โรงเรียนชัยเกษมวิทยา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
โรงเรียนชัยเกษมวิทยา
ตราประจำโรงเรียน ชัยเกษมวิทยา
นตฺถิ ปัญญา สมา อาภา (แสงสว่างใดเสมอปัญญาไม่มี)
33 หมู่7 ถ.เพชรเกษม ตำบลชัยเกษม อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ไทย ประเทศไทย 77190
พิกัด 13°44′34″N 100°29′55″E / 13.742824°N 100.498579°E / 13.742824; 100.498579
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Chaikasem Wittaya School
อักษรย่อ ช.ษ. (C.S.)
ประเภท รัฐบาล
สังกัด สพฐ.
สถาปนา 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535
ผู้ก่อตั้ง นายอนุ ธีรานุวรรตน์,กำนันมนต์ชัย ผอูญรัตน์,ชาวบ้านตำบลชัยเกษม
เพลง เพลงประจำโรงเรียนฯ
เว็บไซต์

โรงเรียนชัยเกษมวิทยา (อังกฤษ: Chaikasem Wittaya School) (อักษรย่อ: ช.ษ., C.S.) เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาสหขนาดกลาง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ก่อตั้งโดย กำนันมนต์ชัย ผอูนรัตน์ ร่วมกับชาวบ้าน ตำบลชัยเกษม เกษม อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดเตรียมพื้นที่เพื่อตั้งโรงเรียน สภาพพื้นที่ครั้งแรกเป็นไหล่เขาสลับที่ลุ่มจำนวน 38 ไร่ มีคณะอาจารย์จากโรงเรียนทับสะแกวิทยาเป็นผู้บุกเบิกและมีนายอนุ ธีรานุวรรตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการโรงเรียนทับสะแกวิทยา ได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากกรมสามัญศึกษาให้ปฏิบัติหน้าที่ครูใหญ่โรงเรียนชัยเกษมวิทยา วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2535 กระทรวงศึกษาธิการได้อนุมัติจัดตั้งให้เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา นามว่า “ ชัยเกษมวิทยา” ซึ่งตรงกับโอกาสครบรอบ 100 ปี กระทรวงศึกษาธิการ ปัจจุบันเปิดทำการสอนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนชายจำนวน 251 คน นักเรียนหญิง 353 รวมทั้งสิ้น 604 คน มีครู-อาจารย์ 27 คน นักการ-ภารโรง 2 คน พนักงานขับรถ 1 คน จากสภาพทั่วไปทางภูมิศาสตร์ ของตำบลชัยเกษม อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประชากรของตำบลชัยเกษม มีแหล่งที่อยู่และที่ทำมาหากินกระจัดกระจาย ทั้งจากการพิจารณาข้อมูลสารสนเทศขององค์การบริหารส่วนตำบล และสำนักงานสถิติจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ พบว่าสารสนเทศประชากรในตำบลชัยเกษม อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ส่วนใหญ่มีอาชีพทำไร่-ทำนา และรับจ้างทั่วไป ทั้งมีพื้นฐาน ความรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และมัธยมศึกษาตอนต้น เป็นส่วนมาก

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน[แก้]

ตราประจำโรงเรียน ชัยเกษมวิทยา

โรงเรียนชัยเกษมวิทยาได้กำหนดตราสัญลักษณ์ของโรงเรียน โดยมีอดีตผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้แก่ นายเกษตร ไวดาบ ได้ออกแบบและให้ความหมายอันทรงคุณค่าไว้

  • คติพจน์ : " นตฺถิ ปัญญา สมา อาภา " แปลว่า "แสงสว่างใดเสมอปัญญาไม่มี"
  • ตราประจำโรงเรียน : อาร์มรูปชัยชนะ หมายถึง ชื่อตำบลชัยเกษม อำบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

พ.ศ. 2535 หมายถึง ปีที่ก่อตั้งโรงเรียนชัยเกษมวิทยา โคมไฟพร้อมรัศมี หมายถึง ความเจริญรุ่งเรืองทางการศึกษาและวัฒนธรรม ช่อมะพร้าว หมายถึง อาชีพหลักของชาวตำบลชัยเกษมคือการทำสวนมะพร้าวซึ่งมีจำนวน 12 หมู่บ้าน ดังสัญลักษณ์ช่อมะพร้าว 12 ช่อ

ปณิธานของโรงเรียน[แก้]

วิชาการเป็นเลิศ ประเสริฐด้วยคุณธรรมน้ำใจ ปลอดภัยจากสารเสพติด

สีประจำโรงเรียน[แก้]

สีประจำโรงเรียน ชมพู – ม่วง ชมพู หมายถึง ความสุภาพ อ่อนโยน ความร่าเริง ความคิดสร้างสรรค์ และมีความสุข ม่วง หมายถึง ความมีเกียรติ มีศักดิ์ศรี สง่างาม ความยึดมั่นในคุณธรรม

