พระราชมงคลวัชราจารย์ (พัฒน์ ปุญฺญกาโม)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
พระราชมงคลวัชราจารย์
(พัฒน์ ปุญฺญกาโม)
หลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน
หลวงปู่พัฒน์ ปุญฺญกาโม
เกิด12 พฤษภาคม พ.ศ. 2465 (100 ปี)
อุปสมบทพ.ศ. 2489
พรรษา76
วัดวัดธารทหาร
จังหวัดนครสวรรค์
สังกัดมหานิกาย
วุฒิน.ธ.เอก
ตำแหน่งที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์
เจ้าอาวาส วัดธารทหาร[1]
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

พระราชมงคลวัชราจารย์ หรือ หลวงปู่พัฒน์ ปุญฺญกาโม (เกิด 12 พฤษภาคม 2465)[2] พระเกจิอาจารย์ชาวจังหวัดนครสวรรค์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ และ เจ้าอาวาสวัดธารทหาร หรือวัดห้วยด้วน อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์

ประวัติ[แก้]

พระราชมงคลวัชราจารย์ หรือ หลวงปู่พัฒน์ เกิดเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2465 ที่บ้านสระทะเล ตำบลย่านมัทรี อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ บิดาชื่อพ่อพุฒ มารดาชื่อแม่แก้ว ก้อนจันเทศ ท่านได้เข้ารับการอุปสมบทเมื่อ พ.ศ. 2489 ณ วัดสระทะเล โดยมี พระธรรมไตรโลกาจารย์ หรือ หลวงปู่ยอด วัดเขาแก้ว เป็นพระอุปัชฌาย์ หลวงปู่กัน วัดเขาแก้ว เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และ พระอธิการชั๊ว วัดสระทะเล เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับฉายาว่า "ปุญฺญกาโม"

หลวงปู่พัฒน์ได้รับสืบทอดวิชาจากหลวงปู่เทศ วัดสระทะเล ซึ่งเป็นทวดผ่านทาง หลวงปู่เดิม วัดหนองโพ หลวงปู่อิน วัดหางน้ำสาคร หลวงปู่หมึก วัดสระทะเล ซึ่งหลวงปู่พัฒน์ มีศักดิ์เป็นหลาน และหลวงปู่โหมด วัดโคกเดื่อ ต่อมาจึงได้ไปเรียนวิชาทางเมตตามหานิยมกับ หลวงปู่ชุบ วัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง จังหวัดอุตรดิตถ์ และได้เป็นเจ้าอาวาสที่วัดพระบรมธาตุทุ่งยั้งนานถึง 6 ปี ก่อนกลับมาจำพรรษาที่ วัดสระทะเล ซึ่งเป็นวัดบ้านเกิดของท่าน

ต่อมาบิดามารดาของหลวงปู่พัฒน์ ได้ย้ายไปประกอบอาชีพเกษตรกรรมที่บ้านห้วยด้วน หรือบ้านธารทหาร และนายผล กำนันตำบลธารทหารในขณะนั้น จึงได้พาบิดามารดาไปอาราธนาให้ท่านมาจำพรรษาและพัฒนาวัดห้วยด้วนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2513 จนถึงปัจจุบัน[3]

โดยท่านได้รับตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดธารทหาร และได้รับพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ที่ราชทินนาม พระครูนิวิฐปุญญากร กระทั่งปี พ.ศ. 2526 ท่านได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าคณะตำบลธารทหาร ต่อมาในการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 20/2545 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2545 มติที่ 310/2545 ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งให้ พระครูนิวิฐปุญญากร เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลธารทหารจนถึงปัจจุบัน ต่อมาในปี พ.ศ. 2564 ท่านได้รับพระราชทานพัดรองที่ระลึกงานบรมราชาภิเษก[4] และได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ เลื่อนสมณศักดิ์ให้เป็นพระราชาคณะชั้นราชเป็นกรณีพิเศษที่ราชทินนาม "พระราชมงคลวัชราจารย์" [5]

ตำแหน่งทางคณะสงฆ์[แก้]

 • (ไม่ทราบ พ.ศ.) - เจ้าอาวาส วัดธารทหาร
 • พ.ศ. 2526 - เจ้าคณะตำบลธารทหาร
 • พ.ศ. 2545 - ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลธารทหาร[6]

สมณศักดิ์[แก้]

 • (ไม่ทราบ พ.ศ.) ได้รับพระราชทานตั้งสมณศักดิ์ เป็นพระครูสัญญาบัตรในราชทินนาม พระครูนิวิฐปุญญากร
 • 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นราชที่ พระราชมงคลวัชราจารย์ ไพศาลศาสนกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [7]

อ้างอิง[แก้]

 1. มติมหาเถรสมาคม. (2545). มติมหาเถรสมาคมที่ 310/2545 เรื่อง เสนอขอแต่งตั้งพระสังฆาธิการเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัด และเจ้าคณะตำบล. [ออน-ไลน์]. แหล่งที่มา : [1] เข้าถึงข้อมูลเมื่อ 30-10-2563
 2. พระราชมงคลวัชราจารย์ (พัฒน์ ปุญฺญกาโม)
 3. ข่าวสดออนไลน์. (2563). มงคลข่าวสด : หลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน พระเกจิชื่อดังนครสวรรค์. [ออน-ไลน์]. แหล่งที่มา : [2] เข้าถึงข้อมูลเมื่อ 30-10-2563
 4. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนนทบุรี. (2564). ผู้แทนพระองค์มาถวายพัดรองหลวงพ่อพัฒน์ ปุญญกาโม” วัดห้วยด้วน (ธารทหาร) จ.นครสวรรค์. [ออน-ไลน์]. แหล่งที่มา : [3] เข้าถึงข้อมูลเมื่อ 4-4-2564
 5. ข่าวในพระราชสำนัก. (2564). องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตรไปถวายแด่พระราชมงคลวัชราจารย์ ณ วัดธารทหาร จังหวัดนครสวรรค์.. [ออน-ไลน์]. แหล่งที่มา : [hhttps://news.ch7.com/detail/489197 เข้าถึงข้อมูลเมื่อ 4-4-2564
 6. มติมหาเถรสมาคม. (2545). มติมหาเถรสมาคมที่ มติที่ 310/2545 เรื่อง เสนอขอแต่งตั้งพระสังฆาธิการเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัด และเจ้าคณะตำบล [แต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลธารทหาร]. [ออน-ไลน์]. แหล่งที่มา : [4] เข้าถึงข้อมูลเมื่อ 7-6-2564
 7. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๓๘ ตอน ๒๘ ข, ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔, หน้า ๒

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]