พระเจ้ามุนจงแห่งโชซอน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สำหรับความหมายอื่น ดูที่ พระเจ้ามุนจง
พระเจ้ามุนจงแห่งโชซอน

พระบรมนามาภิไธย พระเจ้ามุนจงแห่งโชซอน
พระอิสริยยศ พระมหากษัตริย์แห่งเกาหลี
ราชวงศ์ โชซอน
ครองราชย์ พ.ศ. 1993พ.ศ. 1995
รัชกาล 2 ปี
รัชกาลก่อน เซจง
รัชกาลถัดไป ดันจง
ข้อมูลส่วนพระองค์
พระราชสมภพ พ.ศ. 1957
สวรรคต พ.ศ. 1995
(พระชนมายุได้ 38 พรรษา)
พระราชบิดา พระเจ้าเซจงมหาราช
พระราชมารดา พระพันปีโซฮย็อน
พระมเหสี พระมเหสีฮย็อนด๊อก
พระราชโอรส/ธิดา พระเจ้าดันจง
พระเจ้ามุนจงแห่งโชซอน
ฮันกึล 문종
ฮันจา 文宗
RR Munjong
MR Munjong
ชื่อเกิด
ฮันกึล 이향
ฮันจา 李珦
RR I Hyang
MR I Hyang

พระเจ้ามุนจง (อักษรฮันกึล : 문종 อักษรฮันจา : 文宗 ) (พ.ศ. 1957 ถึง พ.ศ. 1995) เป็นกษัตริย์องค์ที่ 5 แห่งราชวงศ์โชซอนของเกาหลี เป็นพระราชโอรสพระองค์แรกของพระเจ้าเซจงมหาราช ทรงครองราชย์ในช่วง พ.ศ. 1993 - พ.ศ. 1995

พระเจ้ามุนจงทรงเป็นนักประดิษฐ์ตามแบบ ชางยองชิล โดยพระองค์ทรงมีส่วนร่วมในการประดิษฐ์มาตรวัดน้ำฝน และยังทรงประดิษฐ์เครื่องยิงธนูแบบเข็น (ฮวาชา)

พระเจ้ามุนจงทรงครองราชย์อยู่สองปีก็สิ้นพระชนม์ใน พ.ศ. 1995 จึงให้พระโอรสขึ้นครองราชย์เป็นพระเจ้าดันจง


พระนามเต็ม[แก้]

 • สมเด็จพระราชา มุนจง คงซุน ฮึมมยอง อินซุก ควางมุน ซองฮโย
 • 문종공순흠명인숙광문성효대왕
 • 文宗恭順欽明仁肅光文聖孝大王

พระบรมวงศานุวงศ์[แก้]

 • พระราชบิดา: พระเจ้าเซจง (세종 世宗) (September 18, 1418 – May 18, 1450)
 • พระราชมารดา  : สมเด็จพระราชินีโซฮอน ตระกูลชิม แห่งชองซอง (소헌왕후 심씨, 昭憲王后 沈氏 September 28, 1395-March 24, 1446)

พระมเหสี

 • สมเด็พระราชินีฮย็อนด็อก ตระกูลควอน แห่งอันดง (현덕왕후 권씨, 顯德王后 權氏 1418-1441)

พระสนม

 • พระสนมฮวีบิน ตระกูลคิม แห่งอันดง (휘빈 김씨, 1410-1429) ถูกปลดจากตำแหน่งพระสนม
 • พระสนมซุนบิน ตระกูลพง แห่งฮาอึม (순빈 봉씨, 1414-1436) ถูกปลดจากตำแหน่งพระสนม
 • พระสนมซุกบิน ตระกูลฮง แห่งนัมยาง (숙빈 홍씨 ,肅嬪 洪氏)
 • พระสนมซาชิก ตระกูลยาง (사칙 양씨 ,司則 楊氏)
 • พระสนมซุกอึย ตระกูลมุน แห่งนัมพยอน (숙의 문씨, 淑儀 文氏 1426-September 26, 1508)
 • พระสนมโซยอง ตระกูลควอน แห่งอันดง (소용 권씨 ,昭容 權氏)
 • พระสนมโซยอง ตระกูลจอง แห่งดงแร (소용 정씨 ,昭容鄭氏)
 • พระสนมโซยอง ตระกูลยุน แห่งพาพยอง (소용 윤씨 ,昭容 尹氏)
 • พระสนมโซยอง ตระกูลรยู แห่งมุนฮวา (소용 류씨 ,昭容 柳氏)
 • ซึงอึนซังกุง ตระกูลจาง (상궁 장씨 ,後宫 張氏)
 • ซึงอึนซังกุง ตระกูลจอง (상궁 정씨 ,後宮 鄭氏)

พระราชโอรส

พระราชธิดา

 • องค์หญิงพระทราบพระนาม พระราชธิดาของพระมเหสีฮย็อนด็อก ตระกูลควอน
 • องค์หญิงคยองเฮ พระราชธิดาของพระมเหสีฮย็อนด็อก ตระกูลควอน
 • องค์หญิงไม่ทราบพระนาม พระราชธิดาของพระสนมซุกบิน ตระกูลฮง
 • องค์หญิงคยองซุก พระราชธิดาของพระสนมซาชิก ตระกูลยาง
 • องค์หญิงไม่ทราบพระนาม พระราชธิดาของพระสนมซาชิก ตระกูลยาง


ก่อนหน้า พระเจ้ามุนจงแห่งโชซอน ถัดไป
พระเจ้าเซจงมหาราช 2leftarrow.png ประมุขแห่งเกาหลี
(พ.ศ. 1995 - พ.ศ. 1995)
2rightarrow.png พระเจ้าดันจง