จักรพรรดิคอนสแตนตินที่ 2

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
จักรพรรดิคอนสแตนตินที่ 2
จักรพรรดิ แห่ง จักรวรรดิโรมัน
Constantius II.jpg

พระนามเต็ม Flavius Claudius Constantinus
ราชวงศ์ คอนสแตนติน
สมัย 1 มีนาคม ค.ศ. 317 - ค.ศ. 337 (as Caesar in the west under Constantine I);
ค.ศ. 337 - ค.ศ. 340 (joint emperor with Constantius II and Constans, over Gaul, Hispania, and Britannia, in 340 in failed competition with Constans);
รัชกาลก่อนหน้า จักรพรรดิคอนสแตนตินที่ 1
รัชกาลถัดไป จักรพรรดิคอนสแตนเชียสที่ 2 และ จักรพรรดิคอนสแตน
เกิด 316, Arles
เสียชีวิต 340, Aquileia
บิดา จักรพรรดิคอนสแตนตินที่ 1
มารดา Fausta
หมวดหมู่: จักรพรรดิโรมัน
จักรพรรดิโรมันตะวันตก - จักรพรรดิไบแซนไทน์

จักรพรรดิคอนสแตนตินที่ 2 เป็นพระราชโอรสในจักรพรรดิคอนสแตนตินที่ 1 และ พระนางฟาอัสตา ประสูติเมื่อปีค.ศ. 316 ปีค.ศ. 317พระชนม์เพียง 1 พรรษาก็ทรงครองจักรวรรดิโรมันร่วมกับพระราชบิดาทรงครองราชย์ร่วม กับพระราชบิดานานถึง 20 ปีก่อนที่จักรพรรดิคอนสแตนตินที่1 จะสวรรคตในวันที่ 22 พฤษภาคม ค.ศ. 337และทรงครองจักรวรรดิร่วม กับจักรพรรดิคอนแสตนติอัสที่ 2พระราชอนุชา และ จักรพรรดิคอนสแตนส์ ก่อนจะสวรคตในปีค.ศ. 340 ขณะพระชนม์เพียง 24 พรรษา