5

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
4 5 6
−1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
จำนวนเชิงการนับ ห้า
จำนวนเชิงอันดับที่ 5th (ที่ห้า)
ตัวประกอบ 5
ตัวหาร 1, 5
เลขไทย
เลขโรมัน V
เลขโรมัน (ยูนิโคด) Ⅴ, ⅴ
เลขจีน , , , , 𠄡
ฐานสอง 101
ฐานสาม 12
ฐานสี่ 11
ฐานห้า 10
ฐานหก 5
ฐานแปด 5
ฐานสิบสอง 5
ฐานสิบหก 5
ฐานยี่สิบ 5
ฐานสามสิบหก 5

5 (ห้า) เป็นจำนวนธรรมชาติที่อยู่ถัดจาก 4 (สี่) และอยู่ก่อนหน้า 6 (หก)

คำเติมนำหน้า[แก้]

ชื่อเรียก[แก้]

งั่ว[แก้]

พระนามของกษัตริย์ เจ้าฟ้า หรือโอรสองค์ที่ห้า

เบญจ และ เบญจม[แก้]

วิวัฒนาการ[แก้]

Evolution5glyph.png

ในทางคณิตศาสตร์[แก้]

ห้า เป็นจำนวนเฉพาะที่น้อยที่สุดเป็นอันดับสาม รองจาก 2 และ 3 และอยู่ก่อนหน้า 7


ในวัฒนธรรมมนุษย์[แก้]

ในทางฟิสิกส์[แก้]

(รอการเพิ่มเติมเนื้อหา)

ในทางเคมี[แก้]

ในทางชีววิทยา[แก้]

ในทางดาราศาสตร์[แก้]

(รอการเพิ่มเติมเนื้อหา)

ในเทคโนโลยี[แก้]

(รอการเพิ่มเติมเนื้อหา)

ในทางอื่น ๆ[แก้]

ห้า คือ:

ดึงข้อมูลจาก "http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=5&oldid=5494253"