กรดไฮโดรคลอริก

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
(เปลี่ยนทางจาก กรดเกลือ)
Jump to navigation Jump to search
กรดไฮโดรคลอริก
Molecular model of hydrogen chloride
ชื่อตาม IUPAC Hydrochloric acid
ชื่ออื่น Muriatic acid, Spirit (s) of Salt, Chlorane
เลขทะเบียน
เลขทะเบียน CAS [7647-01-0][CAS]
EC number 231-595-7
RTECS number MW4025000
ChemSpider ID 307
คุณสมบัติ
สูตรเคมี HCl in water (H2O)
มวลต่อหนึ่งโมล 36.46 g/mol (HCl)
ลักษณะทางกายภาพ Clear colorless to
light-yellow liquid
ความหนาแน่น 1.18g/cm3
จุดหลอมเหลว

−27.32 °C (247 K)
38% solution.

จุดเดือด

110 °C (383 K) ,
20.2% solution;
48 °C (321 K) ,
38% solution.

ความสามารถละลายได้ ใน น้ำ Miscible.
pKa −8.0
ความหนืด 1.9 mPa·s at 25 °C,
31.5% solution
ความอันตราย
MSDS External MSDS
การจำแนกของ EU Corrosive (C)
EU Index 017-002-01-X
NFPA 704
NFPA 704.svg
0
3
1
COR
R-phrases R34, R37
S-phrases (S1/2), S26, S45
จุดวาบไฟ Non-flammable.
สารอื่นที่เกี่ยวข้อง
แอนไอออนที่เกี่ยวข้อง F-, Br-, I-
acidsที่เกี่ยวข้อง Hydrobromic acid
Hydrofluoric acid
Hydroiodic acid
Sulfuric acid
หากมิได้ระบุเป็นอื่น ข้อมูลข้างต้นนี้คือข้อมูลสาร ณ ภาวะมาตรฐานที่ 25 °C, 100 kPa
แหล่งอ้างอิงของกล่องข้อมูล

กรดไฮโดรคลอริก หรือ กรดเกลือ (อังกฤษ: hydrochloric acid) เป็นสารประกอบเคมีประเภทกรดละลายในน้ำ โดยเป็นสารละลายของไฮโดรเจนคลอไรด์ (HCl) เป็นกรดแก่, เป็นส่วนประกอบหลักของกรดกระเพาะ (gastric acid) และใช้กันอย่างกว้างในอุตสาหกรรมเป็นของเหลวที่มีพลังการกัดกร่อนสูง

กรดไฮโดรคลอริก หรือ มูเรียติกแอซิด ถูกค้นพบโดย "จาเบียร์ เฮย์ยัน" (Jabir ibn Hayyan) ราวปี ค.ศ. 1800 ช่วงปฏิวัติอุตสาหกรรม (Industrial Revolution) ถูกใช้อย่างกว้างขวางในการผลิตสารประกอบอินทรีย์ เช่น วีนิลคลอไรด์ สำหรับผลิต PVC พลาสติก และ MDI/TDI (Toluene Diisocyanate) สำหรับผลิต พอลิยูลิเทน, (polyurethane) และใช้ในการผลิตขนาดเล็กเช่น การผลิต เจนลาติน (gelatin) ใช้ปรุงอาหาร, และ ใช้ฟอกหนัง กำลังผลิตในปัจจุบันประมาณ 20 ล้านเมตริกตัน ต่อปี (20 Mt/a) ของก๊าซ HCl

การผลิต[แก้]

ใน การผลิต กรดไฮโดรคลอริกปริมาณมากๆ จะเกี่ยวข้องกับการผลิตสารประกอบเคมีตัวอื่นๆในเชิงอุตสาหกรรมด้วยในอุตสาหกรรม คลอร์-อัลคะไล สารละลายเกลือจะถูกอิเล็กโตรไลซ์ จนได้ผลผลิตออกมาเป็นคลอรีน, โซเดียมไฮดรอกไซด์, และก๊าซไฮโดรเจน คลอรีนบริสุทธิ์ จะมาผสมกับก๊าซไฮโดรเจนแล้วเกิดเป็นก๊าซ HCl บริสุทธิ์ และปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นคือ เอ็กโซเทอร์มิก, ระบบติดตั้งนี้เรียกว่า ไฮโดรเจนคลอไรด์ โอเวน

Cl2 + H2 → 2HCl

ก๊าซไฮโดรเจนคลอไรด์บริสุทธิ์ถูกดูด (absorption) ลงน้ำ ดีมิเนอไลซ์ได้เป็นกรดเกลือบริสุทธิ์ต่อไป

สารประกอบเคมีที่เกี่ยวข้อง[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  • Chemicals Economics Handbook, Hydrochloric Acid, SRI International, 2001, p. 733.4000A-733.3003F
  • Van Dorst, W.C.A., et al., technical product brochure Hydrochloric Acid, Akzo Nobel Base Chemicals, 2004 (public document)
  • Van Dorst, W.C.A., various technical papers, Akzo Nobel Base Chemicals, 1996-2002 (not for open publication)
  • Lide, David, NIST, CRC Handbook of Chemistry and Physics, CRC Press, 61st edition, 1980-1981
  • Aspen Technology, Aspen Properties, binary mixtures modelling software, calculations by Akzo Nobel Engineering, 2002-2003
  • Evison D, Hinsley D, Rice P. Chemical weapons. BMJ 2002;324 (7333) :332-5. PMID 11834561
  • Arthur C., M.D. Guyton, John E. Hall, Textbook of Medical Physiology, W.B. Saunders Company; 10th edition (August 15, 2000) , ISBN 072168677X

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

ข้อมูลความปลอดภัยทั่วไป
ขอมูลผู้ผลิต