ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิพีเดีย:การพิสูจน์ยืนยันได้"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
การแปลโดยแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือนั้นควรถือเอาก่อนการแปลของชาววิกิพีเดีย แต่การแปลของชาววิกิพีเดียควรถือเอาก่อนเครือ่งแปลภาษา เมื่อคุณนำข้อความจากแหล่งข้อมูลมาแปลด้วยเครื่องแปลภาษา ผู้แก้ไขควรมั่นใจอย่างมีเหตุผลว่าการแปลนั้นถูกต้องแม่นยำและแหล่งข้อมูลนั้นเหมาะสม เมื่อโพสต์ข้อความเดิมจากแหล่งข้อมูล พึงระวังมิให้ละเมิดลิขสิทธิ์ ดู [[WP:FAIR|แนวปฏิบัติการใช้งานโดยชอบธรรม]]
 
== กรณีพิเศษ : การอ้างถึงอย่างผิดธรรมดาพิเศษต้องการแหล่งข้อมูลเป็นพิเศษ ==
การอ้างอิงถึงอย่างผิดธรรมดาพิเศษ (exceptional claim) จำต้องอาศัยมีแหล่งข้อมูลคุณภาพสูงหลายแหล่ง สัญญาณเตือนว่าควรเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษมี:
* การอ้างถึงอย่างน่าประหลาดใจหรือชัดเจนว่าสำคัญชัดเจนซึ่งไม่มีในแหล่งข้อมูลกระแสหลักหลายแหล่ง
* การอ้างถึงที่ถูกคัดค้านซึ่งได้รับการสนับสนุนทั้งหมดโดยจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิหรือแหล่งข้อมูลที่ตีพิมพ์เองทั้งหมด หรือที่มีผลประโยชน์ทับซ้อนชัดเจน
* รายงานถ้อยแถลงของโดยบางคนที่ดูไม่ปกติพ้นวิสัยที่ถูกต้องหรือสมเหตุสมผล (out of character) หรือขัดต่อผลประโยชน์ส่วนได้เสียที่พวกเขาเคยแก้ต่างป้องกัน
* การข้ออ้างถึงซึ่งขัดต่อที่ขัดแย้งโดยมุมมองทั่วไปในชุมชนที่เกี่ยวข้อง หรือที่จะเปลี่ยนแปลงข้อสันนิษฐานกระแสหลักอย่างสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาขาทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์แพทยศาสตร์ ประวัติศาสตร์ การเมือง และชีวประวัติของบุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่ ซึ่งเป็นจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเมื่อผู้สนับสนุนเสนอกล่าวว่า มี[[ทฤษฎีสมคบคิด]]ในการปิดปากพวกเขาคบคิดเพื่อปกปิดข้ออ้างเหล่านี้
 
== ดูเพิ่ม ==
148,294

การแก้ไข