แม่แบบ:กล่องข้อมูล การเลือกตั้ง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Documentation icon คู่มือการใช้งานแม่แบบ[ดู] [แก้] [ประวัติ] [ล้างแคช]

ข้อบ่งใช้[แก้]

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554

← พ.ศ. 2550 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 ครั้งต่อไป →

ทั้งหมด 500 ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรไทย
  First party Second party
  9153ri-Yingluck Shinawatra.jpg Vejjajivacropped.jpg
ผู้นำ ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
พรรค เพื่อไทย ประชาธิปัตย์
ผู้นำตั้งแต่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 6 มีนาคม พ.ศ. 2548
เขตของผู้นำ บัญชีรายชื่อ (#1) บัญชีรายชื่อ (#1)
การเลือกตั้งล่าสุด ไม่ได้ลงรับเลือกตั้ง 164 ที่นั่ง, 30.30%
ที่นั่งก่อนเลือกตั้ง 189 173
ที่นั่งที่ชนะ 265 159
ที่นั่งเปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น76 ลดลง14
คะแนนเสียง 15,744,190 11,433,762
ร้อยละ 48.41% 35.15%

2011 Thai general election results per region.png
รหัสสี: เพื่อไทย, ประชาธิปัตย์, ภูมิใจไทย, ชาติไทย, พลังชล, อื่น ๆ
บรรดาพรรคการเมืองที่ได้เสียงข้างมากเรียงตามจังหวัด
แต่ละจังหวัดอาจกอปรด้วยที่นั่งเดียวหรือหลายที่นั่งก็ได้
และสีที่ปรากฏนี้บ่งถึงพรรคที่ได้ที่นั่งสำหรับจังหวัดนั้น

นายกรัฐมนตรีก่อนการเลือกตั้ง

อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
ประชาธิปัตย์

นายกรัฐมนตรี หลังการเลือกตั้ง

ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
เพื่อไทย

การใช้[แก้]

{{กล่องข้อมูล การเลือกตั้ง
| election_name   = 
| country      = 
| flag_year     = 
| flag_image    = 
| type       = <!-- presidential, parliamentary, legislative, or by-election --><!-- MANDATORY, and limited to the preceding four types -->
| vote_type     = Popular <!-- default -->
| ongoing      = 
| party_colour   = 
| party_name    = 
| alliance_name   = 
| previous_election = 
| previous_year   = 
| outgoing_members = 
| election_date   = <!-- {{Start date|YYYY|MM|DD}} -->
| elected_members  = 
| next_election   = <!--page title, will be linked if it exists-->
| next_year     = 
| votes_for_election= 
| needed_votes   = 
| seats_for_election= 
| majority_seats  = 
| opinion_polls   = 
| registered    = 
| turnout      = 
| votes_counted   = <!-- Use ONE out of votes_counted, reporting or declared, do not include percentage (%) sign-->
| reporting     = <!-- Use ONE out of votes_counted, reporting or declared, do not include percentage (%) sign-->
| declared     = <!-- Use ONE out of votes_counted, reporting or declared, do not include percentage (%) sign-->
| last_update    = 
| time_zone     = 
| image_upright   = 
<!--    person 1    -->
| image1      = 
| image1_upright  = 
| colour1      = 
| nominee1     = <!-- when appropriate, candidate1 can be used instead -->
| candidate1    = <!-- any type of election -->
| leader1      = <!-- legislative or parliamentary only-->
| party1      = 
| alliance1     = 
<!-- presidential -->
| home_state1    = 
| running_mate1   = 
| electoral_vote1  = 
| delegate_count1  = 
| states_carried1  = 
| districts_won1  = 
<!-- legislative or parliamentary -->
| leader_since1   = 
| leaders_seat1   = 
| last_election1  = 
| seats_before1   = 
| seats_needed1   = 
| seats1      = 
| seats_after1   = 
| seat_change1   = 
<!-- any -->
| popular_vote1   = 
| percentage1    = 
| swing1      = <!-- legislative or parliamentary only-->
<!--    person 2    -->
| image2      = 
| image2_upright  = 
| colour2      = 
| nominee2     = <!-- presidential only, when appropriate, candidate2 can be used instead -->
| candidate2    = <!-- any type of election -->
| leader2      = <!-- legislative or parliamentary only-->
| party2      = 
| alliance2     = 
<!-- presidential -->
| home_state2    = 
| running_mate2   = 
| electoral_vote2  = 
| delegate_count2  = 
| states_carried2  = 
| districts_won2  = 
<!-- legislative or parliamentary -->
| leader_since2   = 
| leaders_seat2   = 
| last_election2  = 
| seats_before2   = 
| seats_needed2   = 
| seats2      = 
| seats_after2   = 
| seat_change2   = 
<!-- any -->
| popular_vote2   = 
| percentage2    = 
| swing2      = <!-- legislative or parliamentary only-->
<!-- polls -->
| poll1_date    = 
| poll1_source   = 
| poll1_nominee1  = <!-- presidential only, when appropriate, poll1_candidate1 can be used instead -->
| poll1_party1   = <!-- legislative or parliamentary only-->
| poll1_nominee2  = <!-- presidential only, when appropriate, poll1_candidate2 can be used instead -->
| poll1_party2   = <!-- legislative or parliamentary only-->
| poll2_date    = 
| poll2_source   = 
| poll2_nominee1  = <!-- presidential only, when appropriate, poll2_candidate1 can be used instead -->
| poll2_party1   = <!-- legislative or parliamentary only-->
| poll2_nominee2  = <!-- presidential only, when appropriate, poll2_candidate2 can be used instead -->
| poll2_party2   = <!-- legislative or parliamentary only-->
<!-- auxiliary rows -->
| 1blank      = 
| 1data1      = 
| 1data2      = 
| 2blank      = 
| 2data1      = 
| 2data2      = 
<!-- map -->
| map_image     = 
| map_size     = 
| map_alt      = 
| map        = 
| map_caption    = 
<!-- bottom -->
| title       = 
| before_election  = 
| before_party   = 
| posttitle     = 
| after_election  = 
| after_party    = 
}}

