ข้ามไปเนื้อหา

การแต่งตั้งให้อัครสาวกสิบสองคน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Vocation of the Apostles ภาพปูนเปียกในโบสถ์น้อยซิสทีนโดยโดเมนีโก กีร์ลันดาโย, ค.ศ. 1481-82

การแต่งตั้งให้อัครสาวกสิบสองคน (อังกฤษ: commissioning of the Twelve Apostles) เป็นตอนหนึ่งในงานรับใช้ของพระเยซู (ministry of Jesus) ที่ปรากฎในพระวรสารสหทรรศน์ทั้ง 3 ฉบับ: มัทธิว 10:1–4, มะระโก 3:13–19 และลูกา 6:12–16. โดยกล่าวถึงการเลือกอัครสาวกสิบสองคนจากการเรียกสาวกของพระเยซู[1][2]

คัมภีร์ไบเบิล[แก้]

รายงานจากลูกา:

ต่อมาคราวนั้นพระองค์เสด็จไปที่ภูเขาเพื่อจะอธิษฐาน และได้อธิษฐานต่อพระเจ้าคืนยังรุ่ง ครั้นรุ่งเช้าแล้วพระองค์ทรงเรียกสาวกของพระองค์ แล้วทรงเลือกสิบสองคนออกจากหมู่สาวกนั้น ที่พระองค์ทรงเรียกว่า อัครสาวก คือซีโมน (ที่พระองค์ทรงให้ชื่ออีกว่า เปโตร) อันดรูว์น้องชายของเปโตร ยากอบและยอห์น ฟีลิปและบารโธโลมิว มัทธิวและโธมัส ยากอบบุตรชายของอัลเฟอัส ซีโมนที่เรียกว่า เศโลเท ยูดาสน้องชายของยากอบ และยูดาสอิสคาริโอทที่เป็นผู้ทรยศพระองค์ไว้นั้น[3]

รายงานจากมัทธิว:

เมื่อพระองค์ทรงเรียกสาวกสิบสองคนของพระองค์มาแล้ว พระองค์ก็ประทานอำนาจให้เขาขับผีโสโครกออกได้ และให้รักษาโรคและความเจ็บไข้ทุกอย่างให้หายได้ อัครสาวกสิบสองคนนั้นมีชื่อดังนี้ คนแรกชื่อซีโมนที่เรียกว่าเปโตร กับอันดรูว์น้องชายของเขา ยากอบบุตรชายเศเบดี กับยอห์นน้องชายของเขา ฟีลิปและบารโธโลมิว โธมัสและมัทธิวคนเก็บภาษี ยากอบบุตรชายอัลเฟอัส และเลบเบอัสผู้ที่มีชื่ออีกว่าธัดเดอัส ซีโมนชาวคานาอันและยูดาสอิสคาริโอทผู้ที่ได้ทรยศพระองค์ไว้นั้น[4]

รายงานจากมะระโก:

แล้วพระองค์เสด็จขึ้นภูเขา และพอพระทัยจะเรียกผู้ใด พระองค์ก็ทรงเรียกผู้นั้น แล้วเขาได้มาหาพระองค์ พระองค์จึงทรงตั้งสาวกสิบสองคนไว้ให้พวกเขาอยู่กับพระองค์ เพื่อพระองค์จะทรงใช้เขาไปประกาศ และให้มีอำนาจรักษาโรคต่างๆและขับผีออกได้ และซีโมนนั้น พระองค์ทรงประทานชื่ออีกว่าเปโตร และยากอบบุตรชายเศเบดีกับยอห์นน้องชายของยากอบ ทั้งสองคนนี้พระองค์ทรงประทานชื่ออีกว่า โบอาเนอเย แปลว่า ลูกฟ้าร้อง อันดรูว์ ฟีลิป บารโธโลมิว มัทธิว โธมัส ยากอบบุตรชายอัลเฟอัส ธัดเดอัส ซีโมนชาวคานาอัน และยูดาสอิสคาริโอทที่ได้ทรยศพระองค์นั้น พระองค์และพวกสาวกจึงเข้าไปในเรือน[5]

ในพระวรสารนักบุญมัทธิว ตอนนี้เกิดขึ้นไม่นานก่อนปาฏิหาริย์ของการรักษาคนมือลีบ ในพระวรสารนักบุญมะระโกกับพระวรสารนักบุญลูกากล่วว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นไม่นานหลังจากปาฏิหาริย์[6]

ดังนั้น การแต่งตั้งให้อัครสาวกเกิดขึ้นก่อนการตรึงพระเยซูที่กางเขน ส่วนพระมหาบัญชาเกิดขึ้นหลังการคืนพระชนม์

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. The first gospel by Harold Riley, 1992 ISBN 0-86554-409-3 page 47
  2. Mercer dictionary of the Bible by Watson E. Mills, Roger Aubrey Bullard 1998 ISBN 0-86554-373-9 page 48
  3. New International Version, online at Bible gateway
  4. New International Version, online at |https://www.biblegateway.com/passage/?search=Matthew+10%3A1%E2%80%934&version=NIV}}
  5. "New International Version (NIV)". Bible Gateway. สืบค้นเมื่อ 16 May 2020.
  6. The life of Jesus by David Friedrich Strauss, 1860 published by Calvin Blanchard, page 340