พระพันปีชอนชู

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
พระพันปีชอนชู

พระนามเต็ม สมเด็จพระพันปีชอนชู
ราชวงศ์ โครยอ
ข้อมูลส่วนพระองค์
ประสูติ ค.ศ. 964
สวรรคต ค.ศ. 1029
พระราชบิดา พระเจ้าแทจง
พระราชมารดา สมเด็จพระชายาซอนอึย
พระราชสวามี พระเจ้าคยองจง
พระสวามี คิมชียาง
พระบุตร พระเจ้ามกจงแห่งโครยอ

พระนาง ชอนชู ฮวางแทฮู หรือ สมเด็จพระพันปีหลวงชอนชู เป็นพระราชธิดาองค์โตของพระเจ้าแทจงกับสมเด็จพระชายาซอนอึย มีพระนามเดิมว่า ฮวางโบซู หรือ เจ้าหญิงหญิงซู พระนางมีพระเชษฐาคือ พระเจ้าซองจงแห่งโครยอหรือ เจ้าชายวังชี และมีพระขนิษฐา คือ เจ้าหญิงซอล หรือ สมเด็จพระราชินีฮอนจอง

ประวัติ[แก้]

ปีค.ศ. 979 เจ้าหญิงฮวางโบซูพร้อมกับเจ้าหญิงฮวางโบซอลได้อภิเสกไปเป็นพระมเหสีของพระเจ้าคยองจงแห่งโครยอ เจ้าหญิงฮวางโบซูจึงได้รับพระนามมเหสีว่า สมเด็จพระราชินีฮอนแอ แห่งฮวางจู ส่วนเจ้าหญิงฮวางโบซอลได้รับพระนามมเหสีว่า สมเด็จพระราชินีฮอนจอง แห่งฮวางจู ปีค.ศ. 980 สมเด็จพระราชินีฮอนแอทรงพระครรภ์และประสูติพระราชโอรส คือ เจ้าชายวังซง ปีค.ศ. 981 พระเจ้าคยองจงแห่งโครยอสิ้นพระชนม์ เจ้าชายวังชีพระเชษฐาของสมเด็จพระราชินีฮอนแอขึ้นครองราชย์เป็นพระเจ้าซองจงแห่งโครยอ พระเจ้าซองจงทรงให้สมเด็จพระราชินีฮอนแอ สมเด็จพระราชินีฮอนจองพร้อมกับเหล่าพระมเหสีและพระสนมของพระเจ้าคยองจงออกจากวังหลวงทั้งหมด แต่พระเจ้าซองจงทรงให้เจ้าชายวังซงอยู่ในวังต่อไปและภายหลังทรงแต่งตั้งขึ้นเป็นเจ้าชายแคลองรัชทายาทแห่งโครยอ พระเจ้าซองจงพระราชทานนามให้สมเด็จพระราชินีฮอนแอว่า สมเด็จพระราชินีซุงด็อก และพระราชทานวังซุงด็อกให้แต่สมเด็จพระราชินีซุงด็อกและสมเด็จพระราชินีฮอนจองทรงกลับไปประทับที่วังมยองบกกับสมเด็จพระจักรพรรดินีซินจองผู้เป็นพระอัยยิกา

ปี ค.ศ. 983 อาณาจักรเหลียวได้นำทัพมาบุกตอนเหนือของอาณาจักรโครยอ สมเด็จพระราชินีซุงด็อกได้มีรับสั่งที่จะต้านศึกอาณาจักรเหลียว คังกัมชันแม่ทัพใหญ่เห็นด้วยกับรับสั่งของสมเด็จพระราชินีซุงด็อก จึงให้การสนับสนุนสมเด็จพระราชินีซุงด็อกแต่กลับถูกคัดค้านไม่ได้รับความเห็นชอบจากพระเจ้าซองจง เรื่องต้านศึกอาณาจักรเหลียวทำให้พระเจ้าซองจงและสมเด็จพระราชินีซุงด็อกต้องบาดหมางกันเป็นอย่างมาก เนื่องจากพระเจ้าซองจงเกรงกลัวต่ออาณาจักรเหลียวจึงคิดจะยอมแพ้ แต่สมเด็จพระราชินีซุงด็อกไม่ทรงคิดยอมแพ้ ภายหลังพระสงครามยุติลง

