ผู้ใช้:Nullzero/กระบะทราย2

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

101.108.20.111 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)


 • 22:05, 25 กุมภาพันธ์ 2556 (ต่าง | ประวัติ) . . (-91)‎ . . ล หมวดหมู่:แพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์ ‎ (ซ้ำซ้อนกับการคอมพิวเตอร์จำนวนมาก_เตรียมจัดใหม่) (บนสุด)
 • 22:05, 25 กุมภาพันธ์ 2556 (ต่าง | ประวัติ) . . (-63)‎ . . ล หมวดหมู่:เทคโนโลยีสารสนเทศ ‎ (ซ้ำซ้อนกับการคอมพิวเตอร์จำนวนมาก_เตรียมจัดใหม่) (บนสุด)
 • 22:05, 25 กุมภาพันธ์ 2556 (ต่าง | ประวัติ) . . (-63)‎ . . ล หมวดหมู่:เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ‎ (ซ้ำซ้อนกับการคอมพิวเตอร์จำนวนมาก_เตรียมจัดใหม่) (บนสุด)
 • 22:05, 25 กุมภาพันธ์ 2556 (ต่าง | ประวัติ) . . (-63)‎ . . ล หมวดหมู่:ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ ‎ (ซ้ำซ้อนกับการคอมพิวเตอร์จำนวนมาก_เตรียมจัดใหม่)
 • 22:05, 25 กุมภาพันธ์ 2556 (ต่าง | ประวัติ) . . (-63)‎ . . ล หมวดหมู่:อาชีพทางคอมพิวเตอร์ ‎ (ซ้ำซ้อนกับการคอมพิวเตอร์จำนวนมาก_เตรียมจัดใหม่) (บนสุด)
 • 22:04, 25 กุมภาพันธ์ 2556 (ต่าง | ประวัติ) . . (-63)‎ . . ล หมวดหมู่:อภิธานศัพท์คอมพิวเตอร์ ‎ (ซ้ำซ้อนกับการคอมพิวเตอร์จำนวนมาก_เตรียมจัดใหม่) (บนสุด)
 • 22:04, 25 กุมภาพันธ์ 2556 (ต่าง | ประวัติ) . . (-63)‎ . . ล หมวดหมู่:สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ ‎ (ซ้ำซ้อนกับการคอมพิวเตอร์จำนวนมาก_เตรียมจัดใหม่)
 • 22:04, 25 กุมภาพันธ์ 2556 (ต่าง | ประวัติ) . . (-62)‎ . . ล หมวดหมู่:ระบบอัจฉริยะ ‎ (ซ้ำซ้อนกับการคอมพิวเตอร์จำนวนมาก_เตรียมจัดใหม่) (บนสุด)
 • 22:04, 25 กุมภาพันธ์ 2556 (ต่าง | ประวัติ) . . (-63)‎ . . ล หมวดหมู่:ระบบคอมพิวเตอร์ ‎ (ซ้ำซ้อนกับการคอมพิวเตอร์จำนวนมาก_เตรียมจัดใหม่)
 • 22:04, 25 กุมภาพันธ์ 2556 (ต่าง | ประวัติ) . . (-63)‎ . . ล หมวดหมู่:มาตรฐานคอมพิวเตอร์ ‎ (ซ้ำซ้อนกับการคอมพิวเตอร์จำนวนมาก_เตรียมจัดใหม่) (บนสุด)
 • 22:04, 25 กุมภาพันธ์ 2556 (ต่าง | ประวัติ) . . (-63)‎ . . ล หมวดหมู่:ประสิทธิภาพคอมพิวเตอร์ ‎ (ซ้ำซ้อนกับการคอมพิวเตอร์จำนวนมาก_เตรียมจัดใหม่) (บนสุด)
 • 22:03, 25 กุมภาพันธ์ 2556 (ต่าง | ประวัติ) . . (-63)‎ . . ล หมวดหมู่:ประวัติคอมพิวเตอร์ ‎ (ซ้ำซ้อนกับการคอมพิวเตอร์จำนวนมาก_เตรียมจัดใหม่) (บนสุด)
