ข้ามไปเนื้อหา

ฮิวริสติก (แก้ความกำกวม)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
(เปลี่ยนทางจาก ฮิวริสติก (แก้กำกวม))

ฮิวริสติก (อังกฤษ: Heuristics) อาจหมายถึง

  • ฮิวริสติก - ทฤษฎีทางคณิตศาสตร์ของการค้นหาและการประดิษฐ์
  • ฮิวริสติก (จิตวิทยา) - เป็นกฎที่ง่าย ๆ และมีประสิทธิภาพ ที่เรามักจะใช้ในการลงความเห็นและการตัดสินใจ เป็นวิธีลัดทางความคิดโดยเพ่งความสนใจไปยังส่วนหนึ่งของปัญหาที่ซับซ้อนและไม่ใส่ใจในส่วนอื่น
  • ศึกษาสำนึก - คำภาษาอังกฤษ หมายถึง วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • กระบวนการเรียนรู้แบบสืบค้น - การเข้าถึง ความรู้ ด้วยความสนใจ ใฝ่รู้ พยายามแก้ปัญหา ค้นหาโดยการสืบเสาะ ค้นคว้าเรื่องใดเรื่องหนึ่งจากแหล่งข้อมูลความรู้ที่มีอยู่