ปี ค.ศ. 997 พระเจ้าซองจงแห่งโครยอสิ้นพระชนม์ เจ้าชายวังซงจึงได้ขึ้นครองราชย์ต่อมีพระนามว่า พระเจ้ามกจงแห่งโครยอ พระเจ้ามกจงพระราชทานนามให้สมเด็จพระราชินีซุงด็อกว่า พระนางชอนชูแทฮู พระนางชอนชูแทฮูทรงเห็นว่าพระเจ้ามกจงยังทรงพระเยาว์ พระนางจึงได้ขึ้นดำรงตำแหน่งผู้สำเร็จราชการ พระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถของพระนางทำให้อาณาจักรโครยอเป็นปึกแผ่นมั่นคง ปราศจากศึกภายใน สงครามภายนอก พระพันปีชอนชูก็ทรงสนับสนุนคิมชียางเป็นขุนนางใหญ่ในราชสำนักและแต่งงานใหม่กับคิมชียางจนบาดหมางกับเหล่าขุนนางกลุ่มซิลลา ภายหลังขุนนางกลุ่มซิลลาต่อต้านพระนางชอนชูแทฮูทำให้พระราชอำนาจของพระนางชอนชูแทฮูในราชสำนักเริ่มสั่นคลอน และทำให้พระเจ้ามกจงทรงออกห่างจากพระนางชอนชูแทฮู ภายหลังพระนางชอนชูแทฮูทรงครรภ์กับคิมชียางและประสูติพระโอรสคือ เจ้าชายจินแห่งฮวางจูเป็นเหตุทำให้คิมชียางก่อกบฏยึดอำนาจพระเจ้ามกจงและพระนางชอนชูแทฮู แม่ทัพคังโจได้นำกองทัพจากชายแดนทิศเหนือลงมาปราบกบฏคิมชียางทำให้พระเจ้ามกจงกลับสู่ราชสำนักและทรงประกาศสละราชบัลลังก์ หลังจากพระเจ้ามกจงสละราชบัลลังก์พระองค์ได้พาพระนางชอนชูแทฮูและสมเด็จพระราชินีซอนจองพระมเหสีของพระองค์เสด็จไปวังชุงจู เจ้าชายวังซุนพระราชโอรสของสมเด็จพระราชินีฮอนจองและเจ้าชายวังอุกเสด็จขึ้นครองราชย์เป็น พระเจ้าฮย็อนจงแห่งโครยอทำให้ขุนนางกลุ่มซิลลามีอำนาจในราชสำนักมากขึ้นโดยมีสมเด็จพระราชินีมุนฮวาพระมเหสีของพระเจ้าซองจงแห่งโครยอสนับสนุนและให้ทหารตามไปปลงพระชนม์พระเจ้ามกจงแห่งโครยอในปี ค.ศ. 1009ด้วยเหตุเกรงว่าพระนางชอนชูแทฮูจะเสด็จกลับราชสำนัก หลังจากทหารของสมเด็จพระราชินีมุนฮวาสังหารพระเจ้ามกจงแล้วได้นำพระนางชอนชูแทฮูและสมเด็จพระราชินีซอนจองไปที่วังชุงจูโดยสมเด็จพระราชินีฮอนอึยพระมเหสีอีกพระองค์ของพระเจ้าคยองจงแห่งโครยอเป็นผู้ดูแลพระนางชอนชูแทฮูกับสมเด็จพระราชินีซอนจองแต่ได้กักตัวสองพระนางไว้ในตำหนักเล็กๆในวังชุงจู ปี ค.ศ. 1010จักรพรรดิเหลียวเซิ่งจงนำทัพอาณาจักรเหลียว จำนวน 400,000 นาย มาบุกโครยอข่าวสงครามเหลียวทราบถึงพระนางชอนชูแทฮูทำให้พระนางนำทหารจากวังชุงจูมาช่วยเหลือพระเจ้าฮย็อนจงจนสามารถชนะสงครามได้ แต่ในสงครามครั้งนี้ได้สูญเสียแม่ทัพคังโจไป หลังสงครามยุติลงพระนางชอนชูแทฮูพร้อมกับสมเด็จพระราชินีซอนจองเสด็จไปประทับที่วังมยองบกเมืองฮวางจู จนในปี ค.ศ. 1029 พระนางชอนชูแทฮูสิ้นพระชนม์อย่างสงบ ในพระราชวังมยองบก โดยมีพระชนม์ 65 พรรษา พระนางได้ถูกจารึกว่าเป็นวีรสตรีแห่งโครยอที่ได้ทำสงครามขับไล่อาณาจักรเหลียวออกจากอาณาจักรโครยอ

พระราชวงศ์[แก้]

พระราชอัยกา

พระราชอัยยิกา

พระราชบิดา

  • พระเจ้าแทจง (대종, 戴宗)

พระราชมารดา

  • สมเด็จพระชายาซอนอึย ตระกูล ยู (선의왕후 유씨, 宣義王后 劉氏)พระราชธิดาของพระเจ้าแทโจ กับ สมเด็จพระจักรพรรดินีจองด๊อก ตระกูล ยู

พระเชษฐา

พระขนิษฐา

พระราชสวามี

พระราชโอรส

พระราชนัดดา

ดูเพิ่ม[แก้]