 • 22:03, 25 กุมภาพันธ์ 2556 (ต่าง | ประวัติ) . . (-63)‎ . . ล หมวดหมู่:บุคคลในวงการคอมพิวเตอร์ ‎ (ซ้ำซ้อนกับการคอมพิวเตอร์จำนวนมาก_เตรียมจัดใหม่) (บนสุด)
 • 22:03, 25 กุมภาพันธ์ 2556 (ต่าง | ประวัติ) . . (-66)‎ . . ล หมวดหมู่:บทความเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์ ที่ยังไม่สมบูรณ์ ‎ (ซ้ำซ้อนกับการคอมพิวเตอร์จำนวนมาก_เตรียมจัดใหม่) (บนสุด)
 • 22:03, 25 กุมภาพันธ์ 2556 (ต่าง | ประวัติ) . . (-63)‎ . . ล หมวดหมู่:นวัตกรรมทางคอมพิวเตอร์ ‎ (ซ้ำซ้อนกับการคอมพิวเตอร์จำนวนมาก_เตรียมจัดใหม่) (บนสุด)
 • 22:03, 25 กุมภาพันธ์ 2556 (ต่าง | ประวัติ) . . (-63)‎ . . ล หมวดหมู่:ซอฟต์แวร์ ‎ (ซ้ำซ้อนกับการคอมพิวเตอร์จำนวนมาก_เตรียมจัดใหม่) (บนสุด)
 • 22:03, 25 กุมภาพันธ์ 2556 (ต่าง | ประวัติ) . . (-63)‎ . . ล หมวดหมู่:คอมพิวเตอร์แบ่งตามขอบเขต ‎ (ซ้ำซ้อนกับการคอมพิวเตอร์จำนวนมาก_เตรียมจัดใหม่) (บนสุด)
 • 22:01, 25 กุมภาพันธ์ 2556 (ต่าง | ประวัติ) . . (-63)‎ . . ล หมวดหมู่:คอมพิวเตอร์กับสังคม ‎ (ซ้ำซ้อนกับการคอมพิวเตอร์จำนวนมาก_เตรียมจัดใหม่) (บนสุด)
 • 22:01, 25 กุมภาพันธ์ 2556 (ต่าง | ประวัติ) . . (-63)‎ . . ล หมวดหมู่:ความผิดพลาดของคอมพิวเตอร์ ‎ (ซ้ำซ้อนกับการคอมพิวเตอร์จำนวนมาก_เตรียมจัดใหม่) (บนสุด)
 • 22:01, 25 กุมภาพันธ์ 2556 (ต่าง | ประวัติ) . . (-63)‎ . . ล หมวดหมู่:ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ‎ (ซ้ำซ้อนกับการคอมพิวเตอร์จำนวนมาก_เตรียมจัดใหม่) (บนสุด)
 • 22:01, 25 กุมภาพันธ์ 2556 (ต่าง | ประวัติ) . . (-63)‎ . . ล หมวดหมู่:การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ‎ (ซ้ำซ้อนกับการคอมพิวเตอร์จำนวนมาก_เตรียมจัดใหม่) (บนสุด)
 • 22:01, 25 กุมภาพันธ์ 2556 (ต่าง | ประวัติ) . . (-63)‎ . . ล หมวดหมู่:การประมวลผลพร้อมกัน ‎ (ซ้ำซ้อนกับการคอมพิวเตอร์จำนวนมาก_เตรียมจัดใหม่) (บนสุด)
 • 22:01, 25 กุมภาพันธ์ 2556 (ต่าง | ประวัติ) . . (-62)‎ . . ล ไอที สแควร์ ‎ (ซ้ำซ้อนกับการคอมพิวเตอร์จำนวนมาก_เตรียมจัดใหม่) (บนสุด)
 • 22:00, 25 กุมภาพันธ์ 2556 (ต่าง | ประวัติ) . . (-64)‎ . . ล ไอคอน (คอมพิวเตอร์) ‎ (ซ้ำซ้อนกับการคอมพิวเตอร์จำนวนมาก_เตรียมจัดใหม่) (บนสุด)
 • 22:00, 25 กุมภาพันธ์ 2556 (ต่าง | ประวัติ) . . (-65)‎ . . ล ไวเบอร์ ‎ (ซ้ำซ้อนกับการคอมพิวเตอร์จำนวนมาก_เตรียมจัดใหม่) (บนสุด)
