ตำบลบ้านป่า (อำเภอแก่งคอย)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
บทความนี้เกี่ยวกับตำบลในจังหวัดสระบุรี สำหรับตำบลในจังหวัดพิษณุโลก ดูที่ ตำบลบ้านป่า (อำเภอเมืองพิษณุโลก)
ตำบลบ้านป่า
ข้อมูลทั่วไป
อักษรไทยตำบลบ้านป่า
อักษรโรมันTambon Ban Pa
อำเภอแก่งคอย
จังหวัดสระบุรี
ข้อมูลสถิติ
พื้นที่31.25 ตร.กม.
ประชากร10,324 คน (พ.ศ. 2559)
ความหนาแน่นคน/ตร.กม.
รหัสทางภูมิศาสตร์190208
รหัสไปรษณีย์18110
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ตำบลบ้านป่า เป็นตำบลหนึ่งในอำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ขนาดประมาณ 31 ตารางกิโลเมตร แยกพื้นที่ออกมาจากตำบลบ้านธาตุและตำบลท่าตูม มีการปกครองแบบองค์การบริหารส่วนตำบล โดยปัจจุบันนายชาลี มีชาติ เป็นกำนันของตำบล ตำบลบ้านป่าแบ่งการปกครองออกเป็น 11 หมู่บ้าน มีประชากรทั้งหมด 10,324 คน เป็นชาย 5,039 คน หญิง 5,285 คน และบ้าน 4,585 หลังคาเรือน[1]

ประวัติ[แก้]

ก่อนบ้านป่าจะก่อตั้งเป็นตำบลนั้น ในสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว มีประชาชนอพยพมามาจากเวียงจันทร์และหลวงพระบาง ประเทศลาว และจังหวัดอื่น ๆ ในประเทศ ต่อมามีชาวบ้านที่เคยอาศัยบริเวณรอบพระบวรราชวังสีทา ซึ่งตั้งบนตำบลสองคอนในปัจจุบัน ได้ย้ายถิ่นมาอาศัยบริเวณริมฝั่งแม่น้ำป่าสักในเขตบ้านป่า เนื่องจากพระบวรราชวังถูกรื้อ ชาวบ้านตั้งบ้านเรือนและสร้างวัดขึ้น เช่น วัดบ้านป่าเหนือ และประกอบอาชีพค้าขาย เกษตรกรรม และบางส่วนเก็บของป่าขาย[2] โดยการปกครองขึ้นกับตำบลขอนขว้างซึ่งปัจจุบันคือตำบลตาลเดี่ยว ในสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ตราพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ ร.ศ. 116 (พ.ศ. 2440) ทำให้อำเภอแก่งคอยและตำบลบ้านป่าถูกยกฐานะขึ้น มีการสันนิฐานว่าแยกออกมาจากการแบ่งร่องแม่น้ำป่าสักจากตำบลบ้านธาตุและตำบลท่าตูม[3]

สภาพทางภูมิศาสตร์[แก้]

ตำบลบ้านป่ามีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 31.25 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 19,533 ไร่ เป็นที่ราบโดยทิศตะวันตกติดกับแม่น้ำป่าสัก พื้นที่บางส่วนเป็นที่ราบทับถมของตะกอนแม่น้ำป่าสักโดยมีคลองธรรมชาติภายในสำหรับเกษตรกรรม ทิศเหนือเป็นที่ลุ่มสลับกับภูเขาหินปูนและทิศใต้เป็นภูเขาเตี้ย[4][5] ตำบลบ้านป่ามีพื้นที่ป่าอยู่ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าทับกวางและป่ามวกเหล็ก แปลงที่ 1 และเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาพระ ซึ่งทั้งสองอยู่ในเขตป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่[6][7][8] ตำบลบ้านป่ามีถนนมิตรภาพและทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือตัดผ่าน[3]

ทางสามแยกบนถนนสุดบรรทัดที่บ้านแก่งคอยเหนือ (หมู่ 9)

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

ตำบลบ้านป่าตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอำเภอเมืองสระบุรี มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้[6][9]

 • ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลท่าคล้อ (อำเภอแก่งคอย) มีแนวเขตเริ่มต้นที่บ้านท่าพลับ ลากตามกึ่งกลางแม่น้ำป่าสักและสันเขาปูน สิ้นสุดที่สันเขากบ
 • ทิศตะวันออก ติดต่อกับตำบลทับกวาง (อำเภอแก่งคอย) มีแนวเขตจากสันเขากบถึงเชิงเขา ใช้แนวไร่เป็นแนวเขต และลากตามแนวสันเขาอ้นถึงเชิงเขา ต่อที่ถนนสายบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง – หนองมะค่า ถนนสายหนองผักบุ้ง – บ้านป่า ทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ และลำห้วยกระบอก ถึงแนวไร่เชิงเขาพระ
 • ทิศใต้ ติดต่อกับตำบลตาลเดี่ยว และตำบลแก่งคอย (อำเภอเมืองแก่งคอย) มีแนวเขตตามสันเขาพระพระถึงเชิงเขาบริเวณวัดเขาพระ ถนนสายเขาพระ – สุสานไทยฟ้า ถึงถนนมิตรภาพ และไปตามหลักเขตเทศบาลตำบลแก่งคอยที่ 3 ถึงทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ และตัดผ่านถนนสุดบรรทัด
 • ทิศตะวันตก ติดต่อกับตำบลสองคอน ตำบลบ้านธาตุ และตำบลท่าตูม (อำเภอแก่งคอย) มีแนวเขตเริ่มต้นที่หลักเขตเทศบาลตำบลแก่งคอยที่ 2 ไปทางทิศเหนือตามแม่น้ำป่าสัก

