ประสูตร รัศมีแพทย์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ประสูตร รัศมีแพทย์
รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด
ดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 – 30 กันยายน พ.ศ. 2559
ตุลาการศาลทหารสูงสุด
อยู่ในวาระ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
1 กันยายน พ.ศ. 2559
กรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิอุทยานราชภักดิ์
อยู่ในวาระ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
4 มกราคม พ.ศ. 2559
สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
ดำรงตำแหน่ง
2 ตุลาคม พ.ศ. 2557 – 6 กันยายน พ.ศ. 2558
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2499 (67 ปี)
คู่สมรส ปิยพัชร์ รัศมีแพทย์
ศาสนา พุทธ
ยศที่ได้รับการแต่งตั้ง
สังกัด กองบัญชาการกองทัพไทย
ประจำการ พ.ศ. 2521 - 2559
ยศ RTA OF-9 (General).svg พลเอก

พลเอก ประสูตร รัศมีแพทย์ (เกิด 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2499) ตุลาการศาลทหารสูงสุด, รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด , สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (ด้านพลังงาน), กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิอุทยานราชภักดิ์ [1],อดีตราชองครักษ์พิเศษ[2]

การศึกษา[แก้]

จบการศึกษาจากโรงเรียนเตรียมทหาร รุ่น 14 (ตท.14) รุ่นเดียวกับ พลอากาศเอก ตรีทศ สนแจ้ง ผู้บัญชาการทหารอากาศ, นาวาอากาศเอก วีระยุทธ ดิษยะศริน และเข้ารับการศึกษาต่อที่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 25 (จปร.25) รุ่นเดียวกับ พลเอก อุดมเดช สีตบุตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม, พลเอก ธีรชัย นาควานิช ผู้บัญชาการทหารบก, พลเอก นิพัทธ์ ทองเล็ก อดีตปลัดกระทรวงกลาโหม, พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

การทำงาน[แก้]

พลเอก ประสูตร รัศมีแพทย์ ขณะดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด
 • ราชการสนามชายแดนด้านอรัญประเทศ
 • รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีทางทหาร กองทัพบก
 • คณะทำงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กองทัพบก
 • ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยี คณะทำงานสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
 • ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม (พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ)
 • หัวหน้าสำนักรองผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (รอง ผอ.รมน)
 • 2 ตุลาคม พ.ศ. 2557 สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (พลังงาน)
 • 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด[3]
 • 29 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ราชองค์รักษ์เวร [4]
 • 4 มกราคม พ.ศ. 2559 กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิอุทยานราชภักดิ์
 • 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ราชองค์รักษ์พิเศษ [5]
 • 1 กันยายน พ.ศ. 2559 ตุลาการศาลทหารสูงสุด [6]


Prasooth11.jpg

การเมือง[แก้]

- พลเอก ประสูตร รัศมีแพทย์ ได้รับการแต่งตั้งเป็น สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ[7] ด้านพลังงาน ในรัฐบาลของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2557

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. เปลี่ยนชื่อ"มูลนิธิราชภักดิ์" ทรงรับไว้ในพระราชูปถัมภ์ | และเปลี่ยนแปลงกรรมการ“
 2. อดีตราชองครักษ์พิเศษ
 3. เรื่อง ให้ นาย ทหาร รับ ราชการ - ราชกิจจานุเบกษา
 4. ราชกิจจานุเบกษา แต่งตั้ง ราชองค์รักษ์ - ราชกิจจานุเบกษา,
 5. ราชกิจจานุเบกษา แต่งตั้ง ราชองค์รักษ์ - ราชกิจจานุเบกษา,
 6. ราชกิจจานุเบกษา ถอดถอนและแต่งตั้งตุลาการศาลทหารสูงสุด - ราชกิจจานุเบกษา,
 7. ราชกิจจานุเบกษา แต่งตั้ง สมาชิก สภา ปฏิรูป แห่ง ชาติ - ราชกิจจานุเบกษา,
 8. ราชกิจจานุเบกษา. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๗, เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๒๗ ข หน้า ๓, ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
 9. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๒, เล่ม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๖ ข หน้า ๑๐, ๔ ธันวาคม ๒๕๕๒
 10. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี ๒๕๕๘, เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๒ ข หน้า ๒๖, ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
 11. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน, เล่ม ๙๗ ตอนที่ ๑๕๓ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๔, ๒ ตุลาคม ๒๕๒๓
 12. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญราชการชายแดน, เล่ม ๑๐๑ ตอนที่ ๙๗ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๓๙, ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๒๗
 13. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา, เล่ม ๑๐๙ ตอนที่ ๗๖ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๑๓, ๑๐ มิถุนายน ๒๕๓๕


ก่อนหน้า ประสูตร รัศมีแพทย์ ถัดไป
ไพบูลย์ คุ้มฉายา 2leftarrow.png Logo rtarf.png
รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด (๔)
(1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน)
2rightarrow.png อยู่ในวาระ