พระเทพกษัตรีย์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
(เปลี่ยนทางจาก พระเทพกษัตรี)
ระวังสับสนกับ ท้าวเทพกระษัตรี
พระเทพกษัตรีย์

พระอิสริยยศ บาทบริจาริกาในสมเด็จพระไชยเชษฐาธิราช[1]
ราชวงศ์ ราชวงศ์สุพรรณภูมิ
ข้อมูลส่วนพระองค์
พระราชบิดา สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ
พระราชมารดา สมเด็จพระศรีสุริโยทัย
พระราชสวามี เจ้าพระยาสิงหบดี (เป็นคนไทย มีเชื้อพระวงศ์ (ไม่แน่ช้ด) อาจจะเป็นสุวรรณภูมิ
พระราชบุตร โอรส 1,ธิดา 1

พระเทพกษัตรี เป็นพระราชธิดาพระองค์เล็กในสมเด็จพระมหาจักรพรรดิกับสมเด็จพระศรีสุริโยทัย ภายหลังทรงถูกนำตัวไปอยู่ที่หงสาวดี

พระประวัติ[แก้]

พ.ศ. 2106 สมเด็จพระไชยเชษฐาธิราช กษัตริย์แห่งล้านช้างหวังการเมืองเบื้องหน้าในการแผ่ขยายอาณาจักรและเพื่อป้องกันตนเองจากอาณาจักรตองอูของพม่า จึงส่งพระราชสาสน์มาถึงสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทูลขอพระเทพกษัตรีเป็นพระมเหสีเพื่อเป็นการเชื่อมไมตรีกับกรุงศรีอยุธยา

สมเด็จพระมหาจักรพรรดิเห็นแล้วว่าควรส่งพระเทพกษัตรีไป เพื่อหวังการสร้างฐานอำนาจให้มั่งคงแทนฐานเก่าอย่างพระมหาธรรมราชาแห่งเมืองพิษณุโลกซึ่งอาจแปรพักตร์ไปเข้าข้างพม่า แต่ตอนนั้นพระเทพกษัตรีทรงพระประชวร พระองค์จึงส่งพระแก้วฟ้าพระธิดาที่เกิดจากสนมรัตนมณีเนตรไปถวายแทน เมื่อพระไชยเชษฐาทรงทราบว่าไม่ใช่พระเทพกษัตรีจึงถวายพระแก้วฟ้าคืน

สมเด็จพระมหาจักรพรรดิจึงจัดส่งพระเทพกษัตรีไปล้านช้างใน พ.ศ. 2107 ทรงให้พระยาแมนคุมไพร่ 1,000 คน ตามเสด็จทางสถลมารค (ทางบก) ไปทางสมอสอ[ต้องการอ้างอิง]

การถูกชิงตัว[แก้]

ทางฝ่ายพระมหาธรรมราชาทรงทราบความก็ให้ส่งสาสน์ไปยังพระเจ้าบุเรงนอง กษัตริย์พม่าให้เร่งมาแย่งชิงเอาพระเทพกษัตรีไป โดยไม่ทราบเหตุผลแน่ชัด พระเจ้าบุเรงนองทรงให้ พระตะบะเป็นนายกอง ฟ้าเสือต้าน มังกลอกหม้อ คุมทหาร 10,000 นาย ไปดักอยู่ที่อยู่ที่ตำบลมะเริง นอกด่านเมืองเพชรบูรณ์ ชิงพระเทพกษัตรีไปหงสาวดีได้สำเร็จ ทำให้กรุงศรีอยุธยากับหัวเมืองเหนือบาดหมางกันยิ่งขึ้น

อ้างอิง[แก้]

  1. พงศาวดารล้านช้าง. ใน ประชุมพงศาวดารเล่ม ๔๔. (พระนคร:ครุสภา, 2512) หน้า 161-164
  • พระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขา สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ทรงนิพนธ์อธิบายประกอบ สำนักงานพิมพ์โอเดียนสโตร์ จัดพิมพ์จำหน่าย พ.ศ. ๒๕๑๐
  • ไทยรบพม่า เล่ม ๑ สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ สำนักงานพิมพ์อักษรเจริญทัศน์ จัดพิมพ์จำหน่าย พ.ศ. ๒๕๔๖
  • พระราชพงศาวดารกรุงเก่าฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติ์ สำนักงานพิมพ์คลังวิทยา จัดพิมพ์จำหน่าย พ.ศ. ๒๕๑๐

ดูเพิ่ม[แก้]