ประวัติโรงเรียน[แก้]

การก่อตั้งโรงเรียนชัยเกษมวิทยา โรงเรียนชัยเกษมวิทยา เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง สังกัดกองการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เขตการศึกษา 5 เริ่มจัดตั้งปี 2534 โดยกำนันมนต์ชัย ผอูนรัตน์ ร่วมกับชาวบ้าน ตำบลชัยเกษม อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดเตรียมพื้นที่เพื่อตั้งโรงเรียน สภาพพื้นที่ครั้งแรกเป็นไหล่เขาสลับที่ลุ่มจำนวน 38 ไร่ มีคณะอาจารย์จากโรงเรียนทับสะแกวิทยาเป็นผู้บุกเบิกและมีนายอนุ ธีรานุวรรตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการโรงเรียนทับสะแกวิทยา ได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากกรมสามัญศึกษาให้ปฏิบัติหน้าที่ครูใหญ่โรงเรียนชัยเกษมวิทยา วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2535 กระทรวงศึกษาธิการได้อนุมัติจัดตั้งให้เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา นามว่า “ ชัยเกษมวิทยา” ซึ่งตรงกับโอกาสครบรอบ 100 ปี กระทรวงศึกษาธิการ

จากสภาพทั่วไปทางภูมิศาสตร์ ของตำบลชัยเกษม อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประชากรของตำบลชัยเกษม มีแหล่งที่อยู่และที่ทำมาหากินกระจัดกระจาย ทั้งจากการพิจารณาข้อมูลสารสนเทศขององค์การบริหารส่วนตำบล และสำนักงานสถิติจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ พบว่าสารสนเทศประชากรในตำบลชัยเกษม อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ส่วนใหญ่มีอาชีพทำไร่-ทำนา และรับจ้างทั่วไป ทั้งมีพื้นฐาน ความรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และมัธยมศึกษาตอนต้น เป็นส่วนมาก

ปัจจุบัน[แก้]

ปัจจุบันเปิดทำการสอนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนชายจำนวน 220 คนนักเรียนหญิง286 คน รวมทั้งสิ้น 506 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 10/06/57) มีครูทั้งหมด 30 คน มีอาคารเรียนถาวร จำนวน 4 หลัง คือ อาคารแบบเบ็ดเสร็จ ก จำนวน 1 หลัง แบบเบ็ดเสร็จ ข จำนวน 1 หลัง แบบเบ็ดเสร็จ ค จำนวน 1 หลัง อาคาร แบบ 318 ล (พิเศษ) จำนวน 1 หลัง อาคารเรียนชั่วคราว จำนวน 1 หลัง โรงอาหารชั่วคราว จำนวน 1 หลัง ศาลาพักผ่อน จำนวน 2 หลัง สนามฟุตบอล จำนวน 1 สนาม สนามบาสเกตบอล จำนวน 1 สนาม สนามตะกร้อ จำนวน 2 สนาม ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียน จำนวน 6 หลัง อาคารหอพักนักเรียนแบบ 35ที่ จำนวน 1 หลัง ห้องคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน จำนวน 1 ห้อง มีห้องปฏิบัติการทางภาษา จำนวน 1 ห้อง โรงอาหาร – หอประชุม ( แบบ 100 / 27 ) จำนวน 1 หลัง หอสมุด จำนวน 1 หลัง

รายชื่ออาจารย์ใหญ่ /ผู้อำนวยการ[แก้]

นับแต่การสถาปนาโรงเรียนเมื่อ พ.ศ. 2535 ถึงปัจจุบันเป็นเวลามากกว่า 23 ปี มีผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนชัยเกษมวิทยามาแล้วทั้งสิ้น 5 คน ดังนี้

อาจารย์ใหญ่โรงเรียนชัยเกษมวิทยา[แก้]

  1. นายอนุ ธีรานุวรรตน์ ตั้งแต่ก่อตั้งโรงเรียน - พฤศจิกายน พ.ศ. 2544
  2. นายวีระ วงศ์ประดิษฐ์ พฤศจิกายน พ.ศ. 2544 – มกราคม 2546
  3. นางนวลใย นิลบรรพ์ วันที่ 14 มกราคม 2546 – 2552
  4. นายบุญชัย อังสวัสดิ์พ.ศ. 2552 - 2557
  5. นางโสภา ชวนวัน (พ.ศ. 2557 - 2559
  6. นายสุชาติ หูทิพย์ (พ.ศ.2559-ปัจจุบัน)

บุคคลที่มีชื่อเสียงที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียน[แก้]

ดูที่ รายชื่อศิษย์เก่าโรงเรียนชัยเกษมวิทยาที่มีชื่อเสียง

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ
เว็บไซต์ชุมชน