ไชยันต์ ไชยพร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไชยันต์ ไชยพร
เกิด18 กันยายน พ.ศ. 2502 (63 ปี)
สัญชาติไทย
ศิษย์เก่าวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และรัฐศาสตร์แห่งลอนดอน
อาชีพอาจารย์, นักวิชาการ
บุตร2
บิดามารดาศาสตราจารย์ วิจิตร ไชยพร
สุมน (วาณิชเสนี) ไชยพร

ศาสตราจารย์ ไชยันต์ ไชยพร[1] (เกิด 18 กันยายน พ.ศ. 2502 -) เป็นอาจารย์ประจำภาควิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นที่รู้จักกันในฐานะอาจารย์รัฐศาสตร์จุฬาฯ ผู้ฉีกบัตรเลือกตั้งต่อหน้าสื่อมวลชนในการเลือกตั้งปี พ.ศ. 2549 ในแนวทางอารยะขัดขืน นอกจากนี้ไชยันต์ยังเป็นนักวิชาการที่เขียนบทความเผยแพร่ตามสื่อต่างๆ อีกมากมาย

ไชยันต์มีความเชี่ยวชาญด้านทฤษฎีและปรัชญาการเมือง โดยทำวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกเกี่ยวกับแนวคิดทางการเมืองในงานของเพลโต เคยดำรงตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายวิชาการ และหัวหน้าภาควิชาการปกครอง นิสิตชอบเรียกว่า "โสกราตีสคนสุดท้าย" จากรูปแบบการสอนหนังสือ ที่เน้นการถามคำถามและสนทนามากกว่าบรรยายอย่างเดียว

ในการประท้วงขับไล่นายกรัฐมนตรีทักษิณ ชินวัตร ไชยันต์อยู่ในกลุ่มนักวิชาการกลุ่มแรก ๆ ที่ออกมาเคลื่อนไหว ในการเลือกตั้งวันที่ 2 เม.ย. พ.ศ. 2549 ไชยันต์ได้ฉีกบัตรเลือกตั้งของตนทิ้งโดยเปนการเคลื่อนไหวในแนวทางอารยะขัดขืน โดยให้เหตุผลว่าการยุบสภาและการเลือกตั้งในครงนั้นไม่มีความชอบธรรม[2] เขายอมรับว่ากระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งและพร้อมสู้คดีในทางกฎหมายต่อไป อย่างไรก็ตามไชยันต์ยืนยันสิทธิของตนตามรัฐธรรมนูญมาตรา 65 ว่าบุคคลย่อมมีสิทธิต่อต้านโดยสันติวิธี หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เชิญตัวไปสอบสวน[3] และหลังจากนั้นได้มีผู้ร่วมฉีกบัตรเลือกตั้งโดยกล่าวว่ามีอุดมการณ์เดียวกับไชยันต์ด้วย[4][5] ล่าสุดศูนย์นิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ยืนยันว่าจะช่วยเหลือไชยันต์ในทางกฎหมายแล้ว[6]

ประวัติ[แก้]

ไชยันต์ ไชยพร เกิดวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2502 เป็นบุตรของศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.วิจิตร ไชยพร กับนางสุมน (วาณิชเสนี) ไชยพร จบการศึกษาระดับมัธยมจากโรงเรียนอัสสัมชัญ สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี จากคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยม) (ร่วมรุ่นกับ วิเชียร ฤกษ์ไพศาล) ปริญญาโทด้านรัฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยวิสคอนซิน แมดิสัน ประเทศสหรัฐอเมริกา และปริญญาเอกด้านปรัชญาการเมือง จากวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และรัฐศาสตร์แห่งลอนดอน ประเทศอังกฤษ

ไชยันต์มีจำนวนบุตร-ธิดา 2 คน เป็นบุตร 1 คน ธิดา 1 คน ได้แก่ พิมพ์พร ไชยพร และชยันต์ ไชยพร[7]

ไชยันต์มีผลงานเขียนเชิงวิชาการและเชิงกึ่งวิชาการหลายเล่ม อาทิ ตาสว่างกับรัชกาลที่ 4, ข้อวิพากษ์ทฤษฎีการเมืองกระแสหลักของ คริฟฟอร์ด เกียทซ์, ปิยกษัตริย์ : เส้นทางสู่ระบอบกษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญเดนมาร์ก, 1849, พินิจการเมืองไทย : ปัจจุบันและอนาคต, ก่อนจะถึงเชิงตะกอน, ความเป็นสถาบันของพรรคการเมืองกับการพัฒนาประชาธิปไตย เป็นต้น

การทำงาน[แก้]

 • บรรณาธิการหนังสือ "สามัคคีสาร" ของสามัคคีสมาคม ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • สภานายกสามัคคีสมาคม ในพระบรมราชูปถัมภ์ สหราชอาณาจักร
 • เลขานุการภาควิชาการปกครอง
 • เลขานุการฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
 • ผู้ประสานงานตารางสอนตารางสอบภาควิชาการปกครอง
 • เลขานุการโครงการรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
 • อนุกรรมการแผนพัฒนาการการเมือง (ฝ่ายอุดมการและจิตสำนึกทางการเมือง)
 • ผู้อำนวยการโครงการรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคนอกเวลาราชการ)
 • กรรมการฝ่ายวิชาการ
 • กรรมการฝ่ายกิจการนิสิต
 • ผู้อำนวยการโครงการรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต
 • เลขานุการโครงการรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต
 • รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
 • ประธานประกันคุณภาพ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ
 • ประธานจัดงานรัฐศาสตร์แฟร์
 • ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการจุฬาวิชาการ คณะรัฐศาสตร์
 • บรรณาธิการวารสารสังคมศาสตร์ปริทัศน์ สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย
 • คอลัมนิสต์นิตยสารเวย์
 • คณะกรรมการสถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์แห่งชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต

ประสบการณ์สอน[แก้]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา, เล่ม 133, ตอนพิเศษ 118 ง, 23 พฤษภาคม 2559, หน้า 5
 2. ไชยันต์ ไชยพร, การเมืองและประชาธิปไตยไทยในทัศนะของนักเรียนมัธยมปลาย, หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, 12 มกราคม 2552
 3. ข่าวจากหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจออนไลน์
 4. เว็บข่าวประชาไท
 5. ข่าวจากหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจออนไลน์
 6. ข่าวจากหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจออนไลน์
 7. ไชยันต์ ไชยพร[ลิงก์เสีย], ไทยรัฐ .สืบค้นเมื่อ 11/09/2558
 8. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๖๓, เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๑ ข หน้า ๑๗๑, ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔
 9. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๕, เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๕ ข หน้า ๑๕, ๓ ธันวาคม ๒๕๕๕
 10. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี ๒๕๖๐, เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข หน้า ๒, ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]