 • 22:00, 25 กุมภาพันธ์ 2556 (ต่าง | ประวัติ) . . (-63)‎ . . ล ไปรษณีย์อืดอาด ‎ (ซ้ำซ้อนกับการคอมพิวเตอร์จำนวนมาก_เตรียมจัดใหม่) (บนสุด)
 • 22:00, 25 กุมภาพันธ์ 2556 (ต่าง | ประวัติ) . . (-63)‎ . . ล โรคทางสายตาจากการใช้คอมพิวเตอร์ในเด็ก ‎ (ซ้ำซ้อนกับการคอมพิวเตอร์จำนวนมาก_เตรียมจัดใหม่) (บนสุด)
 • 22:00, 25 กุมภาพันธ์ 2556 (ต่าง | ประวัติ) . . (-63)‎ . . ล โฟล์กโซโนมี ‎ (ซ้ำซ้อนกับการคอมพิวเตอร์จำนวนมาก_เตรียมจัดใหม่) (บนสุด)
 • 22:00, 25 กุมภาพันธ์ 2556 (ต่าง | ประวัติ) . . (-64)‎ . . ล แฮกเกอร์สเปซ ‎ (ซ้ำซ้อนกับการคอมพิวเตอร์จำนวนมาก_เตรียมจัดใหม่) (บนสุด)
 • 21:59, 25 กุมภาพันธ์ 2556 (ต่าง | ประวัติ) . . (-65)‎ . . ล แหล่งจ่ายไฟสำหรับคอมพิวเตอร์ ‎ (ซ้ำซ้อนกับการคอมพิวเตอร์จำนวนมาก_เตรียมจัดใหม่) (บนสุด)
 • 21:59, 25 กุมภาพันธ์ 2556 (ต่าง | ประวัติ) . . (-65)‎ . . ล แลนเสมือน ‎ (ซ้ำซ้อนกับการคอมพิวเตอร์จำนวนมาก_เตรียมจัดใหม่) (บนสุด)
 • 21:59, 25 กุมภาพันธ์ 2556 (ต่าง | ประวัติ) . . (-64)‎ . . ล แผงควบคุม (วินโดวส์) ‎ (ซ้ำซ้อนกับการคอมพิวเตอร์จำนวนมาก_เตรียมจัดใหม่) (บนสุด)
 • 21:59, 25 กุมภาพันธ์ 2556 (ต่าง | ประวัติ) . . (-64)‎ . . ล แท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ ‎ (ซ้ำซ้อนกับการคอมพิวเตอร์จำนวนมาก_เตรียมจัดใหม่) (บนสุด)
 • 21:59, 25 กุมภาพันธ์ 2556 (ต่าง | ประวัติ) . . (-65)‎ . . ล เรด ‎ (ซ้ำซ้อนกับการคอมพิวเตอร์จำนวนมาก_เตรียมจัดใหม่) (บนสุด)
 • 21:59, 25 กุมภาพันธ์ 2556 (ต่าง | ประวัติ) . . (-65)‎ . . ล เมนเฟรมคอมพิวเตอร์ ‎ (ซ้ำซ้อนกับการคอมพิวเตอร์จำนวนมาก_เตรียมจัดใหม่) (บนสุด)
 • 21:58, 25 กุมภาพันธ์ 2556 (ต่าง | ประวัติ) . . (-63)‎ . . ล เฟรมรีเลย์ ‎ (ซ้ำซ้อนกับการคอมพิวเตอร์จำนวนมาก_เตรียมจัดใหม่) (บนสุด)
 • 21:58, 25 กุมภาพันธ์ 2556 (ต่าง | ประวัติ) . . (-64)‎ . . ล เกรลส์ ‎ (ซ้ำซ้อนกับการคอมพิวเตอร์จำนวนมาก_เตรียมจัดใหม่) (บนสุด)
 • 21:58, 25 กุมภาพันธ์ 2556 (ต่าง | ประวัติ) . . (-63)‎ . . ล เกณฑ์วิธีต้นไม้แบบทอดข้าม ‎ (ซ้ำซ้อนกับการคอมพิวเตอร์จำนวนมาก_เตรียมจัดใหม่) (บนสุด)
 • 21:58, 25 กุมภาพันธ์ 2556 (ต่าง | ประวัติ) . . (-63)‎ . . ล อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ ‎ (ซ้ำซ้อนกับการคอมพิวเตอร์จำนวนมาก_เตรียมจัดใหม่) (บนสุด)
 • 21:58, 25 กุมภาพันธ์ 2556 (ต่าง | ประวัติ) . . (-63)‎ . . ล อัตราการส่งถ่ายข้อมูล ‎ (ซ้ำซ้อนกับการคอมพิวเตอร์จำนวนมาก_เตรียมจัดใหม่) (บนสุด)
