ปี่แน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี


ปี่แน เป็นเครื่องดนตรีภาคเหนือของประเทศไทย ลักษณะเป็นปี่ประเภทลิ้นคู่ทำด้วยใบตาล ซึ่งผ่านกรรมวิธีสารพัด มีรูบังคับเสียง สามารถถอดลิ้นได้ มีหลายประเภท เช่น แนเสียงเล็ก แนเสียงใหญ่ เป็นต้น นิยมบรรเลงในวงกลองตึ่งนง วงป้าดก๊อง(วงปี่พาทย์ล้านนา) วงแห่กลองตุ้ม(แห่แน) มี 2 ขนาด ได้แก่

  • ขนาดเล็กเรียกว่า แนหน้อย โดยมีรูปร่างคล้ายปี่ชวาแต่มีขนาดใหญ่กว่า
  • ขนาดใหญ่เรียกว่า แนหลวง มีรูปร่างคล้ายปี่มอญ