พระราชประสิทธิคุณ (ทิม ยสทินฺโน)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

พระราชประสิทธิคุณ
(ทิม ยสทินฺโน)
Watratthanee.jpg
เกิด สิงหาคม พ.ศ. 2424
มรณภาพ พ.ศ. 2513
อายุ 89
อุปสมบท พ.ศ. 2444
พรรษา 69
วัด วัดราชธานี
ท้องที่ สุโขทัย
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา นักธรรมเอก
ตำแหน่ง อดีตเจ้าคณะจังหวัดสุโขทัย/อดีตเจ้าอาวาสวัดราชธานี

พระราชประสิทธิคุณ (ทิม ยสทินโน) อดีตเจ้าคณะจังหวัดสุโขทัย และอดีตเจ้าอาวาสวัดราชธานี ที่ได้รับมอบหมายจากสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ไปสนองงานคณะสงฆ์ที่จังหวัดสุโขทัย นอกจากนี้ ท่านยังเป็นผู้มีคุณูปการต่อการอนุรักษ์โบราณวัตถุและโบราณสถานอันล้ำค่า ในสมัยสุโขทัย ให้คงอยู่ด้วยการเก็บรวบรวมเอง และร่วมมือชี้แนะกรมศิลปากรในการบูรณะโบราณสถาน เป็นผู้ที่คอยจดบันทึกเก็บหลักฐานทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี และถ่ายทอดเรื่องราวที่ได้รับรู้ มาเป็นประโยชน์ต่อการค้นคว้าศึกษาของอนุชนรุ่นหลังเป็นอย่างยิ่ง

ประวัติ[แก้]

กำเนิด[แก้]

พระราชประสิทธิคุณ นามเดิม ขาว สกุล มุ่งผล เกิดเมื่อวันเสาร์ สิงหาคม พ.ศ. 2424 ที่ตำบลไผ่ดำ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง [1] ท่านเป็นบุตรคนสุดท้อง และมารดาได้เสียชีวิตแต่เยาวัยว์ เมื่อถึงวัยสมควรบิดาได้นำไปฝากเพื่อศึกษารับใช้พระในวัดมหาดไทย อำเภออ่างทองในขณะนั้น ซึ่งเป็นแบบแผนการศึกษาเดิมในครั้งอดีตที่เด็กจะไปศึกษาจากวัดผ่านการเป็นเด็กวัด บวชเป็นสามเณร และเป็นพระ จนกระทั่งได้มีโอกาสติดตามพระมาอยู่อาศัยในกรุงเทพฯ บวชเป็นสามเณร เข้าเรียนหนังสือที่วัดนวลนรดิศจบชั้น 3 จากนั้นจึงได้ลาสิกขามาช่วยบิดาและครอบครัวประกอบอาชีพ จนกระทั่งถึงวัยครบ 20 ปี จึงเข้ารับการอุปสมบทเป็นพระภิกษุ และกลับไปจำพรรษาที่วัดอนงคาราม กรุงเทพ รับหน้าที่พิเศษคือช่วยสอนหนังสือขอม แก่นักเรียนและนักธรรม ต่อมาได้รับยศสมณศักดิ์เป็นฐานาที่สมุห์ ทำหน้าที่คอยรับเสด็จสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณ วโรรสสมเด็จฯ โปรดมาก จึงได้ส่งพระทิม ให้มาดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าคณะแขวงอำเภอเมืองสุโขทัยระยะนั้น เพื่อดูแลงานการพระศาสนาต่างพระเนตรพระกัณห์ พระทิมเมื่อมาอยู่จังหวัดสุโขทัย ได้ร่วมกับประชาชนก่อตั้งโรงเรียนนักธรรมเพื่อให้การศึกษาแก่กุลบุตรชาวสุโขทัยในครั้งนั้น เมื่อมาอยู่จังหวัดสุโขทัยได้เจริญก้าวหน้าทั้งการงาน และสมณศักดิ์ โดยพระสมุห์ทิมเป็นพระครูประทวนได้ 8 เดือน ก็ได้รับตราตั้งเป็นอุปัชฌาย์และได้รับสัญญาบัตร เป็นพระครูวินัยสาร เจ้าคณะแขวงอำเภอเมือง และอำเภอกงไกรลาศ รวม 2 แห่ง เมื่อ พ.ศ. 2472 เป็นรองเจ้าคณะจังหวัดสุโขทัย พ.ศ. 2490 เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ 2508 เป็นเจ้าคณะจังหวัดสุโขทัย จนถึงมรณภาพ รวมสิริชนมายุ 89 ปี

http://oknation.nationtv.tv/blog/Bansuan/2010/02/05/entry-1

ตำแหน่ง[แก้]


