ข้ามไปเนื้อหา

ประสงค์ หวลประไพ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ประสงค์ หวลประไพ

ประสงค์เมื่อยังมีชีวิตอยู่
เกิด11 พฤษภาคม พ.ศ. 2482
เสียชีวิต3 ธันวาคม พ.ศ. 2552 (70 ปี)
คู่สมรสผ่องศรี หวลประไพ (สกุลเดิม เศวตพันธุ์)

พลเอก ประสงค์ หวลประไพ (11 พฤษภาคม พ.ศ. 2482 - 3 ธันวาคม พ.ศ. 2552) เป็นบุตรของ นายจำเนียร นางหลุย หวลประไพ

การศึกษา

[แก้]

การดำรงตำแหน่งสำคัญรับราชการ

[แก้]

การปฏิบัติหน้าที่และราชการพิเศษ

[แก้]
  • 15 มิถุนายน พ.ศ. 2511 นายทหารสารวัตรสืบสวน หมวดกิจการพิเศษ กองร้อยอิสระ กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ (ร่วมรักษาความสงบภายหลังสงครามเกาหลี)
  • 1 ตุลาคม พ.ศ. 2521 - 1 ตุลาคม พ.ศ. 2523 ปฏิบัติหน้าที่ในกองกำลังสุรนารี ในตำแหน่งหัวหน้าเสนาธิการทหาร 1-4, หัวหน้าฝ่ายส่งกำลังบำรุง และหัวหน้าปฏิบัติการทางกฎหมายตามลำดับ
  • 10 มีนาคม พ.ศ. 2537 ปฏิบัติราชการที่สำนักงานเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
  • 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2538 - 2 ตุลาคม พ.ศ. 2542 ช่วยราชการที่สำนักงานเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในตำแหน่ง ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

การรับราชการสนองพระเดชพระคุณ

[แก้]
  • มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้เป็นราชองครักษ์พิเศษและราชองค์รักษ์เวรรับราชการสนองพระเดชพระคุณ ตั้งแต่ 28 เมษายน พ.ศ. 2530
  • มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งให้เป็นนายทหารพิเศษ ประจำกรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ ตั้งแต่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2541
  • มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งให้เป็นพลเอก ตั้งแต่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2541[3]

ชีวิตครอบครัว

[แก้]

สมรสกับนางผ่องศรี (เศวตพันธุ์) หวลประไพ มีบุตร-ธิดา 4 คน

ถึงแก่อนิจกรรม

[แก้]

พลเอก ประสงค์ หวลประไพ ถึงแก่อนิจกรรม เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2552 สิริอายุ 70 ปี 6 เดือน 22 วัน เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 เวลา 17.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานเพลิงพระศพ ณ วัดโสมนัสราชวรวิหาร

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

[แก้]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย

[แก้]

เครื่องอิสริยาภรณ์สากล

[แก้]

อ้างอิง

[แก้]