ตัวแปรเสริม[แก้]

Field Type Description
election_name * Name given to the election. If this field is left empty the page name is displayed
country Country where the election took place.
flag_year For historical elections when an older flag design was in effect, enter the year the flag came into effect (not the election year). Default is to use the current flag.
flag_image For non-country elections, specify the full name of the flag, coat-of-arms, or seal image to display.
type * The type of election. Must be one of four: presidential, legislative, parliamentary or by-election. Legislative after the election will display majority and minority party, rather than first and second party.
vote_type The type of votes recorded at popular_voten. Defaults to "Popular".
ongoing * Must be either yes or no, whether the election is yet to take place, or completed. Fields marked with a † are only displayed if the election is yet to take place. Fields marked with a ‡ are only displayed if the election has finished. (Default no.)
party_colour Also spelled party_color. To turn off the party colours enter 'no'.
party_name To turn off linking to the parties enter 'no'.
alliance_name To turn off linking to the alliances enter 'no'.
previous_election The page name of the last election of this type.
previous_year The year the last election of this type took place.
previous_mps (DEPRECATED) legislative
parliamentary
Also spelled previous_MPs or previous_members, page name for the members elected in the last election.
outgoing_members legislative
parliamentary
The page name of the legislative term (typically including a list of members) serving between the previous election and this election.
(Can either be a page title or a wiki link.)
election_date Date of election - use {{Start date}}
elected_mps (DEPRECATED) legislative
parliamentary
Wikilink to the MPs elected in this election.
elected_members legislative
parliamentary
The page name of the legislative term (typically including a list of members) serving between this election and the next election.
(Can either be a page title or a wiki link.)
next_election The page name of the next election of this type. If red link (it doesn't exist), then it will appear unlinked.
next_year The year the next election of this type took place.
next_mps (DEPRECATED, REMOVED) legislative
parliamentary
Also spelled next_MPs or next_members, page name for the members elected in the next election.
votes_for_election presidential The number of votes for election and the system of voting (e.g. Electoral College).
needed_votes presidential The number of votes required to win. If there is an even number of votes, use the number that is said by the media.
seats_for_election legislative
parliamentary
by-election
The number of seats for election and the house or chamber the seats are for.
majority_seats legislative
parliamentary
The number of seats required for a majority government. If there is an even number of seats in the house or chamber, use the number that is said by the media.
opinion_polls Pagename or section anchor of opinion polls.
registered Number of registered voters for this election.
turnout Voter turnout for this election.
votes_counted The number of votes or the number of constituencies, in %, that have been counted after polls have closed. Do not include the percentage sign (%) after number. It is advisable to remove this information soon after the counting process has finished and all the results have been declared. Use votes_counted, reporting or declared according to whichever term best suits the specific election and counting procedure
reporting
declared
last_update The time at which the latest update on results and the number of votes were updated on the infobox
time_zone Time zone of the time given in the last_update field. Must be linked as normal similar to an article (e.g. [[Greenwich mean time|GMT]])
image_upright Upright for all |imagen=. See WP:UPRIGHT. Can be overridden by the corresponding |imagen_upright=.
image1 Image of Nominee, head of Party list or Party Leader. The number can be changed up to nine to display different Nominees, heads of Party list or Leaders at the same time. In order to work, colour1 or party1 must be entered.
image1_upright Upright for |image1=. See WP:UPRIGHT. Overrides |image_upright=.
colour1 Also spelt color1. Enter a hex colour code (without the #) to override the border colour of image1. The number can be changed up to nine to display different Nominees, heads of Party list or Leaders at the same time.
nominee1 presidential
by-election
Name of Nominee. When appropriate, candidate1 can be used instead. The number can be changed up to nine to display different Nominees or Candidates at the same time.
candidate1 Name of Candidate. The number can be changed up to nine to display different Candidates at the same time.
leader1 legislative
parliamentary
Name of head of Party list or Party Leader. The number can be changed up to nine to display different Parties at the same time.
party1 Political Party using Political party shortname templates. The number can be changed up to nine to display different Parties at the same time.
alliance1 Political alliance in elections where coalition politics is common.
home_state1 presidential The state the Nominee or Candidate represents. The number can be changed up to nine to display different Nominees at the same time.
running_mate1 presidential The Nominee's Running mate. The number can be changed up to nine to display different Nominees at the same time.
electoral_vote1 presidential
The electoral votes obtained by the Nominee. The number can be changed up to nine to display different Nominees at the same time.
projected_vote1 presidential
The electoral votes projected for the Nominee.
delegate_count1 presidential The aggregate number of delegates obtained by the candidate. The number can be changed up to nine to display different candidates at the same time. Intended for use in pre-election processes such as selection of delegates to United States presidential nominating conventions. Intended to be used instead of electoral_vote1 for these cases.
states_carried1 presidential
The states carried or won by the Nominee. The number can be changed up to nine to display different Nominees at the same time.
districts_won1 presidential
The number of districts won by the Nominee. The number can be changed up to nine to display different Nominees at the same time.
leader_since1 legislative
parliamentary
The date the Leader took office. The number can be changed up to nine to display different Parties at the same time.
leaders_seat1 legislative
parliamentary
The seat the Leader represents. The number can be changed up to nine to display different Parties at the same time.
last_election1 legislative
parliamentary
The seat count and percentage of the vote received at the previous election. The number can be changed up to nine to display different Parties at the same time.
seats_before1 legislative
parliamentary
The seat count before the election, labeled 'current seats' if the election is yet to take place. The number can be changed up to nine to display different Parties at the same time.
seats_needed1 legislative
parliamentary
The seats required to gain an overall majority. The number can be changed up to nine to display different Parties at the same time.
seats1 legislative
parliamentary
The seats won at the election. The number can be changed up to nine to display different Parties at the same time.
seats_after1 legislative
parliamentary
The seat count after the election. The number can be changed up to nine to display different Parties at the same time.
seat_change1 legislative
parliamentary
The change in the number of seats won at the election compared to the previous election. The number can be changed up to nine to display different Parties at the same time.
popular_vote1 The number of votes obtained by the Nominee or Party. The number can be changed up to nine to display different Nominees or Parties at the same time.
percentage1 The percentage of the popular vote obtained by the Nominee or Party. The number can be changed up to nine to display different Nominees or Parties at the same time.
swing1 legislative
parliamentary
The swing or change in popular vote at the election compared to the previous election. The number can be changed up to nine to display different Parties at the same time.
poll1_date The date of an opinion poll. The number can be changed up to five to display different polls at the same time.
poll1_source The source or URL of the opinion poll. The number can be changed up to five to display different polls at the same time.

