เลขฐานสามสิบหก

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ระบบเลขตามพัฒนาการ
ตัวเลขฮินดู-อารบิก
อารบิกตะวันตก
อารบิกตะวันออก
เขมร
มอญ
อินเดีย
พราหฺมี
ไทย
 
ตัวเลขเอเชียตะวันออก
จีน
ญี่ปุ่น
เกาหลี
 
ตัวเลขที่ใช้ตัวอักษร
แอ็บยัด
อาร์มีเนีย
ซีริลลิก
กีเอส
ฮีบรู
ไอโอเนียน/กรีก
สันสกฤต
 
ตัวเลขระบบอื่น ๆ
แอตติก
อีทรัสคัน
โรมัน
บาบิโลเนีย
อียิปต์
มายา
รายชื่อระบบเลข
ระบบเลขตามฐาน
เลขฐานสิบ (10)
2, 4, 8, 16, 32, 64
3, 9, 12, 24, 30, 36, 60, อื่น...
    

เลขฐานสามสิบหก ประกอบไปด้วยเลข 0-9 และ A-Z

Decimal 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Base 36 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H
 
Decimal 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Base 36 I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 10