จักรพรรดิจอห์นที่ 2 โคมเนนอส

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
จอห์นที่ 2 โคมเนนอส
จักรพรรดิโรมัน

จักรพรรดิจอห์นที่ 2 โคมเนนอส
สมัย ค.ศ. 1118ค.ศ. 1143
ก่อนหน้า จักรพรรดิอเล็กซิออสที่ 1 โคมเนนอส
ถัดไป จักรพรรดิมานูเอลที่ 1 โคมเนนอส
พระราชสมภพ 13 กันยายน ค.ศ. 1087, Constantinople
สวรรคต 8 เมษายน ค.ศ. 1143, Cilicia
พระราชบิดา Alexios I Komnenos
พระราชมารดา Irene Doukaina
พระมเหสี Empress Eirene
พระบุตร Alexios Komnenos
Maria Komnene
Andronikos Komnenos
Anna Komnene
Isaac Komnenos
Theodora Komnene
Eudokia Komnene
Manuel I Komnenos
หมวดหมู่: จักรพรรดิโรมัน
จักรพรรดิโรมันตะวันตก - จักรพรรดิโรมันตะวันออก

จักรพรรดิจอห์นที่ 2 โคมเนนอส (อังกฤษ: John II Komnenos) จักรพรรดิแห่งจักรวรรดิไบแซนไทน์ทรงเป็น พระราชโอรสใน จักรพรรดิอเล็กซิออสที่ 1 โคมเนนอส เสด็จขึ้นครองราชย์แทนพระราชบิดาเมื่อปี ค.ศ. 1118 ขณะพระชนม์ได้ 31 พรรษาตลอดรัชสมัยของจอห์นที่ 2 เต็มไปด้วยสงครามมากมายที่สืบเนื่องมาจากรัชสมัยพระราชบิดารวมทั้งสงครามครูเสด สวรรคตเมื่อวันที่ 8 เมษายน ค.ศ. 1143 ขณะพระชนม์ได้ 56 พรรษา