การปกครอง[แก้]

การแบ่งเขตการปกครอง[แก้]

ตำบลบ้านป่าเดิมนั้นแบ่งการปกครองตามรูปแบบหมู่บ้านออกเป็น 9 หมู่บ้าน ในปัจจุบันเนื่องจากจำนวนประชากรเพิ่มขึ้น ทำให้แบ่งออกเป็น 11 หมู่บ้าน[3][5] ดังนี้

รูปแบบการปกครอง[แก้]

ตำบลบ้านป่ามีรูปแบบการปกครองแบบองค์การบริหารส่วนตำบล ปัจจุบันมีนายชาลี มีชาติ เป็นกำนันของตำบล[10] และนายสนิท ทองวิจิตร เป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล[11]

ทำเนียบรายนามกำนันตำบลบ้านป่า
ลำดับที่ รายนามกำนัน วาระการดำรงตำแหน่ง (พ.ศ.)
1. นายสมบูรณ์ ไกรศาสตร์ (ไม่ทราบ)
2. นายน้อย จักรพงศ์ (ไม่ทราบ)
3. นายเล็ก จิตรสุด (ไม่ทราบ)
4. นายสมบูรณ์ พุดซ้อน (ไม่ทราบ)
5. นายริ้ว ขุนวิแจ้ง (ไม่ทราบ)
6. นายศิริ สุระมานนท์ 2458 – 2515
7. นายปิยะ ศิริมา 2515 – 2530
8. นายวิชัย ศิริมา 2530 – 2540
9. นายสุรทิน ต่อศักดิ์ 2540 – 2546
10. นายชาลี มีชาติ 2546 – ปัจจุบัน
แหล่งที่มา: อบต. บ้านป่า[3]

สถานที่ต่าง ๆ[แก้]

 • วัดเขาพระ
 • วัดบ้านช่องใต้
 • โรงเรียนบ้านช่อง
 • โรงเรียนบ้านป่าวังกวาง
 • โรงเรียนนานาชาติแคลิฟอร์เนียเพรพ
 • สถานีรถไฟบ้านช่องใต้

อ้างอิง[แก้]

 1. "สถิติจำนวนประชากรและบ้าน ณ ฐานข้อมูลปี พ.ศ. 2559 ของตำบลบ้านป่า อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี". กรมการปกครอง. ระบบทางการทะเบียน. สืบค้นเมื่อ 13 มีนาคม 2560.
 2. "ข้อมูลตำบลบ้านป่า อำเภอแก่งคอย สระบุรี". ไทยตำบล ดอตคอม. สืบค้นเมื่อ 3 พฤษภาคม 2559.
 3. 3.0 3.1 3.2 3.3 "ประวัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป่า" (PDF). องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป่า. สืบค้นเมื่อ 3 พฤษภาคม 2559.
 4. "เขตการใช้ที่ดิน ตำบลบ้านป่า อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี" (PDF). กรมพัฒนาที่ดิน. สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ปทุมธานี. กันยายน 2555. สืบค้นเมื่อ 3 มิถุนายน 2559.
 5. 5.0 5.1 "สภาพทั่วไปของตำบลบ้านป่า". องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป่า. สืบค้นเมื่อ 3 พฤษภาคม 2559.
 6. 6.0 6.1 "แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป่า อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี". กรมการผังเมือง. สำนักงานผังเมืองสระบุรี. 2542. สืบค้นเมื่อ 4 มิถุนายน 2559.
 7. "กฎกระทรวง ฉบับที่ 1,072 (พ.ศ. 2527) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 [กำหนดให้ป่าทับกวางและป่ามวกเหล็ก แปลงที่ 1 ในท้องที่ตำบลแสลงพัน ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก และตำบลท่าคล้อ ตำบลบ้านป่า ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี เป็นป่า สงวนแห่งชาติ]" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 101 (พิเศษ 162 ก): 13–14. 8 พฤศจิกายน 2527.
 8. "กฎกระทรวง ฉบับที่ 982 (พ.ศ. 2525) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 [กำหนดให้ป่าเขาพระ ในท้องที่ตำบลบ้านป่า และตำบลตาลเดี่ยว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี เป็นป่าสงวนแห่งชาติ]" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 99 (พิเศษ 132 ก): 9–10. 16 กันยายน 2525.
 9. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกำหนดเขตตำบลในท้องที่อำเภอแก่งอคย จังหวัดสระบุรี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 115 (พิเศษ 125 ง): 119–121. 24 ธันวาคม 2541.
 10. "ทำเนียบกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน". องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป่า. สืบค้นเมื่อ 4 มิถุนายน 2559.
 11. "ผู้บริหาร". องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป่า. สืบค้นเมื่อ 4 มิถุนายน 2559.

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

พิกัดภูมิศาสตร์: 14°37′19″N 101°01′44″E / 14.622°N 101.029°E / 14.622; 101.029