ทิกบาล

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

อัฐโลกบาล (อังกฤษ: Guardians of the directions; สันสกฤต: दिक्पाल) ตามจักรวาลวิทยาในศาสนาพราหมณ์ คือ เทพผู้รักษาทิศ ทั้ง 8 ทิศ มีเทพหรือเทวดาผู้รักษาที่ประจำทิศหลักทั้ง 4 ทิศ คือ เทพผู้รักษาทิศอุดรหรือทิศเหนือ เทพผู้รักษาทิศบูรพาหรือทิศตะวันออก เทพผู้รักษาทิศทักษิณหรือทิศใต้ และเทพผู้รักษาทิศประจิมหรือทิศตะวันตก และประจำทิศรอง ซึ่งเป็นทิศย่อยหรือทิศเฉียง อีก 4 ทิศ คือ เทพผู้รักษาทิศอีสานหรือทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เทพผู้รักษาทิศอาคเนย์หรือทิศตะวันออกเฉียงใต้ เทพผู้รักษาทิศหรดีหรือทิศตะวันตกเฉียงใต้ เทพผู้รักษาทิศพายัพหรือทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ซึ่งเทพผู้รักษาทิศทั้ง แปดทิศรวมกันว่า "อัฐโลกบาล" โดยในศาสนาฮินดู เรียกท้าวโลกบาลว่าทิกบาล (ผู้รักษาทิศ) มี 8 องค์ คือ

รายพระนาม[แก้]

รูป ทิศ โลกบาล เทพชายา ในคติศาสนาพุทธ เทพพาหนะ
Kubera 1842.jpg ทิศเหนือ ท้าวกุเวร พระนางภัทรา ท้าวเวสวัณ ม้า
Yama deva.JPG ทิศใต้ พระยม พระนางธูโมรณา ท้าววิรุฬหก ควาย
Indra dikpala.JPG ทิศตะวันออก พระอินทร์ พระอินทราณี ท้าวธตรฐ ช้างเอราวัณ
Varuna.jpg ทิศตะวันตก พระพิรุณ พระนางวารุณี ท้าววิรูปักษ์ มกร
นาค
Ishana.JPG ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ พระอีสาณ พระอิศวรี โคนนทิ
Agni deva.JPG ทิศตะวันออกเฉียงใต้ พระอัคนี พระนางสวาหา แกะ
แพะ
Vayu deva.JPG ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ พระพาย พระนางสวาตี กวาง
Nirrtti.jpg ทิศตะวันตกเฉียงใต้ พระนิรฤติ พระนิรฤติเทวี อมนุษย์

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]