โกลด์(III) คลอไรด์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Gold(III) chloride
Gold(III) chloride solution
ชื่อตาม IUPAC Gold(III) chloride
ชื่ออื่น Auric chloride
Gold trichloride
เลขทะเบียน
เลขทะเบียน CAS [13453-07-1][CAS]
RTECS number MD5420000
คุณสมบัติ
สูตรเคมี AuCl3
(exists as Au2Cl6)
มวลต่อหนึ่งโมล 303.325 g/mol
ลักษณะทางกายภาพ Golden, yellow crystals
ความหนาแน่น 3.9 g/cm3 (solid)
จุดหลอมเหลว

254 °C (527 K)
(decomposes)

ความสามารถละลายได้ ใน น้ำ 68 g/100 ml (cold)
โครงสร้าง
โครงสร้างผลึก monoclinic
Coordination
geometry
Square planar
ความอันตราย
อันตรายหลัก Irritant
R-phrases R36/37/38
S-phrases แม่แบบ:S26-36
สารประกอบอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
แอนไอออนที่เกี่ยวข้อง
แคทไอออนที่เกี่ยวข้อง
หากมิได้ระบุเป็นอื่น ข้อมูลข้างต้นนี้คือข้อมูลสาร ณ ภาวะมาตรฐานที่ 25 °C, 100 kPa
สถานีย่อย:เคมี

โกลด์ (III) คลอไรด์ (อังกฤษ: Gold (III) chloride) ชื่อการค้าคือ ออริก คลอไรด์ (auric chloride) เป็นสารประกอบอนินทรีย์ของทองคำ สูตรทางเคมีของมันคือ AuCl3 ทองคำที่มีออกซิเดชั่น สเตต (oxidation state) +3 เป็นฟอร์มที่มีเสถียรภาพมากที่สุดของมัน สารประกอบคลอไรด์ของทองในรูปแบบอื่น คือ โกลด์ (I) คลอไรด์ (AuCl) แตมีเสถียรภาพน้อยกว่า AuCl3 เมื่อเอาทองละลายในน้ำประสานทอง (aqua regia) จะได้คลอราออริก แอซิด (chlorauric acid- (HAuCl4)) ซึ่งมีชื่อเรียกหลายชื่อเช่น "โกลด์ คลอไรด์" ("gold chloride") หรือ "แอซิดโกลด์ไตรคลอไรด์" ("acid gold trichloride" ) หรือ"โกลด์ (III) คลอไรด์ไตรไฮเดรต" ("gold (III) chloride trihydrate") โกลด์ (III) คลอไรด์ มีคุณสมบัติดูดน้ำได้ดีมาก และละลายในน้ำและแอลกอฮอลได้ดีมากด้วย

โครงสร้าง[แก้]

AuCl3 structure.svg

พันธะในโครงสร้างนี้เป็นพันธะโควาเลนต์

คุณสมบัติทางเคมี[แก้]

แอนไฮดรัส AuCl3 จะเริ่มแตกตัวเป็น AuCl ที่อุณหภูมิ 160 ?C; และเมื่ออุณหภูมิสูงกว่านี้มันจะกลายเป็นโลหะทองคำ และ AuCl3.

AuCl3 → AuCl + Cl2 (>160 ?C)

3 AuCl → AuCl3 + 2 แม่แบบ:Gold (>420 ?C)

อ้างอิง[แก้]

  1. N. N. Greenwood, A. Earnshaw, Chemistry of the Elements, 2nd ed., Butterworth-Heinemann, Oxford, UK, 1997.
  2. Handbook of Chemistry and Physics, 71st edition, CRC Press, Ann Arbor, Michigan, 1990.
  3. The Merck Index, 7th edition, Merck & Co, Rahway, New Jersey, USA, 1960.
  4. H. Nechamkin, The Chemistry of the Elements, McGraw-Hill, New York, 1968.
  5. A. F. Wells, 'Structural Inorganic Chemistry, 5th ed., Oxford University Press, Oxford, UK, 1984.
  6. G. Dyker, An Eldorado for Homogeneous Catalysis?, in Organic Synthesis Highlights V, H.-G. Schmaltz, T. Wirth (eds.) , pp 48-55, Wiley-VCH, Weinheim, 2003.
  7. Y. Fukuda, K. Utimoto, J. Org. Chem. 56, 3729-3731 (1991).
  8. A. S. K. Hashmi, T. M. Frost, J. W. Bats, J. Am. Chem. Soc. 122, 11553-11554 (2000).