนอม กิตติขจร
12
ท่านผู้หญิง พงา ธรรมศักดิ์
14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 – 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518 สัญญา ธรรมศักดิ์
6

(สมัยที่ 2)

ท่านผู้หญิง อุศนา ปราโมช ณ อยุธยา
15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518 – 13 มีนาคม พ.ศ. 2518 หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช
13
หม่อมราชวงศ์พักตร์พริ้ง ทองใหญ่
14 มีนาคม พ.ศ. 2518 – 12 มกราคม พ.ศ. 2519 พลตรี หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช แยกกันอยู่
6

(สมัยที่ 3 – 4)

ท่านผู้หญิง อุศนา ปราโมช ณ อยุธยา
20 เมษายน พ.ศ. 2519 – 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช
14
คุณหญิง คาเรน กรัยวิเชียร
8 ตุลาคม พ.ศ. 2519 – 19 ตุลาคม พ.ศ. 2520 ธานินทร์ กรัยวิเชียร
15

(สมัยที่ 1 – 2)

คุณหญิง วิรัตน์ ชมะนันทน์
11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2520 – 3 มีนาคม พ.ศ. 2523 พลเอก พลเรือเอก พลอากาศเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์
16

(สมัยที่ 1 – 3)

นายกรัฐมนตรีไม่มีคู่สมรส 3 มีนาคม พ.ศ. 2523 – 4 สิงหาคม พ.ศ. 2531 พลเอก พลเรือเอก พลอากาศเอก เปรม ติณสูลานนท์
17

(สมัยที่ 1 – 2)

ท่านผู้หญิง บุญเรือน ชุณหะวัณ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2531 – 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534 พลเอก พลเรือเอก พลอากาศเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ
18

(สมัยที่ 1)

หม่อมราชวงศ์สดศรี ปันยารชุน[8]
2 มีนาคม พ.ศ. 2534 – 7 เมษายน พ.ศ. 2535 อานันท์ ปันยารชุน
19
คุณหญิง วรรณี คราประยูร[9]
7 เมษายน พ.ศ. 2535 – 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2535 พลเอก สุจินดา คราประยูร
18

(สมัยที่ 2)

หม่อมราชวงศ์สดศรี ปันยารชุน
10 มิถุนายน พ.ศ. 2535 – 22 กันยายน พ.ศ. 2535 อานันท์ ปันยารชุน
20

(สมัยที่ 1)

ภักดิพร สุจริตกุล
23 กันยายน พ.ศ. 2535 – 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2538 ชวน หลีกภัย นอกสมรส
21 คุณหญิง แจ่มใส ศิลปอาชา 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 – 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 บรรหาร ศิลปอาชา
22
คุณหญิง พันธุ์เครือ ยงใจยุทธ[10]
25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 – 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 พลเอก พลเรือเอก พลอากาศเอก ชวลิต ยงใจยุทธ
20

(สมัยที่ 2)

ภักดิพร สุจริตกุล
9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 – 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 ชวน หลีกภัย นอกสมรส
23

(สมัยที่ 1 – 2)

คุณหญิง พจมาน ณ ป้อมเพชร
9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 – 19 กันยายน พ.ศ. 2549 พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร
24
พันเอกหญิง ท่านผู้หญิง จิตรวดี จุลานนท์[11]
1 ตุลาคม พ.ศ. 2549 – 29 มกราคม พ.ศ. 2551 พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์
25
คุณหญิง สุรัตน์ สุนทรเวช
29 มกราคม พ.ศ. 2551 – 9 กันยายน พ.ศ. 2551 สมัคร สุนทรเวช
26
เยาวภา วงศ์สวัสดิ์
18 กันยายน พ.ศ. 2551 – 2 ธันวาคม พ.ศ. 2551 สมชาย วงศ์สวัสดิ์
27
พิมพ์เพ็ญ เวชชาชีวะ
17 ธันวาคม พ.ศ. 2551 – 5 สิงหาคม พ.ศ. 2554 ร้อยตรี อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
28
อนุสรณ์ อมรฉัตร[12]
5 สิงหาคม พ.ศ. 2554 – 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นอกสมรส
29

(สมัยที่ 1 – 2)

นราพร จันทร์โอชา[13]
24 สิงหาคม พ.ศ. 2557 – ปัจจุบัน พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

อ้างอิง[แก้]

 1. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์, เล่ม ๕๕, ตอน ๐ ง, ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๘๑, หน้า ๓๐๒๐
 2. Pridi Phanomyong, adapted by Chris Baker and Pasuk Phongpaichit (2000). Pridi Banomyong-Pridi by Pridi, Selected Writings on Life, Politics and Economy. Silkworm Books. pp. 7 and 19-The Banomyong Family. ISBN 974-7551-35-7.
 3. แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (PDF). Royal Thai Government Gazette (in Thai). 58 (0ง): 2942. September 18, 1941.
 4. "พลเรือตรี ถวัลย์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ [Thawan Thamrongnawasawat]". Court Museum of Thailand (in Thai). สืบค้นเมื่อ November 10, 2014.
 5. "Mr. Pote Sarasin". Government of Thailand. สืบค้นเมื่อ December 29, 2011.
 6. Malinee Na Nakorn (June 25, 2011). งานเขียนชิ้นแรก ๑๐. บ้าน ม.ล. เนื่อง นิลรัตน์ [M.L. Neuang Nilrat's house] (in Thai). สืบค้นเมื่อ November 11, 2014.
 7. "จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ [Sarit Thanarat]". Hello Mukdahan (in Thai). สืบค้นเมื่อ November 11, 2014.
 8. พีระเดช อนุพงษ์ จักรพันธุ์, ม.ร.ว.. ๑๕๐ ปี สมเด็จเจ้าฟ้าจาตุรนต์รัศมีฯ กรมพระจักรพรรดิพงษ์. กรุงเทพฯ : กระทรวงการคลัง, 2548. 278 หน้า.
 9. "สุจินดา คราประยูร [Suchinda Kraprayoon]". Thairath (in Thai). สืบค้นเมื่อ November 10, 2014.
 10. "คุณหญิงพันธุ์เครือ ยงใจยุทธ [Khunying Phankhruea Yongchaiyudh]". Thairath (in Thai). สืบค้นเมื่อ November 10, 2014.
 11. "ท่านผู้หญิงจิตรวดี จุลานนท์ [Thanpuying Chitwadi Chulanont]". Thairath (in Thai). สืบค้นเมื่อ November 10, 2014.
 12. "Profile: Yingluck Shinawatra". BBC News. May 7, 2014. สืบค้นเมื่อ November 10, 2014.
 13. Wassana Nanuam (August 23, 2014). "General gets ready to swap into civvies". Bangkok Post. สืบค้นเมื่อ November 10, 2014.