ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กองทัพเรือไทย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
=== การจัดหาเรือยกพลขึ้นบกจากสิงคโปร์ ===
คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 9 ก.ย. 51 ให้กองทัพเรือจัดหาเรือยกพลขึ้นบก (Landing Platform Dock:LPD) จำนวน 1 ลำจากสาธารณรัฐสิงคโปร์ มูลค่า 150 ล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อทดแทนเรือรบรุ่นสงครามโลกที่ต้องปลดประจำการจำนวน 2 ลำ โดยกองทัพเรือจะได้รับมอบเรือในปี 2555<ref>[http://www.defensenews.com/story.php?i=3722292&c=ASI&s=LAN DefenseNews.com] Thailand Plans $191.3M Arms Purchase </ref>
 
<ref>[http://www.defensenews.com/story.php?i=3722292&c=ASI&s=LAN DefenseNews.com] Thailand Plans $191.3M Arms Purchase </ref>
=== การต่อเรือตรวจการณ์ไกลฝั่งลำใหม่ ===
คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 11 พ.ย. 2551 อนุมัติงบประมาณจำนวน 3,014,550,000 บาทให้กองทัพเรือนำไปต่อเรือตรวจการณ์ไกลฝั่งลำใหม่ โดยจะทำการต่อที่อู่มหิดล ทั้งนี้ ยังไม่มีการเปิดเผยแบบแผนของเรือที่จะต่อ<ref>[http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1226392542&grpid=03&catid=01 มติชนออนไลน์] ครม.อนุมัติงบกว่า 3 พันล้าน ถอยเรือตรวจการใหม่</ref>
 
 
== ดูเพิ่ม ==
224

การแก้ไข