 • 21:58, 25 กุมภาพันธ์ 2556 (ต่าง | ประวัติ) . . (-62)‎ . . ล สไกป์ ‎ (ซ้ำซ้อนกับการคอมพิวเตอร์จำนวนมาก_เตรียมจัดใหม่) (บนสุด)
 • 21:57, 25 กุมภาพันธ์ 2556 (ต่าง | ประวัติ) . . (-64)‎ . . ล สโคแพด ‎ (ซ้ำซ้อนกับการคอมพิวเตอร์จำนวนมาก_เตรียมจัดใหม่) (บนสุด)
 • 21:57, 25 กุมภาพันธ์ 2556 (ต่าง | ประวัติ) . . (-65)‎ . . ล ศูนย์ข้อมูล ‎ (ซ้ำซ้อนกับการคอมพิวเตอร์จำนวนมาก_เตรียมจัดใหม่) (บนสุด)
 • 21:57, 25 กุมภาพันธ์ 2556 (ต่าง | ประวัติ) . . (-64)‎ . . ล วินโดวส์ 8 ‎ (ซ้ำซ้อนกับการคอมพิวเตอร์จำนวนมาก_เตรียมจัดใหม่) (บนสุด)
 • 21:57, 25 กุมภาพันธ์ 2556 (ต่าง | ประวัติ) . . (-65)‎ . . ล ระบบผู้เชี่ยวชาญ ‎ (ซ้ำซ้อนกับการคอมพิวเตอร์จำนวนมาก_เตรียมจัดใหม่) (บนสุด)
 • 21:57, 25 กุมภาพันธ์ 2556 (ต่าง | ประวัติ) . . (-64)‎ . . ล รหัสที่ไม่ใช่ตัวเลข ‎ (ซ้ำซ้อนกับการคอมพิวเตอร์จำนวนมาก_เตรียมจัดใหม่) (บนสุด)
 • 21:57, 25 กุมภาพันธ์ 2556 (ต่าง | ประวัติ) . . (-65)‎ . . ล ม้าโทรจัน (คอมพิวเตอร์) ‎ (ซ้ำซ้อนกับการคอมพิวเตอร์จำนวนมาก_เตรียมจัดใหม่) (บนสุด)
 • 21:56, 25 กุมภาพันธ์ 2556 (ต่าง | ประวัติ) . . (-63)‎ . . ล มิดิ ‎ (ซ้ำซ้อนกับการคอมพิวเตอร์จำนวนมาก_เตรียมจัดใหม่) (บนสุด)
 • 21:56, 25 กุมภาพันธ์ 2556 (ต่าง | ประวัติ) . . (-63)‎ . . ล มอซิลลา ‎ (ซ้ำซ้อนกับการคอมพิวเตอร์จำนวนมาก_เตรียมจัดใหม่) (บนสุด)
 • 21:56, 25 กุมภาพันธ์ 2556 (ต่าง | ประวัติ) . . (-64)‎ . . ล ภาษาเชิงฟังก์ชัน ‎ (ซ้ำซ้อนกับการคอมพิวเตอร์จำนวนมาก_เตรียมจัดใหม่) (บนสุด)
 • 21:56, 25 กุมภาพันธ์ 2556 (ต่าง | ประวัติ) . . (-63)‎ . . ล พีพีพี ‎ (ซ้ำซ้อนกับการคอมพิวเตอร์จำนวนมาก_เตรียมจัดใหม่) (บนสุด)
 • 21:56, 25 กุมภาพันธ์ 2556 (ต่าง | ประวัติ) . . (-64)‎ . . ล ตลาดข้อมูล ‎ (ซ้ำซ้อนกับการคอมพิวเตอร์จำนวนมาก_เตรียมจัดใหม่) (บนสุด)
 • 21:56, 25 กุมภาพันธ์ 2556 (ต่าง | ประวัติ) . . (-63)‎ . . ล ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ ‎ (ซ้ำซ้อนกับการคอมพิวเตอร์จำนวนมาก_เตรียมจัดใหม่) (บนสุด)
 • 21:55, 25 กุมภาพันธ์ 2556 (ต่าง | ประวัติ) . . (-64)‎ . . ล ชุดอิเล็กทรอนิกส์ควบคุมหน่วยขับเบ็ดเสร็จ ‎ (ซ้ำซ้อนกับการคอมพิวเตอร์จำนวนมาก_เตรียมจัดใหม่) (บนสุด)
 • 21:55, 25 กุมภาพันธ์ 2556 (ต่าง | ประวัติ) . . (-98)‎ . . ล คอมพิวเตอร์ ‎ (ซ้ำซ้อนกับการคอมพิวเตอร์จำนวนมาก_เตรียมจัดใหม่)
