Radio Taiwan International

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Jump to navigation Jump to search
บทความนี้มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษ เนื่องจากยังไม่มีชื่อภาษาไทยที่กระชับ เหมาะสม หรือไม่รู้วิธีอ่านในภาษาไทย

Radio Taiwan International (RTI) หรือ สถานีวิทยุอาร์ทีไอ คือสถานีวิทยุแห่งชาติของสาธารณรัฐจีน ไต้หวัน ปัจจุบัน เสียงจากไต้หวันนี้ ส่งกระจายเสียงด้วย 13 ภาษา ครอบคลุมพื้นที่ทั่วโลก ได้แก่ ภาษาจีนกลาง ฮกเกี้ยน จีนแคะ กวางตุ้ง อังกฤษ เยอรมัน ฝรั่งเศส รัสเซีย สเปน ญี่ปุ่น เวียดนาม ไทย และอินโดนีเซีย โดยยึดมั่นในหลักการความรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ เป็นสากล และเปิดกว้าง บนจุดยืนของความเป็นกลางในการผลิตรายการที่หลากหลายได้แก่ ข่าวสาร การเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม การศึกษา บันเทิง การบริการและสังคม

Radio Taiwan International มีห้องบันทึกเสียงระดับมืออาชีพ 28 ห้อง รวมทั้งอุปกรณ์การส่งกระจายเสียงที่ทันสมัย บนชั้น 3 มีห้องพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ที่เก็บรวบรวมวัตถุและอุปกรณ์เครื่องมือทางประวัติศาสตร์ตั้งแต่ปี 1928 ตลอดจนจดหมายผู้ฟังจากทั่วโลกและของที่ระลึกต่างๆ

สถานีวิทยุอาร์ทีไอ (อาคารสีขาว) และ โรงแรมแกรนด์ สัญลักษณ์สำคัญแห่งหนึ่งของกรุงไทเป

ประวัติอาร์ทีไอ[แก้]

Radio Taiwan International ก่อตั้งขึ้นเป็นครั้งแรกโดยใช้ชื่อสถานีวิทยุซีบีเอส (中央廣播電台The Central Broadcasting System or CBS) ที่นครนานกิง จีนแผ่นดินใหญ่ ในปี 1928 และในฐานะสถานีวิทยุแห่งชาติของสาธารณรัฐจีน ไต้หวัน Radio Taiwan International ไม่เคยพลาดการเข้าร่วมเหตุการณ์สำคัญใดๆ

หลังทศวรรษที่ 1930 และหลังจากที่ก่อตั้งขึ้นเป็นองค์กรอิสระในรูปนิติบุคคลเมื่อวันที่ 1 มกราคม 1998 เป็นต้นมา Radio Taiwan International เติบใหญ่ขึ้น ตามการก้าวสู่สังคมนานาชาติของไต้หวัน ส่งเสียงจากไต้หวันสู่ทั่วโลก เสริมความร่วมมือกับนานาชาติ ขยายกลุ่มเป้าหมายผู้ฟัง ด้วยวิสัยทัศน์ยาวไกลและสร้างสรรค์รายการต่างๆ ด้วยเนื้อหาและคุณภาพคับแก้ว แสวงหาข้อมูลข่าวสารทันต่อเหตุการณ์ ปรับปรุงตนให้ทันสมัยก้าวทันโลกไปพร้อมๆ กับจังหวะการก้าวสู่สังคมนานาชาติของไต้หวัน

การกระจายเสียง[แก้]

รายการของ Radio Taiwan International ส่งกระจายเสียงผ่านสถานีทวนสัญญาณซึ่งตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ต่าง ๆ ของไต้หวัน 9 แห่ง คือ ลู่กั่ง ฝ่างเหลียว ฉางจื่อ ต้านสุ่ย เป่าจง หูเหว่ย ไถหนาน โข่วหูและหมินสง โดยที่สถานีทวนสัญญาณหมินสง ยังมีพิพิธภัณฑ์วิทยุกระจายเสียงแห่งเดียวในไต้หวัน ซึ่งเก็บรวบรวมเครื่องส่งกระจายเสียงสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่กำแพงยังมีร่องรอยของกระสุนหลงเหลืออยู่ นอกจากนี้ เรือน 2 ชั้นที่สร้างในปี 1940 สมัยญี่ปุ่นปกครองไต้หวัน ได้ถูกกำหนดเป็นโบราณสถานที่ต้องอนุรักษ์ไว้

Radio Taiwan International มีกำลังส่งสูงถึง 105,000 กิโลวัตต์ และมีความสามารถในการส่งกระจายเสียงเป็นอันดับ 1 ของภูมิภาคเอเชีย และอยู่ในอันดับ 10 ของโลก ประสิทธิภาพในการส่งกระจายเสียงเท่ากับ 2.69 เท่าของสถานีวิทยุอื่นๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนรวมกัน คลื่นกระจายเสียงครอบคลุมภาคกลางและใต้ของไต้หวัน จีนแผ่นดินใหญ่ และทวีปหลักๆ ทั่วโลก

ชมรมผู้ฟังอาร์ทีไอ แห่งประเทศไทย[แก้]

ชมรมผู้ฟังอาร์ทีไอแห่งประเทศไทย ประกาศก่อตั้งชมรมฯ ขึ้นอย่างเป็นทางการในงานนัดพบผู้ฟังอาร์ทีไอ ประเทศไทย ครั้งที่ 1 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร ในวันพุธที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2549 โดยมี อ.เกษม ทั่งทอง ดำรงตำแหน่งประธานชมรม และมีสมาชิกชมรมรุ่นบุกเบิกทั้งหมด 55 ท่าน พร้อมทั้งมีการมอบหนังสือรับรองการเข้าเป็นสมาชิกชมรมฯ โดยนายหลิน ฟงเจิ้ง อดีตประธานสถานีวิทยุอาร์ทีไอเป็นผู้มอบให้กับเพื่อนผู้ฟังทุกท่านที่เข้าร่วมการประชุม

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]