ก่อนหน้า พระราชประสิทธิคุณ (ทิม ยสทินฺโน) ถัดไป
พระสวรรควรนายก 2leftarrow.png เจ้าคณะจังหวัดสุโขทัย วัดราชธานี
(พ.ศ. 2508 - พ.ศ.2513)
2rightarrow.png พระประสิทธิโรจนคุณ


สมณศักดิ์[แก้]

 • พระสมุห์ทิม ยสทินฺโน
 • พระครูวินัยสาร
 • พระโบราณวัตถาจารย์
 • พ.ศ.2505 โปรดเกล้าฯ เลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นราชที่ พระราชประสิทธิคุณ พิบูลวิริยาธิกร บุราณเจติยาทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

งานอนุรักษณ์[แก้]

เป็นผู้รวบรวมศาสนวัตถุและจัดมอบให้พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ รามคำแหง จังหวัดสุโขทัย อาทิ

 • พระพุทธรูปสำริดปางมารวิชัย ศิลปะสุโขทัย พุทธศตวรรษที่ 20โดยได้จากวัดลาวลำพัน เมืองเก่าสุโขทัย บริเวณฐานมีจารึก [6]
 • สถูปหินทรายจำลอง สถูปหินทรายจำลอง ศิลปะสุโขทัย พุทธศตวรรษที่ 19-20 ฐานล่างเป็นฐานสี่เหลี่ยมเจาะเป็นซุ้มพระพุทธรูปด้านละ 4 ซุ้ม ส่วนกลางทรงกลม มีซุ้มพระพุทธรูป 8 ซุ้ม ส่วนบนเป็นสถูปทรงกลมเจาะเป็นซุ้มพระพุทธรูป 8 ซุ้ม ต่อด้วยองค์ระฆังกลม ปล้องไฉน และปลียอด [7]
 • พระพุทธรูปปางมารวิชัยศิลปะสุโขทัย (พุทธศตวรรษที่ 19) [8] ปัจจุบันอยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สวรรควรนายก
 • พระพุทธรูปสำริดปางมารวิชัย ศิลปะสุโขทัยแบบหมวดใหญ่ พุทธศตวรรษที่ 20[9]
 • รอยพระพุทธบาทฯ เป็นรอยพระพุทธบาทสมัยสุโขทัย เดิมตั้งประดิษฐานอยู่ที่วัดนาเชิงคีรี อ.คีรีมาศ ท่านพระราชประสิทธิคุณ เป็นผู้อัญเชิญมาตั้งประดิษฐานอยู่ที่วัดไทยชุมพล ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย เมื่อปี พ.ศ. 2462 - จนถึงปัจจุบัน [10]
 • พระพุทธรูปทรงเครื่องปางสมาธิ ศิลปะอยุธยา พุทธศตวรรษที่ 21-22 [11]
 • เศียรพระพุทธรูป สำริด ศิลปะสุโขทัยตอนปลายมีอิทธิพลศิลปะอยุธยา[12]
 • พระพิมพ์ดินเผารูปพระลีลา ศิลปะสุโขทัย พุทธศตวรรษที่ 19-20[13]
 • ตุ๊กตาสังคโลก เคลือบสีเขียว อายุราวพุทธศตวรรษที่ 20 – 21 ผลิตจากเตาทุเรียง ที่ศรีสัชนาลัย เป็นรูปคนอุ้มเด็กติดอยู่ในชาม สันนิษฐานว่าเกิดจากความผิดพลาดระหว่างการนำ เข้าเตาเผา [14]

อ้างอิง[แก้]