แอมโมเนียมซีเรียม(IV) ไนเตรต

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
แอมโมเนียมซีเรียม(IV) ไนเตรต
แอมโมเนียมซีเรียม(IV) ไนเตรต
ทั่วไป
ชื่อ ไดแอมโมเนียมซีเรียม(IV) ไนเตรต
ชื่ออื่น ซีริกแอมโมเนียมไนเตรต (CAN)
สูตรโมเลกุล (NH4)2Ce(NO3)6
มวลโมเลกุล 548.23 g/mol
ลักษณะปรากฏ ผงผลึกสีส้ม
CAS number [16774-21-3]
EINECS number 240-827-6
86Il,[y9b
ความหนาแน่น และ เฟส ? g/cm3, ?
การละลาย ใน น้ำ 141 g/100 ml (25 °C)
จุดหลอมเหลว 107-108 °C (? K)
จุดเดือด ? °C (? K)
โครงสร้าง
Coordination
geometry
?
โครงสร้างผลึก Monoclinic
ข้อมูลความปลอดภัย
EU classification not listed
PEL-TWA (OSHA) ?
IDLH (NIOSH) ?
จุดวาบไฟ ไม่ติดไฟ
RTECS number ?
หน้าข้อมูลเสริม
โครงสร้างและคุณสมบัติ n, εr, etc.
ข้อมูลทางอุณหพลศาสตร์ Phase behaviour
Solid, liquid, gas
Spectral data UV, IR, NMR, MS
สารประกอบที่เกี่ยวข้อง
แคทไอออนอื่น แอมโมเนียมซีเรียม(III) ไนเตรต
สารประกอบที่เกี่ยวข้อง แอมโมเนียมไนเตรต
ซีเรียม(IV) ไนเตรต
Except where noted otherwise, data are given for
materials in their standard state (at 25 °C, 100 kPa)
Infobox disclaimer and references

แอมโมเนียมซีเรียม(IV) ไนเตรต (อังกฤษ: Ammonium cerium(IV) nitrate) หรือเรียกอีกอย่างว่า ซีริกแอมโมเนียมไนเตรต (อังกฤษ: ceric ammonium nitrate) หรือ CAN เป็นสารประกอบของซีเรียมซึ่งใช้อย่างกว้างขวางเป็นตัวออกซิไดซ์ เป็นสารประกอบสีเหลือง มีสูตรเคมี (NH4)2Ce(NO3)6 บ่อยครั้งมันถูกใช้โดยนักเคมีสาขา ออร์แกโนเมทัลลิก ใช้ถอดไอออนโลหะออกจากสารประกอบอินทรีย์ในปฏิกิริยาที่เรียกว่า ดีคอมเพล็กเซชัน (decomplexation) มันถูกใช้ในอินทรีย์สังเคราะห์ โดยออกซิไดซ์ ไฮโดรควิโนนเป็นควิโนน

Hexanitratocerate anion