poll1_nominee1

poll1_nominee1 presidential
The percentage poll 1 gave to nominee 1. When appropriate, poll1_candidate1 can be used instead. The poll number can be changed up to five to display different polls at the same time. The nominee or candidate number can be changed up to nine to display different Nominees or Candidates at the same time.
poll1_party1 legislative
parliamentary
The percentage poll 1 gave to party 1. The poll number can be changed up to five to display different polls at the same time. The party number can be changed up to nine to display different Nominees at the same time.
1blank Title of an auxiliary row. The number can be changed up to six to display six extra rows.
1data1 Data 1 for nominee or party 1. The first number can be changed up to six to display six extra rows. The second number can be changed up to nine to display different Nominees or Parties at the same time.
map_image Page name for the election map file.
map_size Size of image of the election map to be displayed. (Default 300px).
map_alt Alt text for the election map.
map A freeform replacement for the above, which can be used to insert extension:ImageMaps or templates instead of images.
map_caption Caption on image of the election map to be displayed.
title Title of the leader before the election. (President, Speaker, Government, Prime Minister...)
before_election The leader in power before the election, labeled incumbent if the election is yet to take place.
before_party The party in power before the election. This can be set to "Acting (law)" (which will display as "Acting") if necessary.
posttitle Title of the victor of the election (President-elect, Prime Minister-designate...), only if different than before.
after_election The leader in power as a result of the election. In case of an ongoing primary, this field may contain the name of the presumptive nominee.
after_party The party in power as a result of the election.