 • 21:55, 25 กุมภาพันธ์ 2556 (ต่าง | ประวัติ) . . (-63)‎ . . ล คลังข้อความขนาน ‎ (ซ้ำซ้อนกับการคอมพิวเตอร์จำนวนมาก_เตรียมจัดใหม่) (บนสุด)
 • 21:55, 25 กุมภาพันธ์ 2556 (ต่าง | ประวัติ) . . (-64)‎ . . ล ครอน ‎ (ซ้ำซ้อนกับการคอมพิวเตอร์จำนวนมาก_เตรียมจัดใหม่) (บนสุด)
 • 21:55, 25 กุมภาพันธ์ 2556 (ต่าง | ประวัติ) . . (-64)‎ . . ล การประเมินและการตรวจสอบโปรแกรม ‎ (ซ้ำซ้อนกับการคอมพิวเตอร์จำนวนมาก_เตรียมจัดใหม่) (บนสุด)
 • 21:55, 25 กุมภาพันธ์ 2556 (ต่าง | ประวัติ) . . (-64)‎ . . ล การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ ‎ (ซ้ำซ้อนกับการคอมพิวเตอร์จำนวนมาก_เตรียมจัดใหม่) (บนสุด)
 • 21:54, 25 กุมภาพันธ์ 2556 (ต่าง | ประวัติ) . . (-64)‎ . . ล การประมวลผล ‎ (ซ้ำซ้อนกับการคอมพิวเตอร์จำนวนมาก_เตรียมจัดใหม่) (บนสุด)
 • 21:54, 25 กุมภาพันธ์ 2556 (ต่าง | ประวัติ) . . (-64)‎ . . ล การทวนสอบซอฟต์แวร์ ‎ (ซ้ำซ้อนกับการคอมพิวเตอร์จำนวนมาก_เตรียมจัดใหม่) (บนสุด)
 • 21:54, 25 กุมภาพันธ์ 2556 (ต่าง | ประวัติ) . . (-64)‎ . . ล การทดสอบปริมาณข้อมูล ‎ (ซ้ำซ้อนกับการคอมพิวเตอร์จำนวนมาก_เตรียมจัดใหม่) (บนสุด)
 • 21:54, 25 กุมภาพันธ์ 2556 (ต่าง | ประวัติ) . . (-65)‎ . . ล X.25 ‎ (ซ้ำซ้อนกับการคอมพิวเตอร์จำนวนมาก_เตรียมจัดใหม่) (บนสุด)
 • 21:54, 25 กุมภาพันธ์ 2556 (ต่าง | ประวัติ) . . (-64)‎ . . ล WRT54G ‎ (ซ้ำซ้อนกับการคอมพิวเตอร์จำนวนมาก_เตรียมจัดใหม่) (บนสุด)
 • 21:54, 25 กุมภาพันธ์ 2556 (ต่าง | ประวัติ) . . (-64)‎ . . ล WAMP ‎ (ซ้ำซ้อนกับการคอมพิวเตอร์จำนวนมาก_เตรียมจัดใหม่) (บนสุด)
 • 21:53, 25 กุมภาพันธ์ 2556 (ต่าง | ประวัติ) . . (-63)‎ . . ล Tabulating Machine ‎ (ซ้ำซ้อนกับการคอมพิวเตอร์จำนวนมาก_เตรียมจัดใหม่) (บนสุด)
 • 21:53, 25 กุมภาพันธ์ 2556 (ต่าง | ประวัติ) . . (-64)‎ . . ล PictBridge ‎ (ซ้ำซ้อนกับการคอมพิวเตอร์จำนวนมาก_เตรียมจัดใหม่) (บนสุด)
 • 21:53, 25 กุมภาพันธ์ 2556 (ต่าง | ประวัติ) . . (-65)‎ . . ล PROM ‎ (ซ้ำซ้อนกับการคอมพิวเตอร์จำนวนมาก_เตรียมจัดใหม่) (บนสุด)
 • 21:53, 25 กุมภาพันธ์ 2556 (ต่าง | ประวัติ) . . (-64)‎ . . ล Kruptos2 ‎ (ซ้ำซ้อนกับการคอมพิวเตอร์จำนวนมาก_เตรียมจัดใหม่) (บนสุด)
 • 21:52, 25 กุมภาพันธ์ 2556 (ต่าง | ประวัติ) . . (-65)‎ . . ล BREW ‎ (โรบอต: ลบออกจาก หมวดหมู่:คอมพิวเตอร์) (บนสุด)